Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Có đáp án

Bạn đang xem:
Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Có đáp án
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

NGÂN HÀNG CÂU HỎI SINH HỌC 10

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỰ SỐNG

CẤP ĐỘ TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

Đầu tiên. Tổ chức sống nào sau đây có cấp độ thấp nhất so với các tổ chức còn lại?
một. Dân số b. cộng đồng
c. Thân hình d. hệ sinh thái

2. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ thống sống là:
một. Bùa sinh b. hệ sinh thái
c. Loài d. Hệ thống cơ quan

3. Tập hợp nhiều ô cùng loại, cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành:
một. Hệ thống cơ quan b. Khăn giấy
c. Thân hình d. Đàn organ

4. Cơ thể sống nào sau đây là bào quan?
một. Trái tim b. Phổi
c. Riboxom d. Não

5. Đơn vị nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên?
một. Dân số c. cộng đồng
b. Loài d. sinh quyển

6. Hoạt động nào sau đây xảy ra trong tế bào sống?
một. trao đổi chất b. Tăng trưởng và phát triển
c. Cảm ứng và tăng trưởng d. Tất cả các hoạt động trên

7. Điều nào sau đây là sai về tế bào?
một. Nó là đơn vị cấu trúc cơ bản của sự sống
b. Là đơn vị chức năng của tế bào sống
c. Bao gồm các mô
d. Được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử thành các bào quan

số 8. Tập hợp các cơ quan, bộ phận cùng thực hiện một chức năng gọi là:
một. Hệ thống cơ quan c. bào quan
b. đại phân tử d. Khăn giấy

9. Đặc điểm chung của prôtêin và axit nuclêic là:
một. Các đại phân tử có cấu trúc đa phân tử
b. Nó là một thành phần cấu trúc của màng tế bào
c. Chúng đều được tạo nên từ các đơn phân axit amin
d. Tất cả đều được tạo thành từ các nucleotit

Xem thêm: Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

mười. Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là:
một. Chất đạm c. Axit nucleic
b. polysacarit d. nuclêôtit

11. Hệ thống các nhóm mô được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng nhất định tạo thành ….. và nhiều……. tạo thành…….
Từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu trên là:
một. tế bào c. Đàn organ
b. Thân hình d. bào quan

thứ mười hai. Đặc điểm chung của trùng roi, amip, vi khuẩn là:
một. Tất cả đều thuộc vương quốc động vật
b. Chúng đều là đơn bào
c. Tất cả đều thuộc giới thực vật
d. Chúng đều là sinh vật đa bào

13. Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khu vực địa lý nhất định vào một thời điểm nhất định và có quan hệ sinh sản với nhau được gọi là:
một. Dân số c. cộng đồng
b. nhóm dân số d. hệ sinh thái

14. Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm một quần xã sinh vật và môi trường sống của nó được gọi là:
một. Dân số c. sinh vật
b. Hệ sinh thái d. nhóm sinh vật

15. Chọn các câu sau đây theo thứ tự từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất của tổ chức sống:
một. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã sinh vật
b. Quần xã sinh vật, quần thể, hệ sinh thái, sinh vật
c. Quần thể, quần xã sinh vật, sinh vật, hệ sinh thái
d. Sinh vật, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

16. Trong các sinh vật, một đơn vị cộng đồng đề cập đến tập hợp:
một. Tất cả các sinh vật cùng loài
b. Tất cả các sinh vật thuộc các loài khác nhau
c. Quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau trong một khu vực sống
d. Các sinh vật cùng loài.

17. Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên trái đất được gọi là:
một. sách nước c. Khí quyển
b. sinh quyển d. thạch quyển

18. Điều sau đây là đúng về một hệ thống sống:
một. Một hệ thống mở
b. Có khả năng tự điều chỉnh
c. Thường xuyên trao đổi với môi trường
d. Cả a,b,c đều đúng

Xem thêm: Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 7 (3 Mẫu)

GIỚI THIỆU VỀ chế phẩm sinh học

Đầu tiên. Nhà phân loại học Carline chia các sinh vật sống thành hai giới:
một. Động vật nguyên sinh và động vật nguyên sinh
b. Vương quốc động vật và vương quốc thực vật
c. Động vật nguyên sinh và vương quốc động vật
d. Vương quốc thực vật và vương quốc tổ tiên

2. Vi khuẩn là sinh vật được xếp vào giới nào sau đây?
một. động vật nguyên sinh b. vương quốc thực vật
c. thế giới sinh d. Vương quốc động vật

3. Đặc điểm của cơ thể sống là:
một. Không có cấu trúc tế bào
b. Tế bào cơ thể có tế bào nhân sơ
c. Những người có thể có cấu trúc đa bào
d. Cả a,b,c đều đúng

4. Các sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm nhân tế bào khác với các giới khác?
một. vương quốc nấm b. Vương quốc động vật
c Giới thực vật d. thế giới sinh

5. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc Động vật nguyên sinh, giới Thực vật và giới Động vật là:
một. Tất cả các cơ thể đều đa bào
b. Mọi tế bào cơ thể đều có nhân
c. Tất cả các cơ thể đều là đơn bào
d. Tất cả các tế bào cơ thể đều có tế bào nhân thực.

6. Điểm giống nhau giữa nấm và thực vật là:
một. Họ đều có lối sống tự cung tự cấp
b. Tất cả họ đều sống vĩnh viễn
c. Họ đều có lối sống hy sinh
d. Cơ thể là đơn bào hay đa bào?

7. Sinh vật nào sau đây là sinh vật đơn bào và sinh vật nhân thực?
một. động vật nguyên sinh c. Vi-rút
b. Vi khuẩn d. Cả a,b,c đều đúng

số 8. Giới sinh vật có cấu tạo cơ thể đa bào và nhân thực là:
một. Thực vật, nấm, động vật
b. Động vật nguyên sinh, động vật nguyên sinh, động vật
c. Thực vật, động vật nguyên sinh, sinh
d. nấm, sinh sôi nảy nở, thực vật

Xem thêm: Viết bài Bạn có biết? trang 117 – Tiếng Việt Lớp 2 Những Chân Trời Sáng Tạo Tập 2 – Tuần 32

9. Hiện nay, ước tính số loài sinh vật đang sinh sống trên Trái đất vào khoảng:
một. 1,5 triệu won c. 3,5 triệu won
b. 2,5 triệu won d. 4,5 triệu won

mười. Trong số các loài sinh vật dưới đây, loài thấp nhất trong số các loài khác là:
một. Họ c. Lớp
b. Bộ d. Loài

11. Đơn vị phân loại cao nhất trong các đơn vị phân loại sinh vật là:
một. Loài c. Giới tính
b. Chi nhánh d. Dùng

thứ mười hai. Điểm khác biệt giữa động vật và thực vật là:
một. Có cấu trúc đa bào
b. Có lối sống dị dưỡng
c. Được cấu tạo từ các tế bào nhân thực
d. Cả a,b,c đều đúng

13. Phát biểu nào sau đây đúng về nấm?
một. Là sinh vật đa bào
b. Cấu trúc tế bào chứa sinh vật nhân thực
c. Sống dị dưỡng theo lối hoại sinh.
d. Cả a,b,c đều đúng

14. Câu đúng trong các câu sau là:
một. Chỉ có thực vật sống quang tự dưỡng
b. Chỉ có động vật dị dưỡng
c. Giới động vật gồm sinh vật đa bào và sinh vật đơn bào giống nhau
d. Vi khuẩn không có lối sống cộng sinh.

15. Sống quang tự dưỡng ở:
một. Thực vật, nấm b. Động vật, tảo
c. Thực vật, tảo d. Động vật, nấm

16. Sinh vật nào sau đây là sinh vật đơn bào?
một. thực vật bậc nhất b. động vật nguyên sinh
c Thực vật bậc cao d. động vật có xương sống

Tải về tài liệu để biết chi tiết.

