Soạn bài Hồi trống Cổ Thành

ĐỌC HIỂU

Câu hỏi 1: Thái độ của Trương Phi và Quan Công như thế nào?

Hồi đáp:

Thái độ của Trương Phi: không nói gì, lập tức mặc áo bào, cưỡi ngựa vác giáo, dẫn một nghìn quân, đi đường tắt đến cửa bắc; mắt tròn xoe, râu xồm xoàm, hét như sấm, múa giáo rắn chạy lại đâm Quan Công:

Thái độ của Quan Công: thấy Trương Phi mừng rỡ vào vực, trao long đao cho Châu Thương giữ, lại tế ngựa.

Câu 2: Tại sao Quan Công lại đề cập đến “kết nghĩa vườn đào”?

Hồi đáp:

Quan Công nhắc đến “kết nghĩa vườn đào” vì đó là lời thề chung thủy của ba người Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi trong vườn đào, nghĩa là không mưu phản, gian xảo, coi trọng lời thề son sắt. trong quá khứ.

Câu 3: Chú ý tác dụng của điệp ngữ trong đoạn văn này.

Hồi đáp:

Cách xưng hô giữa Trương Phi và Quan Công trái ngược nhau vì Trương Phi tức giận, cho rằng Quan Công theo Tào phản bội anh em, trong khi Quan Công ăn nói khéo léo, tôn trọng Trương Phi.

Câu 4: Bạn có bất ngờ trước tình huống này không? Tại sao?

Hồi đáp:

Tôi rất bất ngờ với tình huống này vì nó đẩy mâu thuẫn của hai anh em lên đến đỉnh điểm

Câu 5: Khí phách và tài năng của Quan Công được thể hiện như thế nào?

TỶhồi đáp:

Khí phách và tài năng của Quan Công đã được thể hiện: nhận lời thách đấu của Trương Phi, giết Sái Dương trước khi hồi trống “không nói một lời, múa đao rồng và xô, Trương Phi trực tiếp đánh trống, chưa một lúc sau Sái Đầu cháu Dương rơi xuống đất”.

Bạn đang xem bài viết Soạn bài Hồi trống Cổ Thành Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Xem Thêm Văn Mẫu Lớp 10 Sách Cánh Diều : Văn Mẫu Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button