Soạn bài Thực hành tiếng việt trang 20

Đầu tiên. Hai câu in đậm dưới đây sử dụng biện pháp tu từ nào để khẳng định chủ quyền, độc lập dân tộc của nước ta? Tên các triều đại Việt Nam và Trung Quốc được sắp xếp như thế nào?

Núi sông bị chia cắt,

Phong tục Nam Bắc cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời dựng nền độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.

Dù mạnh mẽ trong tình yêu ở những thời điểm khác nhau,

Nhưng đời nào cũng đáng tự hào.

Hồi đáp:

  • Hai câu in đậm dưới đây sử dụng biện pháp tu từ liệt kê.
  • Tên của các triều đại Việt Nam và Trung Quốc được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ xa nhất đến thời điểm hiện tại.

2. Tìm và nêu tác dụng của một số biện pháp tu từ liệt kê mà Nguyễn Trãi đã sử dụng trong văn bản Đại cáo bình Ngô:

Một. Lên án bọn ngoại xâm.

b. Thể hiện quyết tâm giành lại non sông của tướng quân Lê Lợi.

c. Nói về những khó khăn, thử thách mà nghĩa quân đã trải qua.

d. Miêu tả sự thất bại thê thảm của quân giặc.

đ. Ca ngợi chiến công vang dội của quân ta.

Hồi đáp:

Một. Dối dân, gạt dân, trăm phương nghìn kế,/ Lập quân, kết thù, hai mươi năm.

b. Người bốn cõi một nhà, dựng lũy ​​tre, cờ phướn phấp phới/ Tướng một lòng phụ tử, nước sông hòa, chén rượu ngọt ngào.

c. Khi lương Lương Sơn cạn đã mấy tuần,/ Khi quân Khôi Huyện chưa đội.

d. Lạng Giang, Lạng Sơn, xác đầy đường/ Xương Giang, Bính Thân, máu nổi đỏ nước.

Lãnh Câu suối máu chảy, nước sông nghẹn tiếng kêu, / Thành Đan Xá chất thành núi, cỏ máu đen.

đ. Ngày mười tám, trận Chi Lăng, Liễu Thê thất thủ,

Ngày thứ hai mươi trận Mã Yên, Liễu Thăng mất đầu.

Ngày thứ hai mươi lăm, Lương Minh bá bị bại trận, chết.

Ngày thứ hai mươi tám, thừa tướng Lý Khánh và người kế vị tuẫn tiết.

3. Tìm các biện pháp được liệt kê trong các câu dưới đây. Bên cạnh việc sắp xếp các từ trong danh sách của tác giả, làm thế nào bạn có thể sắp xếp lại chúng? Giải thích cách bạn sắp xếp các từ của bạn.

Một. Nguyễn Trãi là người Việt Nam chân đạp đất, đầu đội trời Việt Nam, tâm hồn phong trần một thời, đồng cảm sâu sắc với lòng người thời bấy giờ, cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cao cả. . Nguyễn Trãi là nguyên khí, là tinh hoa của dân tộc. (Phạm Văn Đồng).

b. Tưởng nhớ Nguyễn Trãi là nhớ Nguyễn Trãi, nhắc Nguyễn Trãi, hiểu Nguyễn Trãi hơn: nhà chính trị, nhà quân sự, người nghiên cứu sử nước, nhà văn, nhà thơ đều nên hiểu, học thêm ở Nguyễn Trãi. (Phạm Văn Đồng).

c. Để biến hoài bão đó thành hiện thực, trong hành trang của mỗi chúng ta cần có đức tính cần cù, hiếu học, thông minh. (Vũ Khoan).

Hồi đáp:

Một. Nguyễn Trãi là người Việt Nam chân đạp đất, đầu đội trời Việt Nam, tâm hồn phong trần của thời đại lúc bấy giờ.

=> Có thể sắp xếp khác: Nguyễn Trãi là người đứng đầu đội trời Việt, chân đạp đất Việt, tâm hồn phong trần của thời đại lúc bấy giờ.

b. …các nhà chính trị, quân sự, nhà nghiên cứu lịch sử nước nhà, nhà văn, nhà thơ đều nên hiểu và tìm hiểu thêm về Nguyễn Trãi.

=> Có thể sắp xếp khác: nhà chính trị, nhà quân sự, nhà văn, nhà thơ, người nghiên cứu lịch sử nước nhà nên hiểu và tìm hiểu thêm về Nguyễn Trãi.

c. …trong hành trang của chúng ta càng cần sự cần cù, ham học hỏi, thông minh.

=> Cách sắp xếp khác: thông minh, cần cù, hiếu học.

4. Anh (chị) hãy viết đoạn văn (khoảng 6-8 dòng) nêu cảm nhận về giọng điệu hào hùng của Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi); Trong đoạn văn có sử dụng biện pháp tu từ liệt kê.

Hồi đáp:

“Đại cáo bình Ngô” là một trong những tác phẩm lấp lánh tinh thần yêu nước sâu sắc của Nguyễn Trãi. Bắt nguồn từ lòng tự hào dân tộc, từ sức mạnh làm nên chiến thắng, phẩm chất anh hùng trong Bình Ngô Đại Cáo đã trở thành biểu tượng tinh thần của một thời đại đấu tranh bảo vệ chủ quyền của quốc gia Đại Việt. Khi nói về tư tưởng nhân nghĩa và độc lập, chủ quyền dân tộc bằng giọng điệu khẳng định chắc nịch, hùng hồn. Khi nói về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, những chiến thắng của quân đội ta, giọng văn của Nguyễn Trãi một lần nữa thể hiện sự đanh thép, hùng hồn, mạnh mẽ và tự hào khi nói về sự thất bại nhục nhã, thảm hại. giọng điệu mỉa mai mỉa mai của kẻ thù. Qua đó ta thấy được Đại cáo bình Ngô dưới ngòi bút tài hoa của Nguyễn Trãi đã khắc họa nên cuộc kháng chiến chính nghĩa, hào hùng, thấy được tấm lòng nhân hậu của dân tộc Việt Nam.

Bạn đang xem bài viết Soạn bài Thực hành tiếng việt trang 20 Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Xem Thêm Văn Mẫu Lớp 10 Sách Cánh Diều : Văn Mẫu Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button