Soạn bài Mùa hoa mận

ĐỌC HIỂU

Câu hỏi 1: Chú ý các hình ảnh, phép tu từ được sử dụng trong văn bản.

Hồi đáp:

Hình ảnh: cành mận xòe cánh, con trai háo hức chơi với chúng, con gái xúng xính khăn quàng, bóng bay, lá mẹ, bông lúa; cha căng nỏ; Người xưa làm đu, vách nhà làm nếp hương.

Phép tu từ nhân hóa: “Xúi mẹ xới lá lúa/ Khẩn cha vui lòng giương cánh nỏ/ Khẩn già vội làm đu”; điệp từ “cành mận xòe cánh”; ẩn dụ “Hương nhà ủ bếp”

Câu 2: Khổ thơ 2 và 3 sử dụng biện pháp tu từ nào?

Hồi đáp:

Hình ảnh thể hiện tâm trạng buồn, bâng khuâng của nhân vật trữ tình về nỗi nhớ quê hương da diết.

Bạn đang xem bài viết Soạn bài Mùa hoa mận Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Xem Thêm Văn Mẫu Lớp 10 Sách Cánh Diều : Văn Mẫu Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button