Soạn bài Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề

Đầu tiên. Vấn đề (câu hỏi) nghiên cứu của tác giả trong bài viết là gì?

Hồi đáp:

Vấn đề nghiên cứu của tác giả trong bài viết là dấu ấn sử thi Ramayana của Ấn Độ trong văn hóa Việt Nam.

2. Để phát triển bài viết, tác giả đã sử dụng những luận điểm chính nào?

Hồi đáp:

Các điểm chính được tác giả sử dụng để phát triển bài viết là:

– Dấu ấn của sử thi Ramayana trong văn học dân gian và văn học viết trung đại

+ Sử thi Tewa Muno được coi là bản địa của Rama-ya-na

+ Đa Đa Vương, câu chuyện huyền thoại ra đời dưới thời Trần là bản tóm tắt của sử thi này

– Dấu ấn của sử thi Ramayana trong nghệ thuật điêu khắc

– Dấu ấn của sử thi Ramayana trong văn hóa đương đại

3. Những loại bằng chứng nào tác giả sử dụng để làm rõ những điểm chính?T

Hồi đáp:

Để làm rõ những luận điểm chính của mình, tác giả đã đưa ra rất nhiều dẫn chứng để chứng minh, có những loại dẫn chứng chính sau:

– Dẫn chứng liên quan đến đặc điểm của thể loại sử thi: “Trong sử thi của người Chăm… các nhân vật”

– Dẫn chứng liên quan đến văn hóa của dân tộc tiếp nhận dấu ấn (Chăm): “Trong các cộng đồng dân tộc Việt Nam… đậm nét nhất”

– Bằng chứng liên quan đến đối tượng: “Tại bảo tàng điêu khắc… sử thi Ấn Độ”

– Dấu ấn của sử thi Ramayana trong văn hóa đương đại: “Trong phần giới thiệu bản dịch tiếng Việt…sự khám phá tâm lý nhân vật.”; “Trên sân khấu Việt Nam, sử thi này đã được… vở chèo Nàng Sita.”

Bạn đang xem bài viết Soạn bài Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Xem Thêm Văn Mẫu Lớp 10 Sách KẾT NỐI TRI THỨC : Văn Mẫu Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button