5/5 – (341 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Có đáp án

Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Có đáp án

Hình Ảnh về:
Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Có đáp án

Video về:
Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Có đáp án

Wiki về
Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Có đáp án


Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Có đáp án -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

NGÂN HÀNG CÂU HỎI SINH HỌC 10

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỰ SỐNG

CẤP ĐỘ TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

Đầu tiên. Tổ chức sống nào sau đây có cấp độ thấp nhất so với các tổ chức còn lại?
một. Dân số b. cộng đồng
c. Thân hình d. hệ sinh thái

2. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ thống sống là:
một. Bùa sinh b. hệ sinh thái
c. Loài d. Hệ thống cơ quan

3. Tập hợp nhiều ô cùng loại, cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành:
một. Hệ thống cơ quan b. Khăn giấy
c. Thân hình d. Đàn organ

4. Cơ thể sống nào sau đây là bào quan?
một. Trái tim b. Phổi
c. Riboxom d. Não

5. Đơn vị nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên?
một. Dân số c. cộng đồng
b. Loài d. sinh quyển

6. Hoạt động nào sau đây xảy ra trong tế bào sống?
một. trao đổi chất b. Tăng trưởng và phát triển
c. Cảm ứng và tăng trưởng d. Tất cả các hoạt động trên

7. Điều nào sau đây là sai về tế bào?
một. Nó là đơn vị cấu trúc cơ bản của sự sống
b. Là đơn vị chức năng của tế bào sống
c. Bao gồm các mô
d. Được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử thành các bào quan

số 8. Tập hợp các cơ quan, bộ phận cùng thực hiện một chức năng gọi là:
một. Hệ thống cơ quan c. bào quan
b. đại phân tử d. Khăn giấy

9. Đặc điểm chung của prôtêin và axit nuclêic là:
một. Các đại phân tử có cấu trúc đa phân tử
b. Nó là một thành phần cấu trúc của màng tế bào
c. Chúng đều được tạo nên từ các đơn phân axit amin
d. Tất cả đều được tạo thành từ các nucleotit

Xem thêm: Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

mười. Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là:
một. Chất đạm c. Axit nucleic
b. polysacarit d. nuclêôtit

11. Hệ thống các nhóm mô được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng nhất định tạo thành ….. và nhiều……. tạo thành…….
Từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu trên là:
một. tế bào c. Đàn organ
b. Thân hình d. bào quan

thứ mười hai. Đặc điểm chung của trùng roi, amip, vi khuẩn là:
một. Tất cả đều thuộc vương quốc động vật
b. Chúng đều là đơn bào
c. Tất cả đều thuộc giới thực vật
d. Chúng đều là sinh vật đa bào

13. Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khu vực địa lý nhất định vào một thời điểm nhất định và có quan hệ sinh sản với nhau được gọi là:
một. Dân số c. cộng đồng
b. nhóm dân số d. hệ sinh thái

14. Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm một quần xã sinh vật và môi trường sống của nó được gọi là:
một. Dân số c. sinh vật
b. Hệ sinh thái d. nhóm sinh vật

15. Chọn các câu sau đây theo thứ tự từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất của tổ chức sống:
một. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã sinh vật
b. Quần xã sinh vật, quần thể, hệ sinh thái, sinh vật
c. Quần thể, quần xã sinh vật, sinh vật, hệ sinh thái
d. Sinh vật, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

16. Trong các sinh vật, một đơn vị cộng đồng đề cập đến tập hợp:
một. Tất cả các sinh vật cùng loài
b. Tất cả các sinh vật thuộc các loài khác nhau
c. Quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau trong một khu vực sống
d. Các sinh vật cùng loài.

17. Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên trái đất được gọi là:
một. sách nước c. Khí quyển
b. sinh quyển d. thạch quyển

18. Điều sau đây là đúng về một hệ thống sống:
một. Một hệ thống mở
b. Có khả năng tự điều chỉnh
c. Thường xuyên trao đổi với môi trường
d. Cả a,b,c đều đúng

Xem thêm: Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 7 (3 Mẫu)

GIỚI THIỆU VỀ chế phẩm sinh học

Đầu tiên. Nhà phân loại học Carline chia các sinh vật sống thành hai giới:
một. Động vật nguyên sinh và động vật nguyên sinh
b. Vương quốc động vật và vương quốc thực vật
c. Động vật nguyên sinh và vương quốc động vật
d. Vương quốc thực vật và vương quốc tổ tiên

2. Vi khuẩn là sinh vật được xếp vào giới nào sau đây?
một. động vật nguyên sinh b. vương quốc thực vật
c. thế giới sinh d. Vương quốc động vật

3. Đặc điểm của cơ thể sống là:
một. Không có cấu trúc tế bào
b. Tế bào cơ thể có tế bào nhân sơ
c. Những người có thể có cấu trúc đa bào
d. Cả a,b,c đều đúng

4. Các sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm nhân tế bào khác với các giới khác?
một. vương quốc nấm b. Vương quốc động vật
c Giới thực vật d. thế giới sinh

5. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc Động vật nguyên sinh, giới Thực vật và giới Động vật là:
một. Tất cả các cơ thể đều đa bào
b. Mọi tế bào cơ thể đều có nhân
c. Tất cả các cơ thể đều là đơn bào
d. Tất cả các tế bào cơ thể đều có tế bào nhân thực.

6. Điểm giống nhau giữa nấm và thực vật là:
một. Họ đều có lối sống tự cung tự cấp
b. Tất cả họ đều sống vĩnh viễn
c. Họ đều có lối sống hy sinh
d. Cơ thể là đơn bào hay đa bào?

7. Sinh vật nào sau đây là sinh vật đơn bào và sinh vật nhân thực?
một. động vật nguyên sinh c. Vi-rút
b. Vi khuẩn d. Cả a,b,c đều đúng

số 8. Giới sinh vật có cấu tạo cơ thể đa bào và nhân thực là:
một. Thực vật, nấm, động vật
b. Động vật nguyên sinh, động vật nguyên sinh, động vật
c. Thực vật, động vật nguyên sinh, sinh
d. nấm, sinh sôi nảy nở, thực vật

Xem thêm: Viết bài Bạn có biết? trang 117 - Tiếng Việt Lớp 2 Những Chân Trời Sáng Tạo Tập 2 - Tuần 32

9. Hiện nay, ước tính số loài sinh vật đang sinh sống trên Trái đất vào khoảng:
một. 1,5 triệu won c. 3,5 triệu won
b. 2,5 triệu won d. 4,5 triệu won

mười. Trong số các loài sinh vật dưới đây, loài thấp nhất trong số các loài khác là:
một. Họ c. Lớp
b. Bộ d. Loài

11. Đơn vị phân loại cao nhất trong các đơn vị phân loại sinh vật là:
một. Loài c. Giới tính
b. Chi nhánh d. Dùng

thứ mười hai. Điểm khác biệt giữa động vật và thực vật là:
một. Có cấu trúc đa bào
b. Có lối sống dị dưỡng
c. Được cấu tạo từ các tế bào nhân thực
d. Cả a,b,c đều đúng

13. Phát biểu nào sau đây đúng về nấm?
một. Là sinh vật đa bào
b. Cấu trúc tế bào chứa sinh vật nhân thực
c. Sống dị dưỡng theo lối hoại sinh.
d. Cả a,b,c đều đúng

14. Câu đúng trong các câu sau là:
một. Chỉ có thực vật sống quang tự dưỡng
b. Chỉ có động vật dị dưỡng
c. Giới động vật gồm sinh vật đa bào và sinh vật đơn bào giống nhau
d. Vi khuẩn không có lối sống cộng sinh.

15. Sống quang tự dưỡng ở:
một. Thực vật, nấm b. Động vật, tảo
c. Thực vật, tảo d. Động vật, nấm

16. Sinh vật nào sau đây là sinh vật đơn bào?
một. thực vật bậc nhất b. động vật nguyên sinh
c Thực vật bậc cao d. động vật có xương sống

Tải về tài liệu để biết chi tiết.

