Tổ trưởng dân phố thông báo họp tổ dân phố


Các bài văn mẫu lớp 8

Tổ trưởng tổ dân phố tuyên bố họp tổ dân phố

Tổ trưởng tổ dân phố tuyên bố họp tổ dân phố

Hướng dẫn


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

An Sơn, ngày 14 tháng 3 năm 2009

THÔNG BÁO

Về họp tổ dân phố


Những ngày đầu năm, do phải tổ chức lễ hội nên tình hình các tổ dân phố xảy ra một số hiện tượng gây rối làm mất trật tự an toàn xã hội. Vì vậy kính mời đại diện các hộ gia đình trong tổ dân phố họp bàn một số biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư.

Thời gian: 20h00′ ngày 18/03/2009

Địa điểm: nhà tổ trưởng tổ dân phố số 206 phố Thanh Sơn.

Vui lòng đến đầy đủ và đúng giờ.

Thông báo này thay cho lời mời.

T/M Ban quản lý tổ dân phố

Lãnh đạo

Nam

Vũ Văn Nam

Thu Trang


Xem thêm: Quan điểm của tác giả Nguyễn Ái Quốc đối với các dân tộc bị áp bức được thể hiện qua Bản án chế độ thực dân Pháp.

Bạn thấy bài viết Tổ trưởng dân phố thông báo họp tổ dân phố có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Chuyên mục: Văn Mẫu Lớp 8

Nguồn: Họa Mi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button