Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

Bạn đang xem:
Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
tại hoami.edu.vn

3 tháng trước

3 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

LỜI ĐỀ NGHỊ

MỘT

TỶ

e

X by PHỤ NỮchàng traiChào TỶ hehe Út CHIẾC Ô 0169 344 3791

Các đồng Biến đổi nghịch đảo Biến đổi thuộc về quai hàm con số 3

Câu 9. Đưa cho quai hàm con số y = 2x

3

+ 6x + 2. Định mệnh đề tài bất kì dưới đâyy Chính xác?

MỘT. hàm con số nghịch đảo Biến đổi bên trên Về

(

;

)

vAh đồng Biến đổi bên trên Về

(

0; +

)

.

DI DỜI. hàm con số nghịch đảo Biến đổi bên trên Về

(

; +

)

.

. hàm con số đồng Biến đổi bên trên Về

(

; +

)

.

DỄ. hàm con số đồng Biến đổi bên trên Về

(

;

)

vAh nghịch đảo Biến đổi bên trên Về

(

0; +

)

.

Câu mười. Đưa cho quai hàm con số f (x) tôn giáo quai hàm bên trên Về (Một; b) . TỶtảo các định mệnh đề tài sau đó, định mệnh đề tài bất kì

sai?

MỘT. Nếu như f

(x) < v tất cả x thuộc về (Một; b) thehe quai hàm con số f (x) nghịch đảo Biến đổi bên trên (Một; b).

DI DỜI. Nếu như quai hàm con số f (x) đồng Biến đổi bên trên (Một; b) sau đó f

(x) > v tất cả x thuộc về (Một; b).

. Nếu như quai hàm con số f (x) đồng Biến đổi bên trên (Một; b) sau đó f

(x) v tất cả x thuộc về (Một; b).

DỄ. Nếu như f

(x) > v tất cả x thuộc về (Một; b) thehe quai hàm con số f (x) đồng Biến đổi bên trên (Một; b).

Câu 11. TỶtảo các quai hàm con số sau đó, quai hàm con số bất kì đồng Biến đổi bên trên luyện tập tử thi xác định thuộc về Nó?

MỘT. y = x sin

2

x. DI DỜI. y = cũi x. . y = sin x. DỄ. y = x

3

.

Câu thứ mười hai. hàm con số bất kì sau đó đâyy đồng Biến đổi bên trên RẺ?

MỘT. y = x

3

x 2. DI DỜI. y =

x Đầu tiên

x + 3

.

. y = x

4

+ 2x

2

+ 3. DỄ. y = x

3

+ x

2

+ 2x + Đầu tiên.

Câu 13. Về nghịch đảo Biến đổi thuộc về quai hàm con số y = x

3

+ 3x

2

+ 4 Được

MỘT. (; ). DI DỜI. (; 2) vAh ( 0; +).

. (2; +). DỄ. (2; 0 ).

Câu 14. hàm con số bất kì TRONG các quai hàm con số sau đó đồng Biến đổi bên trên luyện tập tử thi xác định?

MỘT. y =

2 3x

Đầu tiên + 5x

. DI DỜI. y = x

4

+ 3x

Xem thêm: Tập làm văn lớp 4: Tả cây sầu riêng – Dàn ý & 15 bài văn tả cây sầu riêng lớp 4

2

+ 18.

. y = x

3

+ 2x

2

7x + Đầu tiên. DỄ. y = x

3

+ 3x

2

+ 9x 20.

Câu 15. hàm con số bất kì sau đó đâyy đồng Biến đổi bên trên RẺ?

MỘT. y = x

4

+ x. DI DỜI. y = x

4

x. . y =

(

x Đầu tiên

)

2018

. DỄ. y =

(

x Đầu tiên

)

2019

.

Câu 16. hàm con số bất kì sau đó đâyy đồng Biến đổi bên trên RẺ?

MỘT. y =

x

x + Đầu tiên

. DI DỜI. y =

x

x

2

+ Đầu tiên

.

. y =

MỘT

x

2

Đầu tiên

Một

2

3x + 2. DỄ. y = rám nắng x.

Câu 17. Đưa cho quai hàm con số y =

x

3

3

+ 3x

2

5x + Đầu tiên. Định mệnh đề tài bất kì dưới đâyy sai?

MỘT. hàm con số đồng Biến đổi bên trên Về (Đầu tiên; 5).

DI DỜI. hàm con số nghịch đảo Biến đổi bên trên Về (; Đầu tiên).

. hàm con số nghịch đảo Biến đổi bên trên Về (Đầu tiên; 5).

DỄ. hàm con số nghịch đảo Biến đổi bên trên Về (5; +).

Câu 18. Đưa cho quai hàm con số y = x

3

+ 3x

2

+ 9x 5. Định mệnh đề tài bất kì sau đó đâyy Chính xác?