5/5 - (341 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#Tổng #hợp #trắc #nghiệm #Sinh #học #lớp #Có #đáp #án

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #trắc #nghiệm #Sinh #học #lớp #Có #đáp #án

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNGBÀI CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNGBÀI GIỚI THIỆU CÁC GIỚI SINH VẬTRelated posts:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
BÀI CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG
1. Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại?a. Quần thể b. Quần xãc. Cơ thể d. Hệ sinh thái
2. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là:a. Sinh quyến b. Hệ sinh tháic. Loài d. Hệ cơ quan

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành:a. Hệ cơ quan b. Môc. Cơ thể d. Cơ quan
4. Tổ chức sống nào sau đây là bào quan?a. Tim b. Phổic. Ribôxôm d. Não bộ
5. Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên?a. Quần thể c. Quần xãb. Loài d. Sinh quyển

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6. Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống?a. Trao đổi chất b. Sinh trưởng và phát triểnc. Cảm ứng và sinh trưởng d. Tất cả các hoạt động nói trên
7. Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào ?a. Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sốngb. Là đơn vị chức năng của tế bào sốngc. Được cấu tạo từ các môd. Được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử vào bào quan
8. Tập hợp các cơ quan, bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là:a. Hệ cơ quan c. Bào quanb. Đại phân tử d. Mô

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

9. Đặc điểm chung của prôtêtin và axit nuclêic là:a. Đại phân tử có cấu trúc đa phânb. Là thành phần cấu tạo của màng tế bàoc. Đều được cấu tạo từ các đơn phân axít a mind. Đều được cấu tạo từ các nuclêit
.u430649a377764ed3f6922c573d1291a2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u430649a377764ed3f6922c573d1291a2:active, .u430649a377764ed3f6922c573d1291a2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u430649a377764ed3f6922c573d1291a2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u430649a377764ed3f6922c573d1291a2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u430649a377764ed3f6922c573d1291a2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u430649a377764ed3f6922c573d1291a2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm10. Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là:a. Prôtêin c. A xít nuclêicb. Pôlisaccirit d. Nuclêôtit
11. Hệ thống các nhóm mô được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng thành lập nên ….. và nhiều ……. tạo thành hệ …….Từ đúng để điền vào chố trống của câu trên là:a. Tê bào c. Cơ quanb. Cơ thể d. Bào quan

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

12. Đặc điểm chung của trùng roi, a mip, vi khuẩn là:a. Đều thuộc giới động vậtb. Đều có cấu tạo đơn bàoc. Đều thuộc giới thực vậtd. Đều là những cơ thể đa bào
13. Tập hợp các cá thể cùng loài , cùng sống trong một vùng địa lý nhất định ở một thời điểm xác định và cơ quan hệ sinh sản với nhau được gọi là:a. Quần thể c. Quần xãb. Nhóm quần thể d. Hệ sinh thái
14. Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của nó được gọi là:a. Quần thể c. Loài sinh vậtb. Hệ sinh thái d. Nhóm quần xã

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

15. Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:a. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xãb. Quần xã , quần thể, hệ sinh thái, cơ thểc. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh tháid. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.
16. Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để chỉ tập hợp của:a. Toàn bộ các sinh vật cùng loàib. Toàn bộ các sinh vật khác loàic. Các quần thể sinh vật khác loài trong 1 khu vực sốngd. Các quần thể sinh vật cùng loài .
17. Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên trái đất được gọi là:a. Thuỷ Quyển c. Khí quyểnb. Sinh quyển d. Thạch quyển

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

18. Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống :a. Một hệ thống mởb. Có khả năng tự điều chỉnhc. Thường xuyên trao đổi chất với môi trườngd. Cả a,b,c, đều đúng
.ua2b065795816fac5d765b75559724fde { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua2b065795816fac5d765b75559724fde:active, .ua2b065795816fac5d765b75559724fde:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua2b065795816fac5d765b75559724fde { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua2b065795816fac5d765b75559724fde .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua2b065795816fac5d765b75559724fde .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua2b065795816fac5d765b75559724fde:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 7 (3 Mẫu)BÀI GIỚI THIỆU CÁC GIỚI SINH VẬT
1. Nhà phân loại học Caclinê đã phân chia sinh vật làm hai giới:a. Giới khởi sinh và giới nguyên sinhb. Giới động vật và giới thực vậtc. Giới nguyên sinh và giới động vậtd. Giới thực vật và giới khởi sinh
2. Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây?a. Giới nguyên sinh b. Giới thực vậtc. Giới khởi sinh d. Giới động vật

