Soạn bài Mắc mưu Thị Hến (Trích tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến)

ĐỌC HIỂU

Câu hỏi 1: Hãy chú ý đến các hướng dẫn giai đoạn để xác định ngôn ngữ và hành động của từng nhân vật.

Hồi đáp:

Ngao: Tiếng Đề Hầu gõ cửa, từ trong gầm giường chui ra.

Đế Hầu: vào, trốn, ông Huyền vào, Huyền Trí đến, tiếng ngoài cửa, bò ra.

Thị Hến: Nghêu chui gầm quầy.

Tria huyện: hạ.

Câu 2: Hãy hình dung những cử chỉ, điệu bộ, thái độ và hành động của Ngao khi biết Đế Hậu đang gõ cửa Thị Hến.
Hồi đáp:
Ngao ngạc nhiên, hoảng sợ tìm nơi ẩn nấp.
Câu 3: Đoán xem Thị Hến sẽ làm gì với Đế Hậu.
Hồi đáp:
Thị Hến sẽ mời Đế Hậu vào nhà mình và sẽ tìm cách dụ cho hắn mắc mưu.
Câu 4: Đoán xem Clam cảm thấy thế nào khi nghe De Hou nói.
Hồi đáp:
Ngao cảm thấy hoảng sợ, sợ hãi.
Câu 5: Hình dung nét mặt, cử chỉ, thái độ của Đế Hầu khi nghe quan huyện xưng hô.
Hồi đáp:
De Hou tràn đầy kinh ngạc, sắc mặt biến sắc, trong lòng tràn ngập sợ hãi.
Câu 6: Chú ý hành động của Ngao.
Hồi đáp:
Hành động của Ngao: chui từ gầm giường ra, dùng lời ngon ngọt nịnh nọt với quan, nhân cơ hội đó tố cáo tội ác của Đề Hầu với quan.
Câu 7: Hãy chú ý đến hành động của De Hou.
Hồi đáp:
Hành động của Đế Hầu: bò ra, tố Thị Hến và Ngao lừa mình.
Câu 8: Cả ba nhân vật bước ra khỏi nhà Thị Hến với tâm trạng như thế nào?
Hồi đáp:
Trong tâm trạng đầy hổ thẹn, ăn năn, hối hận và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tham lam nữa.

Bạn đang xem bài viết Soạn bài Mắc mưu Thị Hến (Trích tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến) Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Xem Thêm Văn Mẫu Lớp 10 Sách Cánh Diều : Văn Mẫu Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button