MỘT. hàm con số đồng Biến đổi bên trên

(

Đầu tiên; 3

)

; nghịch đảo Biến đổi bên trên mỗi Về

(

; Đầu tiên

)

,

(

3; +

)

.

DI DỜI. hàm con số đồng Biến đổi bên trên mỗi Về

(

; 3

)

,

(

Đầu tiên; +

)

; nghịch đảo Biến đổi bên trên

(

3; Đầu tiên

)

.

Đất chỉ một tắtđường kẻ: 217/60 Rủi roChào Chợ Sáng Khải-TP.TDM-Bình Tích cực

5/5 – (507 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

Hình Ảnh về:
Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

Video về:
Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

Wiki về
Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12


Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12 -

3 tháng trước

3 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

Tuyển tập bài tập trắc nghiệm ứng dụng của đạo hàm - Tài liệu ôn tập toán lớp 12 - bg2 34

LỜI ĐỀ NGHỊ

MỘT

TỶ

e

X by PHỤ NỮchàng traiChào TỶ hehe Út CHIẾC Ô 0169 344 3791

Các đồng Biến đổi nghịch đảo Biến đổi thuộc về quai hàm con số 3

Câu 9. Đưa cho quai hàm con số y = 2x

3

+ 6x + 2. Định mệnh đề tài bất kì dưới đâyy Chính xác?

MỘT. hàm con số nghịch đảo Biến đổi bên trên Về

(

-;

)

vAh đồng Biến đổi bên trên Về

(

0; +

)

.

DI DỜI. hàm con số nghịch đảo Biến đổi bên trên Về

(

-; +

)

.

. hàm con số đồng Biến đổi bên trên Về

(

-; +

)

.

DỄ. hàm con số đồng Biến đổi bên trên Về

(

-;

)

vAh nghịch đảo Biến đổi bên trên Về

(

0; +

)

.

Câu mười. Đưa cho quai hàm con số f (x) tôn giáo quai hàm bên trên Về (Một; b) . TỶtảo các định mệnh đề tài sau đó, định mệnh đề tài bất kì

sai?

MỘT. Nếu như f

(x) < v tất cả x thuộc về (Một; b) thehe quai hàm con số f (x) nghịch đảo Biến đổi bên trên (Một; b).

DI DỜI. Nếu như quai hàm con số f (x) đồng Biến đổi bên trên (Một; b) sau đó f

(x) > v tất cả x thuộc về (Một; b).

. Nếu như quai hàm con số f (x) đồng Biến đổi bên trên (Một; b) sau đó f

(x) v tất cả x thuộc về (Một; b).

DỄ. Nếu như f

(x) > v tất cả x thuộc về (Một; b) thehe quai hàm con số f (x) đồng Biến đổi bên trên (Một; b).

Câu 11. TỶtảo các quai hàm con số sau đó, quai hàm con số bất kì đồng Biến đổi bên trên luyện tập tử thi xác định thuộc về Nó?

MỘT. y = x -sin

2

x. DI DỜI. y = cũi x. . y = sin x. DỄ. y = -x

3

.

Câu thứ mười hai. hàm con số bất kì sau đó đâyy đồng Biến đổi bên trên RẺ?

MỘT. y = -x

3

- x -2. DI DỜI. y =

x -Đầu tiên

x + 3

.

. y = x

4

+ 2x

2

+ 3. DỄ. y = x

3

+ x

2

+ 2x + Đầu tiên.

Câu 13. Về nghịch đảo Biến đổi thuộc về quai hàm con số y = x

3

+ 3x

2

+ 4 Được

MỘT. (-; ). DI DỜI. (-; -2) vAh ( 0; +).

. (2; +). DỄ. (-2; 0 ).

Câu 14. hàm con số bất kì TRONG các quai hàm con số sau đó đồng Biến đổi bên trên luyện tập tử thi xác định?

MỘT. y =

2 -3x

Đầu tiên + 5x

. DI DỜI. y = x

4

+ 3x

Xem thêm: Tập làm văn lớp 4: Tả cây sầu riêng - Dàn ý & 15 bài văn tả cây sầu riêng lớp 4

2

+ 18.

. y = x

3

+ 2x

2

-7x + Đầu tiên. DỄ. y = x

3

+ 3x

2

+ 9x -20.

Câu 15. hàm con số bất kì sau đó đâyy đồng Biến đổi bên trên RẺ?

MỘT. y = x

4

+ x. DI DỜI. y = x

4

- x. . y =

(

x -Đầu tiên

)

2018

. DỄ. y =

(

x -Đầu tiên

)

2019

.

Câu 16. hàm con số bất kì sau đó đâyy đồng Biến đổi bên trên RẺ?

