Soạn bài Thực hành tiếng việt Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp theo)

Câu hỏi 1. Quan sát sơ đồ sau và cho biết tác dụng của các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong sơ đồ:

Hồi đáp:

Các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong sơ đồ và tác dụng của chúng:

– Các đường kẻ giữa các hình: thể hiện mối quan hệ giữa các thông tin (cụ thể là mối quan hệ giữa các thông tin về tài chính, sở thích, cống hiến, công việc, gia đình).

– My Future Map: trình bày thông tin một cách có hệ thống (cụ thể, thể hiện các khía cạnh thể hiện Tương lai của tôi: tài chính, sở thích, cống hiến, công việc, gia đình).

câu 2. Hình dung cuộc sống của bạn trong 30-40 năm tới và hình dung những điều tưởng tượng đó bằng các phương tiện phi ngôn ngữ.

Hồi đáp:

– Xác định thông tin sẽ trình bày (mục đích của bạn trong cuộc sống, những thời điểm quan trọng và những gì bạn đạt được tại mỗi thời điểm, những lựa chọn và bước ngoặt,…).

– Xác định loại biểu đồ, sơ đồ thích hợp để biểu diễn thông tin.

– Sử dụng hình ảnh, màu sắc, đường nét, số liệu,… để cụ thể hóa, trực quan hóa thông tin.
Hồi đáp:

Soạn bài Thực hành Tiếng Việt Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp theo)

câu 3. Thiết kế biểu đồ hoặc sơ đồ dựa trên thông tin trong đoạn trích sau:

Một hạt mưa chứa thông tin về sự hiện diện của một đám mây trên bầu trời; một tia sáng chứa thông tin về màu sắc của chất gửi nó đến mắt chúng ta; đồng hồ với thông tin về thời gian trong ngày; gió mang thông tin về một cơn bão đang đến gần; virus cảm lạnh có thông tin về lỗ hổng của mũi tôi; DNA trong các tế bào của chúng tôi chứa tất cả thông tin về mã di truyền của chúng tôi (về những gì khiến tôi trông giống cha tôi); và bộ não của tôi tràn ngập thông tin tích lũy từ kinh nghiệm của tôi.

(Roveli, Về chúng tôi)

Gợi ý:

– Xác định rõ mục đích giao tiếp.

– Lựa chọn thông tin cần thể hiện thành biểu đồ, sơ đồ.

– Chọn loại biểu đồ, sơ đồ phù hợp.

Hồi đáp:

Soạn bài Thực hành Tiếng Việt Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp theo)

Bạn đang xem bài viết Soạn bài Thực hành tiếng việt Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp theo) Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Xem Thêm Văn Mẫu Lớp 10 Sách KẾT NỐI TRI THỨC : Văn Mẫu Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button