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là:a. Chưa có cấu tạo tế bàob. Tế bào cơ thể có nhân sơc. Là những có thể có cấu tạo đa bàod. Cả a,b,c đều đúng
4. Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào khác hẳn với các giới còn lại?a. Giới nấm b. Giới động vậtc Giới thực vật d. Giới khởi sinh
5. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh , giới thực vật và giới động vật là:a. Cơ thể đều có cấu tạo đa bàob. Tế bào cơ thể đều có nhân sơc. Cơ thể đều có cấu tạo đơn bàod. Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là:a. Đều có lối sống tự dưỡngb. Đều sống cố địnhc. Đều có lối sống hoại sinhd. Cơ thể có cấu tạo đơn bào hay đa bào
7. Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn?a. Động vật nguyên sinh c. Virutb. Vi khuẩn d. Cả a, b , c đều đúng
8. Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là:a. Thực vật, nấm, động vậtb. Nguyên sinh, khởi sinh, động vậtc. Thực vật, nguyên sinh, khởi sinhd. Nấm, khởi sinh, thực vật

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u1fed90f99e704ddc074bb9b7c5cd2255 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u1fed90f99e704ddc074bb9b7c5cd2255:active, .u1fed90f99e704ddc074bb9b7c5cd2255:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1fed90f99e704ddc074bb9b7c5cd2255 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1fed90f99e704ddc074bb9b7c5cd2255 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1fed90f99e704ddc074bb9b7c5cd2255 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1fed90f99e704ddc074bb9b7c5cd2255:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Bạn có biết? trang 117 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 2 – Tuần 329. Hiện nay người ta ước lượng số loài sinh vật đang có trên Trái đất vào khoảng:a. 1,5 triệu c. 3,5 triệub. 2,5 triệu d. 4,5 triệu
10. Trong các đơn vị phân loại sinh vật dưới đây, đơn vị thấp nhất so với các đơn vị còn lại là:a. Họ c. Lớpb. Bộ d. Loài
11. Bậc phân loại cao nhất trong các đơn vị phân loại sinh vật là:a. Loài c. Giớib. Ngành d. Chi

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

12. Đặc điểm của động vật khác biệt so với thực vật là:a. Có cấu tạo cơ thể đa bàob. Có phương thức sống dị dưỡngc. Được cấu tạo từ các tế bào có nhân chuẩnd. Cả a, b, c đều đúng
13. Phát biểu nào sau đây đúng với nấm?a. Là những sinh vật đa bàob. Cấu tạo tế bào có chứa nhân chuẩnc. Sống dị dưỡng theo lối hoại sinhd. Cả a, b, c đều đúng
14. Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là:a. Chỉ có thực vật mới sống tự dưỡng quang hợpb. Chỉ có động vật theo lối dị dưỡngc. Giới động vật gồm các cơ thể đa bào và cùng có cơ thể đơn bàod. Vi khuẩn không có lối sống cộng sinh .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

15. Sống tự dưỡng quang hợp cơ ở:a. Thực vật , nấm b. Động vật , tảoc. Thực vật , tảo d. Động vật , nấm
16. Nhóm nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào?a. Thực vật bậc nhất b. Động vật nguyên sinhc Thực vật bậc cao d. Động vật có xương sống
Download tài liệu để xem chi tiết.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (341 bình chọn)

Related posts:650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 10 theo từng chương
522 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 (Có đáp án)
100 câu trắc nghiệm Hóa học lớp 10 học kì II (Có đáp án)
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 7 học kì 1 (Có đáp án)

#Tổng #hợp #trắc #nghiệm #Sinh #học #lớp #Có #đáp #án

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #trắc #nghiệm #Sinh #học #lớp #Có #đáp #án

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #trắc #nghiệm #Sinh #học #lớp #Có #đáp #án