MỘT. y =

x

x + Đầu tiên

. DI DỜI. y =

x

x

2

+ Đầu tiên

.

. y =

MỘT

x

2

-Đầu tiên

Một

2

-3x + 2. DỄ. y = rám nắng x.

Câu 17. Đưa cho quai hàm con số y = -

x

3

3

+ 3x

2

-5x + Đầu tiên. Định mệnh đề tài bất kì dưới đâyy sai?

MỘT. hàm con số đồng Biến đổi bên trên Về (Đầu tiên; 5).

DI DỜI. hàm con số nghịch đảo Biến đổi bên trên Về (-; Đầu tiên).

. hàm con số nghịch đảo Biến đổi bên trên Về (Đầu tiên; 5).

DỄ. hàm con số nghịch đảo Biến đổi bên trên Về (5; +).

Câu 18. Đưa cho quai hàm con số y = -x

3

+ 3x

2

+ 9x -5. Định mệnh đề tài bất kì sau đó đâyy Chính xác?

MỘT. hàm con số đồng Biến đổi bên trên

(

-Đầu tiên; 3

)

; nghịch đảo Biến đổi bên trên mỗi Về

(

-; -Đầu tiên

)

,

(

3; +

)

.

DI DỜI. hàm con số đồng Biến đổi bên trên mỗi Về

(

-; -3

)

,

(

Đầu tiên; +

)

; nghịch đảo Biến đổi bên trên

(

-3; Đầu tiên

)

.

Đất chỉ một tắtđường kẻ: 217/60 Rủi roChào Chợ Sáng Khải-TP.TDM-Bình Tích cực

5/5 - (507 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Tuyển #tập #trắc #nghiệm #ứng #dụng #đạo #hàm #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Tuyển #tập #trắc #nghiệm #ứng #dụng #đạo #hàm #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

L

A
T
E
X by Nguyễn T hế Út Ô 0169 344 3791

Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số 3
Câu 9. Cho hàm số y = 2x
3
+ 6x + 2. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(
−∞; 0
)

và đồng biến trên khoảng
(
0; +∞
)
.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(
−∞; +∞
)
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
(
−∞; +∞
)
.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
(
−∞; 0
)
và nghịch biến trên khoảng
(
0; +∞
)
.
Câu 10. Cho hàm số f (x) có đạo hàm trên khoảng (a; b) . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào
sai?
A. Nếu f

(x) < 0 với mọi x thuộc (a; b) thì hàm số f (x) nghịch biến trên (a; b).
B. Nếu hàm số f (x) đồng biến trên (a; b) t hì f

(x) > 0 với mọi x thuộc (a; b).
C. Nếu hàm số f (x) đồng biến trên (a; b) t hì f

(x) ≥ 0 với mọi x thuộc (a; b).
D. Nếu f

(x) > 0 với mọi x thuộc (a; b) thì hàm số f (x) đồng biến trên (a; b).
Câu 11. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó?
A. y = x −sin
2
x. B. y = cot x. C. y = sin x. D. y = −x
3
.
Câu 12. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?
A. y = −x
3
− x −2. B. y =
x −1
x + 3
.
C. y = x
4
+ 2x
2
+ 3. D. y = x
3
+ x
2
+ 2x + 1.
Câu 13. Khoảng nghịch biến của hàm số y = x
3
+ 3x
2
+ 4 là
A. (−∞; 0). B. (−∞; −2) và ( 0; +∞).
C. (2; +∞). D. (−2; 0 ).
Câu 14. Hàm số nào trong các hàm số sau đồng biến trên tập xác định?
A. y =
2 −3x
1 + 5x
. B. y = x
4
+ 3x
.udf76b7091fe1c2bba8be48e9449eea1b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .udf76b7091fe1c2bba8be48e9449eea1b:active, .udf76b7091fe1c2bba8be48e9449eea1b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .udf76b7091fe1c2bba8be48e9449eea1b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .udf76b7091fe1c2bba8be48e9449eea1b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .udf76b7091fe1c2bba8be48e9449eea1b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .udf76b7091fe1c2bba8be48e9449eea1b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 4: Tả cây sầu riêng – Dàn ý &amp; 15 bài văn tả cây sầu riêng lớp 42
+ 18.
C. y = x
3
+ 2x
2
−7x + 1. D. y = x
3
+ 3x
2
+ 9x −20.
Câu 15. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?
A. y = x
4
+ x. B. y = x
4
− x. C. y =
(
x −1
)
2018
. D. y =
(
x −1
)
2019
.
Câu 16. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?
A. y =
x
x + 1
. B. y =
x

x
2
+ 1
.
C. y =
Ä
x
2
−1
ä
2
−3x + 2. D. y = tan x.
Câu 17. Cho hàm số y = −
x
3
3
+ 3x
2
−5x + 1. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1; 5).
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 1).
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; 5).
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (5; +∞).
Câu 18. Cho hàm số y = −x
3
+ 3x
2
+ 9x −5. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên
(
−1; 3
)
; nghịch biến trên mỗi khoảng
(
−∞; −1
)
,
(
3; +∞
)
.
B. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng
(
−∞; −3
)
,
(
1; +∞
)
; nghịch biến trên
(
−3; 1
)
.
Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dương

