Viết đoạn văn ( khoảng 3 – 4 dòng) để trả lời câu hỏi : Lễ hội Ok Om Bok là gì?

Câu 30: Viết đoạn văn (khoảng 3-4 dòng) trả lời câu hỏi: Lễ hội Ok Om Bok là gì?

Tham khảo 1:

Lễ hội Ok Om Bok hay còn gọi là Lễ Cúng Trăng được tổ chức vào ngày 14 và 15 của tháng Kadar theo Phật lịch, tức ngày 14 và 15 tháng 10 âm lịch. Theo quan niệm của người Khmer, Mặt Trăng là vị Thần có quyền cai quản mùa màng trong canh tác nông nghiệp. Sau khi thu hoạch những sản phẩm đầu mùa, người dân tiến hành nghi lễ tạ ơn Thần Mặt Trăng đã ban cho một vụ mùa bội thu, giúp no ấm no đủ. Với ý nghĩa đó, lễ Ok Om Bok của người Khmer cũng giống như lễ Thượng điền của người Việt.

Tham khảo 2:

Ok Om Bok là lễ hội truyền thống độc đáo của người Khmer Nam Bộ. Là một trong những lễ hội lớn trong năm cùng với Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Đây cũng là lễ hội lớn luôn được tỉnh Sóc Trăng tổ chức và duy trì hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ.

Tham khảo 3:

Ok Om Bok là lễ hội lớn trong năm cùng với Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer Nam Bộ. Lễ hội này được tổ chức vào cuối vụ thu hoạch để tỏ lòng biết ơn tới Mặt Trăng, vị thần đã giúp con người bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, cho cây trái tươi tốt. và hơi ấm cho phum, sóc. Đây là lễ hội lớn luôn được tỉnh Sóc Trăng tổ chức và duy trì hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ.

Bạn đang xem bài viết Viết đoạn văn ( khoảng 3 – 4 dòng) để trả lời câu hỏi : Lễ hội Ok Om Bok là gì? Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Xem Thêm Văn Mẫu Lớp 10 Sách CÁNH DIỀU : Văn Mẫu Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button