Soạn bài Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới

Đọc

Câu 1. Có những vị thần nào được liệt kê trong bài vè?

Trả lời:

Những vị thần được liệt kê trong bài vè là: thần đếm cát, thần tát biển, thần kể sao, thần đào sông, thần trồng cây, thần xây núi, thần trụ trời.

Câu 2. Mục đích của việc tạo ra nhân vật đứa con thần Gió là gì? 

Trả lời:  Mục đích của việc tạo ra nhân vật đứa con thần Gió nhằm mục đích lí giải cho hiện tượng khi cây ngải gió cuốn bông, cuốn lá lại, người hạ giới lại biết đó là dấu hiệu của việc trời sắp nổi gió, nổi mưa.

Bạn đang xem bài viết Soạn bài Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Xem Thêm Văn Mẫu Lớp 10 Sách KẾT NỐI TRI THỨC : Văn Mẫu Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button