5/5 – (507 bình chọn)

Related posts:Phân dạng trắc nghiệm cực trị của hàm số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11
Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Một số bài toán về ứng dụng tỉ lệ bản đồ – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 4

#Tuyển #tập #trắc #nghiệm #ứng #dụng #đạo #hàm #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Tuyển #tập #trắc #nghiệm #ứng #dụng #đạo #hàm #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Tuyển #tập #trắc #nghiệm #ứng #dụng #đạo #hàm #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Tuyển #tập #trắc #nghiệm #ứng #dụng #đạo #hàm #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

L

A
T
E
X by Nguyễn T hế Út Ô 0169 344 3791

Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số 3
Câu 9. Cho hàm số y = 2x
3
+ 6x + 2. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(
−∞; 0
)

và đồng biến trên khoảng
(
0; +∞
)
.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(
−∞; +∞
)
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
(
−∞; +∞
)
.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
(
−∞; 0
)
và nghịch biến trên khoảng
(
0; +∞
)
.
Câu 10. Cho hàm số f (x) có đạo hàm trên khoảng (a; b) . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào
sai?
A. Nếu f

(x) < 0 với mọi x thuộc (a; b) thì hàm số f (x) nghịch biến trên (a; b).
B. Nếu hàm số f (x) đồng biến trên (a; b) t hì f

(x) > 0 với mọi x thuộc (a; b).
C. Nếu hàm số f (x) đồng biến trên (a; b) t hì f

(x) ≥ 0 với mọi x thuộc (a; b).
D. Nếu f

(x) > 0 với mọi x thuộc (a; b) thì hàm số f (x) đồng biến trên (a; b).
Câu 11. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó?
A. y = x −sin
2
x. B. y = cot x. C. y = sin x. D. y = −x
3
.
Câu 12. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?
A. y = −x
3
− x −2. B. y =
x −1
x + 3
.
C. y = x
4
+ 2x
2
+ 3. D. y = x
3
+ x
2
+ 2x + 1.
Câu 13. Khoảng nghịch biến của hàm số y = x
3
+ 3x
2
+ 4 là
A. (−∞; 0). B. (−∞; −2) và ( 0; +∞).
C. (2; +∞). D. (−2; 0 ).
Câu 14. Hàm số nào trong các hàm số sau đồng biến trên tập xác định?
A. y =
2 −3x
1 + 5x
. B. y = x
4
+ 3x
.udf76b7091fe1c2bba8be48e9449eea1b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .udf76b7091fe1c2bba8be48e9449eea1b:active, .udf76b7091fe1c2bba8be48e9449eea1b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .udf76b7091fe1c2bba8be48e9449eea1b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .udf76b7091fe1c2bba8be48e9449eea1b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .udf76b7091fe1c2bba8be48e9449eea1b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .udf76b7091fe1c2bba8be48e9449eea1b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 4: Tả cây sầu riêng – Dàn ý &amp; 15 bài văn tả cây sầu riêng lớp 42
+ 18.
C. y = x
3
+ 2x
2
−7x + 1. D. y = x
3
+ 3x
2
+ 9x −20.
Câu 15. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?
A. y = x
4
+ x. B. y = x
4
− x. C. y =
(
x −1
)
2018
. D. y =
(
x −1
)
2019
.
Câu 16. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?
A. y =
x
x + 1
. B. y =
x

x
2
+ 1
.
C. y =
Ä
x
2
−1
ä
2
−3x + 2. D. y = tan x.
Câu 17. Cho hàm số y = −
x
3
3
+ 3x
2
−5x + 1. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1; 5).
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 1).
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; 5).
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (5; +∞).
Câu 18. Cho hàm số y = −x
3
+ 3x
2
+ 9x −5. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên
(
−1; 3
)
; nghịch biến trên mỗi khoảng
(
−∞; −1
)
,
(
3; +∞
)
.
B. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng
(
−∞; −3
)
,
(
1; +∞
)
; nghịch biến trên
(
−3; 1
)
.
Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dương

5/5 – (507 bình chọn)

Related posts:Phân dạng trắc nghiệm cực trị của hàm số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11
Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Một số bài toán về ứng dụng tỉ lệ bản đồ – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 4

Chuyên mục: Giáo dục
#Tuyển #tập #trắc #nghiệm #ứng #dụng #đạo #hàm #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button