Sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 10 học kì 2

Bạn đang xem:
Sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 10 học kì 2
tại hoami.edu.vn

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Giáo viên: RỦI ROHoặcNMHở?CÁ CƯỢCuhNGÔN NGỮ ĐiHởN thoĐúngTôi: 0967453602 – Facebook: Thay đổiCuôngTbất công

2

mụ̣clbạṇc

PHÙ HỢPừmNDHở?Chúa ơi………………………………………………………………………………………………… …………. 4

Chương IV. DI DỜIHởMÀU ĐỎMỘTthửChúa ơi– BẤT CỨ ĐIỀU GÌphương trình ………………………………………………………………………………………………. 4

I. BỎ LỠHởMÀU ĐỎMỘTthửTỔNG QUAN ……………………………………………………………………………………………… 4

1. Tính toánHở?tcabHở?tôi cóHởngàynhũ hoa ………………………………………………………………………………………………. 4

2. XÓAHở?tôi cóHởngàyứ đọngc cô …………………………………………………………………………………………. 4

3. XÓAHở?tôi cóHởngàynhũ hoa Đúnghứ đọngquảng cáoHở?bạn giá trịphân mặc dùHởtôi có…………………………………………………….. 4

4. Hoa Kỳotsồ vângtôi cóHởngàyứ đọngquần quèuhuhngười dùng khác ……………………………………………………………………………………………… 4

II. DI DỜIHởphương trình và họMỌI THỨPHƯƠNG PHÁPNHỮNG LỢI ÍCHHởC NHỎHởTMChúa ơiTỶ TRỐN …………………….. 4

1. DỄ DÀNGHở?úcMỘTCHÀO quần quèứ đọngcbHởcĐúng ………………………………………………………………………………………………. 4

2. XÓAHở?t phương trình bHởcĐúng ……………………………………………………………………………………………… 5

3. GIA ĐÌNHChàot phương trình bHởcHở?tmot trốn …………………….. 5

III. DI DỜIHởphương trình và họMỌI THỨPHƯƠNG PHÁPNHỮNG LỢI ÍCHHởC NHỎHởT HÀTÔI TRỐN …………………….. 5

1. XÓAHở?t phương trình bHởcHở?t hàTôi trốn ……………………………………………………………………………………………… 5

2. GIA ĐÌNHChàot phương trình bHởcHở?t hàTôi trốn …………………………………………………… 5

IV. DI DỜIHởphương trình loại bỏHởC HAI MÃChúa ơiTỶ TRỐN …………………………………………………… 6

1. DỄ DÀNGHở?úcTôi xin lỗiứ đọngcbHởbốTôi ………………………………………………………………………………………………. 6

2. XÓAHở?t phương trình bHởc hai tôiot trốn ………………………………………………………………………………………………. 6

3. HOA KỲotsphương hướng nộp và bHở?phương pháp quá trìnhTuyệtc hai ……………………. 6

Xem thêm: Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

Chương V. THỬ NGHIỆMChúa ơiNGÔN NGỮ DANH SÁCH ……………………………………………………………………………………………… 7

I. TỔNG QUAN ………………………………………………………………………………………………….. 7

II. DI DỜICÔ ẤYTUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆMChúa ơiNSChúa ơi VÀ TỶừmN SUChúa ơi ……………………………………………………………………………………………… 7

III. BIÊNĐẾNU ĐỎ ……………………………………………………………………………………………… …….. 7

1. BiHở?bạn cóhình cMột ……………………………………………………………………………………………… 7

2. BiHở?bạn cólấyuhgHở?Phúc ………………………………………………………………………………………………. số 8

3. BiHở?bạn cóhình ảnhchùa ………………………………………………………………………………………………. số 8

IV. SChúa ơi KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNHTIẾNG ANH ……………………………………………………………………………………………….. số 8

VẼ TRANH. SChúa ơi trung vũcon cú ……………………………………………………………………………………………… 9

BỞI VÌ. THỜI TRANG ………………………………………………………………………………………………… …………. 9

VII. PHƯƠNG ÁN …………………………………………………………………………………………. 9

VIII. TỶ LỆCHƯƠNGTRỐN ………………………………………………………………………………………………. 9

Chương VI. CHẤT LƯỢNGNGÔN NGỮ GIÁ ……………………………………………………………………………………………… 9

I. CỘNG ĐỒNGChúa ơiC. CHẤT LƯỢNGGIÁ NGÀY ……………………………………………………………………………………………….. 9

1. Công tyứ đọngc bhình chụp………………………………………………………………………………………………. 9

Hậu quả củamột công tyứ đọngc cơ bắphình ảnh ………………………………………………………………………………………………. 9

