Soạn bài Bản sắc là hành trang

ĐỌC HIỂU

Câu hỏi 1: Những con số nói lên điều gì?

Hồi đáp:

Tỷ lệ (80 triệu người không hòa trộn và biến mất trong tổng số hơn 6000 triệu người) thể hiện vấn đề giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập toàn cầu.

Câu 2: Khổ thơ 2 và 3 sử dụng biện pháp tu từ nào?

Hồi đáp:

Câu nói cung cấp một sự hiểu biết chung về bản sắc dân tộc: Bản sắc là tất cả những gì đặc trưng cho người Việt Nam, tất cả những gì làm cho người Việt Nam chúng ta khác biệt với tất cả các dân tộc khác trên thế giới.

Các câu còn lại có tác dụng bổ sung ý, dẫn chứng cụ thể cho câu trên.

Câu 3: Tác giả mượn hình ảnh chiếc xe Lechschew và cây ôliu để nói về điều gì?

Hồi đáp:

Tác giả mượn hình ảnh chiếc xe Lexet và cây ôliu để nói về mối quan hệ giữa cái hiện đại và cái truyền thống, giữa cái riêng và cái chung.

Câu 4: Hai đoạn cuối của phần 2 khẳng định điều gì về bản sắc văn hóa?

Hồi đáp:

Khẳng định bản sắc văn hóa sẽ là một lợi thế giúp tạo nên một quốc gia độc đáo và hấp dẫn

Câu 5: Cuối bài, tác giả muốn nhấn mạnh điều gì?

Hồi đáp:

Cuối bài viết, tác giả muốn nhấn mạnh sự “hòa nhập chứ không hòa tan” của mỗi cá nhân tại Việt Nam. Chúng ta hãy tiếp thu, giao lưu với những nền văn hóa tiên tiến, những thành tựu khoa học của nhân loại, nhưng cũng phải biết kế thừa, giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, không làm mất đi tính độc đáo. màu sắc riêng của nó

Bạn đang xem bài viết Soạn bài Bản sắc là hành trang Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Xem Thêm Văn Mẫu Lớp 10 Sách Cánh Diều : Văn Mẫu Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button