Toán 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng – Giải Toán lớp 6 trang 58 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2

Bạn đang xem:
Toán 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng – Giải Toán lớp 6 trang 58 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2
tại hoami.edu.vn

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Bài 2 Toán 6: Hình có tâm đối xứng là tài liệu tham khảo dành cho học sinh lớp 6 để biết cách giải phần Thực hành, Ứng dụng và các bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 56, 57, 58 của sách Những chân trời sáng tạo.

Với các lời giải vô cùng chi tiết, cách trình bày khoa học sẽ giúp các em học sinh biết cách giải các bài bài tập Bài 2 Chương 7: Hình học trực quan – Tính đối xứng của các hình phẳng trong thế giới tự nhiên. đồng thời chuẩn bị kĩ càng trước khi đến lớp. Chi tiết mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của chiase24.com:

Giải Toán 6 bài 2: Hình có tâm đối xứng

Giải toán 6 Chân trời sáng tạo Luyện tập, Vận dụng

Thực hành 1

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình (nếu có).

Tâm đối xứng

Câu trả lời gợi ý:

Tâm đối xứng của mỗi hình được biểu diễn như sau:

Hình a) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

Hình b) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

Hình c) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

Hình d) không có tâm đối xứng.

Vận dụng

Em hãy cho biết trong các hình đã học như hình vuông, tam giác đều, lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân, hình nào có tâm đối xứng.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 6: Phân tích tác phẩm “Giọt sương đêm” của Trần Đức Tiến

Câu trả lời gợi ý:

Các hình có tâm đối xứng là: hình vuông, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.

– Hình vuông: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

– Hình lục giác đều (hình có 6 cạnh bằng nhau): Tâm đối xứng là giao điểm của hai trong ba đường chéo (ba đường chéo của lục giác cắt nhau tại một điểm).

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

– Hình chữ nhật: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

– Hình bình hành: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

– Hình thoi: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

Các hình không có tâm đối xứng: Tam giác đều, hình thang cân.

Thực hành 2

Hai bông hoa và lá nào sau đây có tâm đối xứng? Nếu có, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó.

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

Câu trả lời gợi ý:

Hình a) Bông hoa có tâm đối xứng. Tâm đối xứng được thể hiện trong Hình.

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

Hình b) bông hoa không có tâm đối xứng.

Hình c) chiếc lá không có tâm đối xứng.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 58 tập 2

Bài 1

Tìm tâm đối xứng của các hình sau (nếu có):

Bài 1
Bài 1

Câu trả lời gợi ý:

Bài 1
Bài 1

Bài 2

Hình nào sau đây có một tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có).

Bài 2
Bài 2

Câu trả lời gợi ý:

Bài 2
Bài 2

bài 3

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào có cả tâm đối xứng và trục đối xứng?

Xem thêm: Tài liệu quản trị học – Sách tham khảo quản trị

bài 3
bài 3

Câu trả lời gợi ý:

Các chữ cái có tâm đối xứng là: S, I, O, N

Chữ cái có cả tâm đối xứng và trục đối xứng: S, I, O, N

bài 3
bài 3

Bài 4

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

Bài 4
bài 4

Câu trả lời gợi ý:

Hình có tâm đối xứng là:

bài 4
Bài 4
5/5 – (590 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Toán 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng – Giải Toán lớp 6 trang 58 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2

Toán 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng – Giải Toán lớp 6 trang 58 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2

Hình Ảnh về:
Toán 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng – Giải Toán lớp 6 trang 58 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2

Video về:
Toán 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng – Giải Toán lớp 6 trang 58 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2

Wiki về
Toán 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng – Giải Toán lớp 6 trang 58 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2


Toán 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng – Giải Toán lớp 6 trang 58 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2 -

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Bài 2 Toán 6: Hình có tâm đối xứng là tài liệu tham khảo dành cho học sinh lớp 6 để biết cách giải phần Thực hành, Ứng dụng và các bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 56, 57, 58 của sách Những chân trời sáng tạo.

