Soạn bài Một đời như kẻ tìm đường

BẮT ĐẦU

Câu hỏi: Mỗi lựa chọn của chúng ta hôm nay ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chúng ta trong tương lai? Làm thế nào để đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống?

Hồi đáp:

Mỗi lựa chọn chúng ta đưa ra hôm nay đều ảnh hưởng đến những sự kiện tiếp theo trong cuộc đời chúng ta, vì nó ảnh hưởng đến số phận con người. Để có những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống, chúng ta cần xác định những ưu nhược điểm và sự phù hợp của nó đối với bản thân.

ĐỌC

Câu hỏi 1: Dự đoán những gì sẽ được trình bày trong văn bản.

Hồi đáp:

– Dự đoán những gì sẽ được trình bày trong văn bản: Nói về những lựa chọn và quyết định của tác giả và cách đưa ra những lựa chọn đúng đắn

Câu 2: Nhà văn đã nêu ra những tình huống lựa chọn nào?

Hồi đáp:

– Người viết đã nêu ra các tình huống lựa chọn: lựa chọn ngôn ngữ và chương trình học.

Bạn đang xem bài viết Soạn bài Một đời như kẻ tìm đường Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Xem Thêm Văn Mẫu Lớp 10 Sách KẾT NỐI TRI THỨC : Văn Mẫu Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button