Vui chơi, khám phá ở Erahouse

Hôm nay tiết trời mát mẻ, chúng mình được các thầy cô cho đi chơi ở Erahouse đấy.

Chúng mình đã chơi rất vui và học được thêm nhiều điều bổ ích.

© Copyright by HOAMI since 2010 - All rights reserved
02438737798