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #trắc #nghiệm #Sinh #học #lớp #Có #đáp #án

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNGBÀI CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNGBÀI GIỚI THIỆU CÁC GIỚI SINH VẬTRelated posts:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
BÀI CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG
1. Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại?a. Quần thể b. Quần xãc. Cơ thể d. Hệ sinh thái
2. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là:a. Sinh quyến b. Hệ sinh tháic. Loài d. Hệ cơ quan

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành:a. Hệ cơ quan b. Môc. Cơ thể d. Cơ quan
4. Tổ chức sống nào sau đây là bào quan?a. Tim b. Phổic. Ribôxôm d. Não bộ
5. Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên?a. Quần thể c. Quần xãb. Loài d. Sinh quyển

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6. Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống?a. Trao đổi chất b. Sinh trưởng và phát triểnc. Cảm ứng và sinh trưởng d. Tất cả các hoạt động nói trên
7. Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào ?a. Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sốngb. Là đơn vị chức năng của tế bào sốngc. Được cấu tạo từ các môd. Được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử vào bào quan
8. Tập hợp các cơ quan, bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là:a. Hệ cơ quan c. Bào quanb. Đại phân tử d. Mô

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

9. Đặc điểm chung của prôtêtin và axit nuclêic là:a. Đại phân tử có cấu trúc đa phânb. Là thành phần cấu tạo của màng tế bàoc. Đều được cấu tạo từ các đơn phân axít a mind. Đều được cấu tạo từ các nuclêit
.u430649a377764ed3f6922c573d1291a2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u430649a377764ed3f6922c573d1291a2:active, .u430649a377764ed3f6922c573d1291a2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u430649a377764ed3f6922c573d1291a2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u430649a377764ed3f6922c573d1291a2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u430649a377764ed3f6922c573d1291a2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u430649a377764ed3f6922c573d1291a2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm10. Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là:a. Prôtêin c. A xít nuclêicb. Pôlisaccirit d. Nuclêôtit
11. Hệ thống các nhóm mô được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng thành lập nên ….. và nhiều ……. tạo thành hệ …….Từ đúng để điền vào chố trống của câu trên là:a. Tê bào c. Cơ quanb. Cơ thể d. Bào quan

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

12. Đặc điểm chung của trùng roi, a mip, vi khuẩn là:a. Đều thuộc giới động vậtb. Đều có cấu tạo đơn bàoc. Đều thuộc giới thực vậtd. Đều là những cơ thể đa bào
13. Tập hợp các cá thể cùng loài , cùng sống trong một vùng địa lý nhất định ở một thời điểm xác định và cơ quan hệ sinh sản với nhau được gọi là:a. Quần thể c. Quần xãb. Nhóm quần thể d. Hệ sinh thái
14. Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của nó được gọi là:a. Quần thể c. Loài sinh vậtb. Hệ sinh thái d. Nhóm quần xã

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

15. Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:a. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xãb. Quần xã , quần thể, hệ sinh thái, cơ thểc. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh tháid. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.
16. Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để chỉ tập hợp của:a. Toàn bộ các sinh vật cùng loàib. Toàn bộ các sinh vật khác loàic. Các quần thể sinh vật khác loài trong 1 khu vực sốngd. Các quần thể sinh vật cùng loài .
17. Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên trái đất được gọi là:a. Thuỷ Quyển c. Khí quyểnb. Sinh quyển d. Thạch quyển

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

18. Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống :a. Một hệ thống mởb. Có khả năng tự điều chỉnhc. Thường xuyên trao đổi chất với môi trườngd. Cả a,b,c, đều đúng
.ua2b065795816fac5d765b75559724fde { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua2b065795816fac5d765b75559724fde:active, .ua2b065795816fac5d765b75559724fde:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua2b065795816fac5d765b75559724fde { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua2b065795816fac5d765b75559724fde .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua2b065795816fac5d765b75559724fde .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua2b065795816fac5d765b75559724fde:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 7 (3 Mẫu)BÀI GIỚI THIỆU CÁC GIỚI SINH VẬT
1. Nhà phân loại học Caclinê đã phân chia sinh vật làm hai giới:a. Giới khởi sinh và giới nguyên sinhb. Giới động vật và giới thực vậtc. Giới nguyên sinh và giới động vậtd. Giới thực vật và giới khởi sinh
2. Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây?a. Giới nguyên sinh b. Giới thực vậtc. Giới khởi sinh d. Giới động vật

