Soạn Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề văn hóa truyền thống Việt Nam.

Đầu tiên. Tiêu đề của báo cáo nghiên cứu nói gì về nội dung và phạm vi nghiên cứu?

Hồi đáp:

Tên đề tài của báo cáo nghiên cứu cho thấy nội dung và phạm vi nghiên cứu của đề tài là về loại hình sân khấu chèo và ngôn ngữ đối thoại của chèo.

2. Những điểm chính của báo cáo nghiên cứu là gì?

Hồi đáp:

Những điểm chính của báo cáo:

– Ngôn ngữ sân khấu chèo ở đoạn này có thể là những câu thơ cổ hủ, khó hiểu, ở đoạn khác lại gần như một câu thơ, phơi bày tình người.

– Một câu đối thoại hay là một câu vừa thuyết minh được đặc điểm riêng của nhân vật, vừa là biểu hiện của nhân vật đó.

– Ngôn ngữ trong vở kịch là tư tưởng, là sức sống bên trong của nhân vật, đồng thời là phương tiện chuyên chở tư tưởng của tác giả.

– Trong khi viết ngôn ngữ cho nhân vật, các tác giả xưa rất chú ý đến nhịp điệu, âm hưởng của câu văn.

– Trong một số vở chèo xưa, có những nhân vật không có tiếng nói riêng mà nói bằng ngôn ngữ tiên tiến.

– Một đặc điểm nữa trong ngôn ngữ đối thoại trong chèo là tính phỏng đoán.

– Về hình thức văn học, ngôn ngữ trong chèo thể hiện dưới ba hình thức: lời nói thông thường, ngôn ngữ nói và lời hát.

Tác giả đã sử dụng tư liệu là những thông tin, nghiên cứu trước đây về chèo; ngôn ngữ trong các vở chèo phổ biến và thông tin chọn lọc từ một số sách viết về chèo, v.v.

4. Thông tin nào được nêu trong phần cuối của báo cáo nghiên cứu?

Hồi đáp:

Phần cuối của báo cáo nghiên cứu:

– Tổng hợp những thông tin thu thập được khi nghiên cứu ngôn ngữ trong Chèo,

– Đề cập đến những vấn đề chưa được giải quyết của nghiên cứu chèo,

– Cuối cùng là thông tin về tài liệu tham khảo được sử dụng trong nghiên cứu.

Bạn đang xem bài viết Soạn Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề văn hóa truyền thống Việt Nam. Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Xem Thêm Văn Mẫu Lớp 10 Sách KẾT NỐI TRI THỨC : Văn Mẫu Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button