Soạn văn bài: Chiếu cầu hiền

A. TRỌNG TÂM TRI THỨC

1. Tác giả

  • Ngô Thì Nhậm (1746 – 1803) hiệu Hi Doãn, sinh ra trong một dòng họ khoa bảng nổi tiếng là Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai (Hà Đông) nay thuộc Thanh Trì (Hà Nội), đỗ tiến sĩ năm 1775 và làm quan dưới thời Lê Cảnh Hưng.
  • Sau khi nhà Lê mất, Ngô Thì Nhậm là người khôn ngoan, cầu tiến nên khi nhà Lê suy vong, ông không trung thành mù quáng mà đi theo nghĩa quân Tây Sơn, được Nguyễn Huệ tin tưởng giao cho soạn. Soạn thảo các văn bản quan trọng.
  • Sau khi vua Quang Trung lên ngôi, Ngô Thì Nhậm đã theo Quan Trung cùng ông góp phần dựng nước.
  • Ngô Thì Nhậm là học trò giỏi, kiến ​​thức sâu rộng, văn võ song toàn, có tài thao lược chính trị, có tài ngoại giao, đã có công giúp Nguyễn Huệ đánh tan 20 vạn quân Thanh, dựng nên vương triều Nguyễn Quang Trung. . Ông được coi là một nhà chính trị kiệt xuất, một tác giả văn học và tôn giáo lỗi lạc dưới triều đại Tây Sơn, để lại một số lượng lớn các tác phẩm thuộc nhiều thể loại.

2. Tác phẩm

  • Hoàn cảnh sáng tác: bản chiếu được viết để thông báo với toàn thế giới về chiến thắng của nghĩa quân Tây Sơn và nguyện vọng của gia đình. Nhà vua cầu hiền tài để cùng vua xây dựng đất nước. Ngô Thì Nhậm đã thay mặt vua Quang Trung viết tờ trình này để phổ biến khắp thiên hạ.
  • Chiếu hiền là một văn bản quan trọng thể hiện chủ trương đúng đắn của triều Tây Sơn là khuyến khích tri thức Bắc Hà tham gia dựng nước.

Câu 1: (Trang 70 – SGK Ngữ văn 11 tập 1) Em hãy cho biết slide gồm có mấy phần và nội dung của từng phần. Từ đó, hãy tóm tắt nội dung chính của một bài văn “chúc hiền”.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: (Trang 70 – SGK Ngữ văn 11 tập 1) Hãy cho biết: slide được viết cho đối tượng nào? Các lập luận được đưa ra để thuyết phục là gì? Có phù hợp với đối tượng không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: (Trang 70 – SGK Ngữ văn 11 tập 1) Qua bài chiếu, em hãy nhận xét tư tưởng, tình cảm của vua Quang Trung?

=> Xem hướng dẫn giải

Tài liệu tham khảo mở rộng

Câu hỏi 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong “Con thuyền lênh đênh”

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến ​​thức trọng tâm của bài “Cầu hiền”?

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Soạn văn bài: Chiếu cầu hiền Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Xem Thêm Các Bài Văn Hay 11: Văn Mẫu Hay Lớp 11

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button