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là:a. Chưa có cấu tạo tế bàob. Tế bào cơ thể có nhân sơc. Là những có thể có cấu tạo đa bàod. Cả a,b,c đều đúng
4. Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào khác hẳn với các giới còn lại?a. Giới nấm b. Giới động vậtc Giới thực vật d. Giới khởi sinh
5. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh , giới thực vật và giới động vật là:a. Cơ thể đều có cấu tạo đa bàob. Tế bào cơ thể đều có nhân sơc. Cơ thể đều có cấu tạo đơn bàod. Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là:a. Đều có lối sống tự dưỡngb. Đều sống cố địnhc. Đều có lối sống hoại sinhd. Cơ thể có cấu tạo đơn bào hay đa bào
7. Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn?a. Động vật nguyên sinh c. Virutb. Vi khuẩn d. Cả a, b , c đều đúng
8. Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là:a. Thực vật, nấm, động vậtb. Nguyên sinh, khởi sinh, động vậtc. Thực vật, nguyên sinh, khởi sinhd. Nấm, khởi sinh, thực vật

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u1fed90f99e704ddc074bb9b7c5cd2255 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u1fed90f99e704ddc074bb9b7c5cd2255:active, .u1fed90f99e704ddc074bb9b7c5cd2255:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1fed90f99e704ddc074bb9b7c5cd2255 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1fed90f99e704ddc074bb9b7c5cd2255 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1fed90f99e704ddc074bb9b7c5cd2255 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1fed90f99e704ddc074bb9b7c5cd2255:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Bạn có biết? trang 117 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 2 – Tuần 329. Hiện nay người ta ước lượng số loài sinh vật đang có trên Trái đất vào khoảng:a. 1,5 triệu c. 3,5 triệub. 2,5 triệu d. 4,5 triệu
10. Trong các đơn vị phân loại sinh vật dưới đây, đơn vị thấp nhất so với các đơn vị còn lại là:a. Họ c. Lớpb. Bộ d. Loài
11. Bậc phân loại cao nhất trong các đơn vị phân loại sinh vật là:a. Loài c. Giớib. Ngành d. Chi

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

12. Đặc điểm của động vật khác biệt so với thực vật là:a. Có cấu tạo cơ thể đa bàob. Có phương thức sống dị dưỡngc. Được cấu tạo từ các tế bào có nhân chuẩnd. Cả a, b, c đều đúng
13. Phát biểu nào sau đây đúng với nấm?a. Là những sinh vật đa bàob. Cấu tạo tế bào có chứa nhân chuẩnc. Sống dị dưỡng theo lối hoại sinhd. Cả a, b, c đều đúng
14. Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là:a. Chỉ có thực vật mới sống tự dưỡng quang hợpb. Chỉ có động vật theo lối dị dưỡngc. Giới động vật gồm các cơ thể đa bào và cùng có cơ thể đơn bàod. Vi khuẩn không có lối sống cộng sinh .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

15. Sống tự dưỡng quang hợp cơ ở:a. Thực vật , nấm b. Động vật , tảoc. Thực vật , tảo d. Động vật , nấm
16. Nhóm nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào?a. Thực vật bậc nhất b. Động vật nguyên sinhc Thực vật bậc cao d. Động vật có xương sống
Download tài liệu để xem chi tiết.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (341 bình chọn)

Related posts:650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 10 theo từng chương
522 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 (Có đáp án)
100 câu trắc nghiệm Hóa học lớp 10 học kì II (Có đáp án)
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 7 học kì 1 (Có đáp án)

Chuyên mục: Giáo dục
#Tổng #hợp #trắc #nghiệm #Sinh #học #lớp #Có #đáp #án

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button