Soạn bài Thực hành Sử dụng trích dẫn, cước chú và cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản.

Đầu tiên. Đọc đoạn văn về tác giả Homer, sử thi Iliad, và đoạn văn giới thiệu đoạn văn Hector từ biệt Anglomar (tr.103-104) và cho biết:

Một. Tại sao đoạn trích dẫn trong đoạn giới thiệu về tác giả Homer không dùng dấu ngoặc kép?

b. Nội dung của câu trong ngoặc kép trong đoạn văn từ “Lời từ biệt của Hecto ở Ăngghen” đến “sự sáng tạo nghệ thuật sau này” là gì?

c. Phần được đánh dấu trong ngoặc vuông […] Trong đoạn văn, ý nghĩa của đoạn văn từ “Cuộc chia tay của Hertho với Anglo-Marc được coi là” đến “sự sáng tạo nghệ thuật sau này” là gì?

Hồi đáp:

Một. Phần trích dẫn trong đoạn giới thiệu về tác giả Homer không dùng dấu ngoặc kép vì phần trích dẫn được tách thành một mục riêng độc lập với văn bản chính và không được trích dẫn trực tiếp từ văn bản gốc. phiên bản không nên được phân tách bằng dấu ngoặc kép

b. Câu được đặt trong dấu ngoặc kép trong đoạn văn từ “Cuộc chia tay của Anglomar” đến “một tác phẩm nghệ thuật sau này” phản ánh ảnh hưởng của cảnh chia tay của Hercules. Andromar trong sử thi cho các tác phẩm cùng thể loại sau này.

2. Đọc đoạn văn ở phần 2 đoạn trích Đăm Săn đi bắt Thần Mặt Trời, từ câu “Thế là Đăm San ra đi” đến “cày giã gạo của tù trưởng giàu này trông như lấp lánh” và cho biết:

Một. Phần chú thích ở footer bao gồm những nội dung gì, được trình bày dưới hình thức nào? Nêu chức năng và tác dụng của các thông tin đó.

b. Đoạn văn có bao nhiêu chú thích? Những loại chú thích này là gì?

Hồi đáp:

Một. Chú thích bao gồm giải thích các khái niệm được đề cập trong văn bản.

Chúng được trình bày ở dạng riêng biệt với văn bản chính, được in ở cuối trang và không sử dụng dấu ngoặc kép khi trích dẫn các chú thích cuối trang.

Chức năng, tác dụng của thông tin đó: cung cấp thông tin, giải thích về những khái niệm ít được đề cập trong văn bản giúp người đọc hiểu rõ hơn.

b. Một đoạn văn có hai chú thích cuối trang, cả hai đều mang tính thông tin và được thể hiện dưới dạng một số trong dấu ngoặc kép đặt phía trên văn bản mà nó muốn bình luận.

3. Tìm trong các bài học đã học các ví dụ về trích dẫn (trực tiếp hoặc gián tiếp), chú thích và tóm tắt trong văn bản.

Hồi đáp:

Một số chú thích và tóm tắt trong các văn bản đã học:

Một. Những câu chuyện về các vị thần đã tạo ra thế giới:

Nhan đề do người biên soạn sách giáo khoa đặt

(1) Ngọc Hoàng Thượng Đế: còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, vua trên trời. Những cái tên này được đặt ra và cố định vào thời Trung cổ, trong quá trình thần thánh hóa thần thánh.

b. Ted:

Anh ấy đã có rất nhiều cuộc phiêu lưu và tham dự rất nhiều sự kiện quan trọng đến nỗi có một câu nói ở Athens, “Không có gì nếu không có Tether.”

[…] c. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia:

Tôi tuy nông cạn vụng về cũng không dám từ chối, cung kính chắp tay cúi đầu xin chữ ký:

Bạn đang xem bài viết Soạn bài Thực hành Sử dụng trích dẫn, cước chú và cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản. Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Xem Thêm Văn Mẫu Lớp 10 Sách KẾT NỐI TRI THỨC : Văn Mẫu Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button