Soạn bài Thực hành tiếng việt Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ

Câu hỏi 1. Quan sát hình ảnh (trang 86) trong văn bản Khôi phục Ôzôn: Thành công Hiếm có của Nỗ lực Toàn cầu và nói:
Một. Thông tin gì được cung cấp trong hình ảnh?

b. Thông tin đó được trình bày như thế nào?

c. Tác dụng của hình ảnh này là gì?

Hồi đáp:

Một. Các thông tin được cung cấp trong hình ảnh:

– Hình ảnh mô phỏng lỗ thủng tầng ozon ở Nam Cực giai đoạn 1979 – 2019.

– Thanh đơn vị Dobson thể hiện “độ dày” của tầng ozon trong khí quyển.

b. – Các hình ảnh mô phỏng lỗ thủng tầng ozon được trình bày từ trái qua phải, từ trên xuống dưới theo trình tự thời gian.

– Thanh đơn vị được hiển thị ở góc dưới bên trái của hình ảnh.

c. Hiệu ứng hình ảnh: cung cấp hình ảnh trực quan về lỗ thủng tầng ozon ở Nam Cực giai đoạn 1979 – 2019, giúp thông tin trong văn bản dễ tiếp nhận, dễ thuyết phục người đọc.

Câu 2. Quan sát sơ đồ và cho biết:

Một. Ngoài các phương tiện ngôn ngữ, sơ đồ trên còn sử dụng những phương tiện nào nữa?

b. Phương tiện truyền thông được trình bày như thế nào và chúng đại diện cho thông tin gì?

c. Các phương tiện phi ngôn ngữ và ngôn ngữ trong sơ đồ có mối quan hệ với nhau như thế nào?

d. Các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong sơ đồ là gì?

Hồi đáp:

Một. Ngoài các phương tiện ngôn ngữ, sơ đồ trên còn sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ: hình ảnh, đường dẫn, bản đồ, chú thích.

b. Các phương tiện phi ngôn ngữ được thể hiện dưới dạng sơ đồ và thể hiện toàn bộ cảnh quan của Vườn quốc gia Ba Vì, nhằm hướng dẫn du khách tham quan.

c. Phương tiện phi ngôn ngữ và phương tiện ngôn ngữ trong sơ đồ có quan hệ mật thiết với nhau. Các phương tiện ngôn ngữ được sử dụng như chú thích, địa danh, thuyết minh cho các phương tiện phi ngôn ngữ.

đ. Các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong sơ đồ giúp người xem dễ dàng hình dung các khu vực trong Vườn quốc gia Ba Vì.

Bạn đang xem bài viết Soạn bài Thực hành tiếng việt Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Xem Thêm Văn Mẫu Lớp 10 Sách KẾT NỐI TRI THỨC : Văn Mẫu Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button