Soạn bài Kiêu binh nổi loạn

CHUẨN BỊ

Câu hỏi 1: Những nhân vật và sự việc nào nổi bật trong đoạn trích? Các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử hay hư cấu không?

Hồi đáp:

Đoạn trích có các nhân vật sau: Viên Vũ, đầu bếp của Tống; Gia Thọ là gia thần, Bang Vũ là gia binh, Quận Huy.

Sự kiện nào nổi bật: kiêu binh nổi dậy, giết Quận Huy, truất phế họ Trịnh, lập Trịnh Tông lên ngôi.

Những nhân vật và sự kiện đó có liên quan đến lịch sử và hư cấu.

Câu 2: Nêu nội dung (đề tài, chủ đề) và hình thức nghệ thuật đặc sắc của đoạn trích?

Hồi đáp:

Chủ đề: cuộc nổi dậy của một người lính.

Chủ đề: phản ánh sự sụp đổ của hai triều đại Lê – Trịnh và sự loạn lạc khi quân khởi nghĩa.

Hình thức nghệ thuật đặc sắc: sử dụng ngôi kể thứ ba, tư liệu được trình bày rất cụ thể, tỉ mỉ, lối viết chân thực.

Câu 3: Nội dung của đoạn văn mang đến cho em những hiểu biết, suy nghĩ, cảm xúc gì?

Hồi đáp:

Nội dung đoạn trích cho em biết về sự thối nát của phủ chúa Trịnh: cha con, anh em tranh quyền, việc bỏ con trưởng, lập con thứ hoàn toàn do quyền lợi ích kỷ của đảng. không phải vì lẽ phải. lợi ích của đất nước và nhân dân. Qua đó mới thấy một đất nước thối nát từ chính quyền trung ương.

ĐỌC HIỂU

Câu hỏi 1: người kể chuyện là ai?

Hồi đáp:

Người kể chuyện là một người kể chuyện toàn tri.

Câu 2: Người kể chuyện nhận xét gì về đầu bếp và thuộc hạ của Trịnh Tông?

Hồi đáp:

Đầu bếp Du Vũ là người hiểu biết và ăn nói khéo léo. Gia Thọ là người khôn ngoan.

Câu 3: Hãy chú ý đến động lực và thái độ của đầu bếp.

Hồi đáp:

Động cơ và thái độ của các đầu bếp và quan quân: lúc đầu nói với giọng điệu khiêm tốn, sợ nếu có điều gì động trời sẽ bị quở trách trị tội, sau đó, lấy cớ vâng phục vua tử và làm theo lệnh đó.

Câu 4: Người kể chuyện nhân vật Bằng Vũ là ai?

Hồi đáp:

Người kể chuyện của nhân vật Bằng Vũ là người kể chuyện toàn trí.

Câu 5: Hãy chú ý đến lời nói, thái độ và hành động của Quận Huy.

Hồi đáp:

Lời nói: như biết trước sắp có tai họa không hay cho mình (chết).

Thái độ: không nao núng, sợ hãi, “lên tiếng trước tòa”.

Hành động: Quận Huy ra chiếu chỉ, nội dung: Huy Bá tố cáo Quận Viêm mưu phản, xin các quan truy xét và trừng trị.

Câu 6: Tinh thần tự hào được miêu tả như thế nào?

Hồi đáp:

Khí thế của các binh sĩ hào hoa được miêu tả: ai nấy đều hăng hái nhảy múa, tay cầm vũ khí xô đẩy nhau vào cung; Vào không được thì la hét ầm ĩ.

Câu 7: Chú ý hành động và thái độ của Quận Châu trước quân sĩ hào hoa.

Hồi đáp:

Hành động: mở cửa, vác kiếm lên voi, cưỡi ngựa ra giữa sân, chỉa ba cái và quát vào mặt chúng.

Thái độ: run sợ, sợ hãi.

Câu 8: Hoàn cảnh bơ vơ, thảm hại, éo le của Quận Huy được miêu tả qua những chi tiết nào?

Hồi đáp:

Tình cảnh bất lực, đáng thương và bi đát của Huyện Huy được miêu tả qua các chi tiết sau: Huyện Huy giương cung định bắn, chẳng may cung bị gãy, vớ lấy súng nạp đạn nhưng lửa không cháy; Lính nhân cơ hội dùng móc lôi quản tượng xuống đất rồi chém; voi lùi bước; Chúng dùng móc câu móc cổ Quận Huy xuống, rồi đánh đập khiến ông tử vong tại chỗ.

Câu 9: Nêu tác dụng của các hình ảnh so sánh trong văn tự sự?

Hồi đáp:

Tác dụng: Khắc họa rõ nét, sinh động hình ảnh người lính nâng mâm lên đầu, hạ mâm xuống vai.

Câu 10: Làm thế nào mà những người lính kiêu hãnh đã áp bức các lãnh chúa cũ và trả thù các vị thần vĩ đại?

Hồi đáp:

Lính Kiều ngược đãi chúa cũ, trả thù quan lớn: phá phủ quận Huy, các quan văn võ thuộc bè lũ Thị Huệ, Quận Huy, những người tham gia tố cáo vụ án năm Canh Tí. . Tất cả họ đều bị phá bỏ nhà cửa và bị săn lùng và giết chết.

Câu 11: Những chi tiết nào cho thấy Trịnh Tông bất lực, không kiềm chế được lòng tự ái?

Hồi đáp:

Chi tiết ấy cho thấy Trịnh Tông bất lực, không kiềm chế được lòng kiêu hãnh của quân lính: “Mấy ngày luôn làm náo động cả kinh thành, Tống phải hạ chỉ cấm đạo, nhưng chúng vẫn không chịu dừng”; “Phái người do thám trong kinh kỳ, lẻn đến chỗ bọn chúng tụ tập, rồi bắt một thường dân gần đó chém cho ra tay”.

Bạn đang xem bài viết Soạn bài Kiêu binh nổi loạn Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Xem Thêm Văn Mẫu Lớp 10 Sách Cánh Diều : Văn Mẫu Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button