Viết đoạn văn nêu ngắn gọn vị trí, ý nghĩa của văn bản Hành trang vào thế kỉ mới của nhà hoạt động chính trị Vũ Khoan


Các bài văn mẫu lớp 9

Viết đoạn văn nêu ngắn gọn vị trí, ý nghĩa của văn bản Bước vào thế kỷ mới của nhà hoạt động chính trị Vũ Khoan

Viết đoạn văn nêu ngắn gọn vị trí, ý nghĩa của văn bản Bước vào thế kỷ mới của nhà hoạt động chính trị Vũ Khoan

DạyNgười Việt Nam chúng ta có nhiều phẩm chất tốt đẹp và đáng quý đã được khẳng định và khẳng định qua thời gian. Có thể kể đến như đức tính chăm chỉ, cần cù; truyền thống tương thân tương ái,… Song bên cạnh đó chúng ta vẫn còn những hạn chế cần chấn chỉnh. Bài viết của Phó Thủ tướng Vũ Khoan ra đời đầu năm 2001, khi đất nước ta và cả thế giới bước vào năm đầu tiên của thế kỷ mới. Đối với nước ta nói riêng, đó là thời điểm có nhiều cơ hội và thách thức đang đến gần. Vấn đề đặt ra là chúng ta nên nhận thức như thế nào và làm gì để chuẩn bị bước vào thế kỷ mới? “Học tập bước vào thế kỷ mới” giúp chúng ta nhận thức rõ những mặt mạnh để phát huy, đồng thời nhận thức rõ những mặt yếu kém để khắc phục. Đặc biệt, đây là vấn đề không chỉ có ý nghĩa thời sự ở thời điểm chuyển giao thế kỷ mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp đi lên của đất nước. Văn kiện đã đặt ra đúng đắn, kịp thời những vấn đề thiết thực đối với nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, lực lượng quyết định thắng lợi của công cuộc xây dựng đất nước trong thế kỷ mới.

Xem thêm: Phân tích cái chết của Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ

Thu Trang


Bạn thấy bài viết Viết đoạn văn nêu ngắn gọn vị trí, ý nghĩa của văn bản Hành trang vào thế kỉ mới của nhà hoạt động chính trị Vũ Khoan có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Chuyên mục: Văn Mẫu Lớp 9

Nguồn: Họa Mi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button