Với các lời giải vô cùng chi tiết, cách trình bày khoa học sẽ giúp các em học sinh biết cách giải các bài bài tập Bài 2 Chương 7: Hình học trực quan – Tính đối xứng của các hình phẳng trong thế giới tự nhiên. đồng thời chuẩn bị kĩ càng trước khi đến lớp. Chi tiết mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của chiase24.com:

Giải Toán 6 bài 2: Hình có tâm đối xứng

Giải toán 6 Chân trời sáng tạo Luyện tập, Vận dụng

Thực hành 1

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình (nếu có).

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

Câu trả lời gợi ý:

Tâm đối xứng của mỗi hình được biểu diễn như sau:

Hình a) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

Hình b) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

Hình c) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

Hình d) không có tâm đối xứng.

Vận dụng

Em hãy cho biết trong các hình đã học như hình vuông, tam giác đều, lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân, hình nào có tâm đối xứng.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 6: Phân tích tác phẩm “Giọt sương đêm” của Trần Đức Tiến

Câu trả lời gợi ý:

Các hình có tâm đối xứng là: hình vuông, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.

– Hình vuông: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

– Hình lục giác đều (hình có 6 cạnh bằng nhau): Tâm đối xứng là giao điểm của hai trong ba đường chéo (ba đường chéo của lục giác cắt nhau tại một điểm).

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

– Hình chữ nhật: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

– Hình bình hành: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

– Hình thoi: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

Các hình không có tâm đối xứng: Tam giác đều, hình thang cân.

Thực hành 2

Hai bông hoa và lá nào sau đây có tâm đối xứng? Nếu có, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó.

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

Câu trả lời gợi ý:

Hình a) Bông hoa có tâm đối xứng. Tâm đối xứng được thể hiện trong Hình.

Tâm đối xứng
Tâm đối xứng

Hình b) bông hoa không có tâm đối xứng.

Hình c) chiếc lá không có tâm đối xứng.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 58 tập 2

Bài 1

Tìm tâm đối xứng của các hình sau (nếu có):

Bài 1
Bài 1

Câu trả lời gợi ý:

Bài 1
Bài 1

Bài 2

Hình nào sau đây có một tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có).

Bài 2
Bài 2

Câu trả lời gợi ý:

Bài 2
Bài 2

bài 3

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào có cả tâm đối xứng và trục đối xứng?

Xem thêm: Tài liệu quản trị học - Sách tham khảo quản trị

bài 3
bài 3

Câu trả lời gợi ý:

Các chữ cái có tâm đối xứng là: S, I, O, N

Chữ cái có cả tâm đối xứng và trục đối xứng: S, I, O, N

bài 3
bài 3

Bài 4

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

Bài 4
bài 4

Câu trả lời gợi ý:

Hình có tâm đối xứng là:

bài 4
Bài 4
5/5 - (590 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Toán #Bài #Hình #có #tâm #đối #xứng #Giải #Toán #lớp #trang #sách #Chân #trời #sáng #tạo #Tập

[rule_3_plain]

#Toán #Bài #Hình #có #tâm #đối #xứng #Giải #Toán #lớp #trang #sách #Chân #trời #sáng #tạo #Tập

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

Giải Toán 6 bài 2: Hình có tâm đối xứngGiải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành, Vận dụngThực hành 1Vận dụngThực hành 2Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 58 tập 2Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Related posts:

Toán 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo để biết cách giải phần Thực hành, Vận dụng và các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 trang 56, 57, 58 sách Chân trời sáng tạo.
Với toàn bộ lời giải rất chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp các em biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 2 Chương 7: Hình học trực quan – Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên. Đồng thời, chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp. Chi tiết mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của chiase24.com:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải Toán 6 bài 2: Hình có tâm đối xứng

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành, Vận dụng
Thực hành 1
Tìm tâm đối xứng của mỗi hình (nếu có).
Tâm đối xứng
Gợi ý đáp án:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tâm đối xứng của mỗi hình được biểu diễn như sau:
Hình a) có tâm đối xứng (như hình vẽ).
Tâm đối xứngHình b) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tâm đối xứngHình c) có tâm đối xứng (như hình vẽ).
Tâm đối xứngHình d) không có tâm đối xứng.
Vận dụng
Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác đều, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân, hình nào có tâm đối xứng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.uabc3cf6bb5b1e2b46669d8f76907af66 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uabc3cf6bb5b1e2b46669d8f76907af66:active, .uabc3cf6bb5b1e2b46669d8f76907af66:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uabc3cf6bb5b1e2b46669d8f76907af66 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uabc3cf6bb5b1e2b46669d8f76907af66 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uabc3cf6bb5b1e2b46669d8f76907af66 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uabc3cf6bb5b1e2b46669d8f76907af66:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Phân tích tác phẩm Giọt sương đêm của Trần Đức TiếnGợi ý đáp án:
Các hình có tâm đối xứng là: hình vuông, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.
– Hình vuông: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tâm đối xứng– Hình lục giác đều (hình có 6 cạnh đều bằng nhau): Tâm đối xứng là giao điểm của hai trong ba đường chéo (ba đường chéo của lục giác đều giao nhau tại một điểm).
Tâm đối xứng– Hình chữ nhật: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.
Tâm đối xứng– Hình bình hành: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tâm đối xứng– Hình thoi: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.
Tâm đối xứngCác hình không có tâm đối xứng: Tam giác đều, hình thang cân.
Thực hành 2
Hai bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tâm đối xứng? Nếu có, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tâm đối xứng
Gợi ý đáp án:
Hình a) bông hoa có tâm đối xứng. Tâm đối xứng được biểu diễn như hình vẽ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tâm đối xứngHình b) bông hoa không có tâm đối xứng.
Hình c) chiếc lá không có tâm đối xứng.
Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 58 tập 2
Bài 1
Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có):

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 1
Gợi ý đáp án:
Bài 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2
Hình nào sau đây có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có).
Bài 2
Gợi ý đáp án:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2
Bài 3
Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng?
.u0ceb6fd9688761f7edcccb848649f8ea { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u0ceb6fd9688761f7edcccb848649f8ea:active, .u0ceb6fd9688761f7edcccb848649f8ea:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u0ceb6fd9688761f7edcccb848649f8ea { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u0ceb6fd9688761f7edcccb848649f8ea .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u0ceb6fd9688761f7edcccb848649f8ea .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u0ceb6fd9688761f7edcccb848649f8ea:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tài liệu ôn tập môn quản trị học – Sách tham khảo quản trị họcBài 3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Gợi ý đáp án:
Những chữ cái có tâm đối xứng là: S, I, O, N
Chữ cái vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng: S, I, O, N

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 3
Bài 4
Hình nào sau đây có tâm đối xứng?
Bài 4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Gợi ý đáp án:
Hình có tâm đối xứng là:
Bài 4

5/5 – (590 bình chọn)

Related posts:Toán 6 Bài 1: Hình có trục đối xứng – Giải Toán lớp 6 trang 54, 55 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2
Toán 6 Bài 9: Ước và bội – Giải Toán lớp 6 trang 30 – Tập 1 sách Chân trời sáng tạo
Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng – Giải Toán lớp 6 trang 73 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2
Toán 6 Bài 6: Hình có tâm đối xứng – Giải Toán lớp 6 trang 112 – Tập 1 sách Cánh diều

#Toán #Bài #Hình #có #tâm #đối #xứng #Giải #Toán #lớp #trang #sách #Chân #trời #sáng #tạo #Tập

[rule_2_plain]

#Toán #Bài #Hình #có #tâm #đối #xứng #Giải #Toán #lớp #trang #sách #Chân #trời #sáng #tạo #Tập

[rule_2_plain]

#Toán #Bài #Hình #có #tâm #đối #xứng #Giải #Toán #lớp #trang #sách #Chân #trời #sáng #tạo #Tập

[rule_3_plain]

#Toán #Bài #Hình #có #tâm #đối #xứng #Giải #Toán #lớp #trang #sách #Chân #trời #sáng #tạo #Tập

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

Giải Toán 6 bài 2: Hình có tâm đối xứngGiải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành, Vận dụngThực hành 1Vận dụngThực hành 2Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 58 tập 2Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Related posts:

Toán 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo để biết cách giải phần Thực hành, Vận dụng và các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 trang 56, 57, 58 sách Chân trời sáng tạo.
Với toàn bộ lời giải rất chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp các em biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 2 Chương 7: Hình học trực quan – Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên. Đồng thời, chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp. Chi tiết mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của chiase24.com:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải Toán 6 bài 2: Hình có tâm đối xứng

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành, Vận dụng
Thực hành 1
Tìm tâm đối xứng của mỗi hình (nếu có).
Tâm đối xứng
Gợi ý đáp án:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tâm đối xứng của mỗi hình được biểu diễn như sau:
Hình a) có tâm đối xứng (như hình vẽ).
Tâm đối xứngHình b) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tâm đối xứngHình c) có tâm đối xứng (như hình vẽ).
Tâm đối xứngHình d) không có tâm đối xứng.
Vận dụng
Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác đều, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân, hình nào có tâm đối xứng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.uabc3cf6bb5b1e2b46669d8f76907af66 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uabc3cf6bb5b1e2b46669d8f76907af66:active, .uabc3cf6bb5b1e2b46669d8f76907af66:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uabc3cf6bb5b1e2b46669d8f76907af66 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uabc3cf6bb5b1e2b46669d8f76907af66 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uabc3cf6bb5b1e2b46669d8f76907af66 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uabc3cf6bb5b1e2b46669d8f76907af66:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Phân tích tác phẩm Giọt sương đêm của Trần Đức TiếnGợi ý đáp án:
Các hình có tâm đối xứng là: hình vuông, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.
– Hình vuông: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tâm đối xứng– Hình lục giác đều (hình có 6 cạnh đều bằng nhau): Tâm đối xứng là giao điểm của hai trong ba đường chéo (ba đường chéo của lục giác đều giao nhau tại một điểm).
Tâm đối xứng– Hình chữ nhật: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.
Tâm đối xứng– Hình bình hành: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tâm đối xứng– Hình thoi: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.
Tâm đối xứngCác hình không có tâm đối xứng: Tam giác đều, hình thang cân.
Thực hành 2
Hai bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tâm đối xứng? Nếu có, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tâm đối xứng
Gợi ý đáp án:
Hình a) bông hoa có tâm đối xứng. Tâm đối xứng được biểu diễn như hình vẽ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tâm đối xứngHình b) bông hoa không có tâm đối xứng.
Hình c) chiếc lá không có tâm đối xứng.
Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 58 tập 2
Bài 1
Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có):

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 1
Gợi ý đáp án:
Bài 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2
Hình nào sau đây có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có).
Bài 2
Gợi ý đáp án:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2
Bài 3
Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng?
.u0ceb6fd9688761f7edcccb848649f8ea { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u0ceb6fd9688761f7edcccb848649f8ea:active, .u0ceb6fd9688761f7edcccb848649f8ea:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u0ceb6fd9688761f7edcccb848649f8ea { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u0ceb6fd9688761f7edcccb848649f8ea .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u0ceb6fd9688761f7edcccb848649f8ea .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u0ceb6fd9688761f7edcccb848649f8ea:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tài liệu ôn tập môn quản trị học – Sách tham khảo quản trị họcBài 3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Gợi ý đáp án:
Những chữ cái có tâm đối xứng là: S, I, O, N
Chữ cái vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng: S, I, O, N

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 3
Bài 4
Hình nào sau đây có tâm đối xứng?
Bài 4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Gợi ý đáp án:
Hình có tâm đối xứng là:
Bài 4

5/5 – (590 bình chọn)

Related posts:Toán 6 Bài 1: Hình có trục đối xứng – Giải Toán lớp 6 trang 54, 55 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2
Toán 6 Bài 9: Ước và bội – Giải Toán lớp 6 trang 30 – Tập 1 sách Chân trời sáng tạo
Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng – Giải Toán lớp 6 trang 73 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2
Toán 6 Bài 6: Hình có tâm đối xứng – Giải Toán lớp 6 trang 112 – Tập 1 sách Cánh diều

Chuyên mục: Giáo dục
#Toán #Bài #Hình #có #tâm #đối #xứng #Giải #Toán #lớp #trang #sách #Chân #trời #sáng #tạo #Tập

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button