2. Công tyứ đọngccong ……………………………………………………………………………………………… mười

Hậu quả củamột công tyứ đọngccong ……………………………………………………………………………………………….. mười

3. Công tyứ đọngbikhông bán đượcNDlái xelái xemọi ngườiđi hành hươngh ……………………………………………………. 11

4. Công tyứ đọngbikhông bán đượcNDlái xetôi làm theo

……………………………………………………. 11

5. Công tyứ đọngbikhông bán đượcNDlái xetôi làm theo

……………………………………………………………………………………………… thứ mười hai

II. GÓC VÀ CUNG CẤPuhGIỮMÀU ĐỎMỘTC BIMỌI THỨ ……………………………………………………. thứ mười hai

1. Góc và cung trònuhợ hơigiác quan ………………………………………………………………………………………………. thứ mười hai

5/5 – (420 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 10 học kì 2

Sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 10 học kì 2

Hình Ảnh về:
Sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 10 học kì 2

Video về:
Sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 10 học kì 2

Wiki về
Sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 10 học kì 2


Sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 10 học kì 2 -

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Sổ tay tra cứu nhanh kiến ​​thức toán 10 học kì 2 - bg1 91

Giáo viên: RỦI ROHoặcNMHở?CÁ CƯỢCuhNGÔN NGỮ ĐiHởN thoĐúngTôi: 0967453602 - Facebook: Thay đổiCuôngTbất công

2

mụ̣clbạṇc

PHÙ HỢPừmNDHở?Chúa ơi………………………………………………………………………………………………… …………. 4

Chương IV. DI DỜIHởMÀU ĐỎMỘTthửChúa ơi- BẤT CỨ ĐIỀU GÌphương trình ………………………………………………………………………………………………. 4

I. BỎ LỠHởMÀU ĐỎMỘTthửTỔNG QUAN ……………………………………………………………………………………………… 4

1. Tính toánHở?tcabHở?tôi cóHởngàynhũ hoa ………………………………………………………………………………………………. 4

2. XÓAHở?tôi cóHởngàyứ đọngc cô …………………………………………………………………………………………. 4

3. XÓAHở?tôi cóHởngàynhũ hoa Đúnghứ đọngquảng cáoHở?bạn giá trịphân mặc dùHởtôi có…………………………………………………….. 4

4. Hoa Kỳotsồ vângtôi cóHởngàyứ đọngquần quèuhuhngười dùng khác ……………………………………………………………………………………………… 4

II. DI DỜIHởphương trình và họMỌI THỨPHƯƠNG PHÁPNHỮNG LỢI ÍCHHởC NHỎHởTMChúa ơiTỶ TRỐN …………………….. 4

1. DỄ DÀNGHở?úcMỘTCHÀO quần quèứ đọngcbHởcĐúng ………………………………………………………………………………………………. 4

2. XÓAHở?t phương trình bHởcĐúng ……………………………………………………………………………………………… 5

3. GIA ĐÌNHChàot phương trình bHởcHở?tmot trốn …………………….. 5

III. DI DỜIHởphương trình và họMỌI THỨPHƯƠNG PHÁPNHỮNG LỢI ÍCHHởC NHỎHởT HÀTÔI TRỐN …………………….. 5

1. XÓAHở?t phương trình bHởcHở?t hàTôi trốn ……………………………………………………………………………………………… 5

2. GIA ĐÌNHChàot phương trình bHởcHở?t hàTôi trốn …………………………………………………… 5

IV. DI DỜIHởphương trình loại bỏHởC HAI MÃChúa ơiTỶ TRỐN …………………………………………………… 6

1. DỄ DÀNGHở?úcTôi xin lỗiứ đọngcbHởbốTôi ………………………………………………………………………………………………. 6

2. XÓAHở?t phương trình bHởc hai tôiot trốn ………………………………………………………………………………………………. 6

3. HOA KỲotsphương hướng nộp và bHở?phương pháp quá trìnhTuyệtc hai ……………………. 6

Xem thêm: Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh - Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

Chương V. THỬ NGHIỆMChúa ơiNGÔN NGỮ DANH SÁCH ……………………………………………………………………………………………… 7

I. TỔNG QUAN ………………………………………………………………………………………………..... 7

II. DI DỜICÔ ẤYTUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆMChúa ơiNSChúa ơi VÀ TỶừmN SUChúa ơi ……………………………………………………………………………………………… 7

III. BIÊNĐẾNU ĐỎ ……………………………………………………………………………………………… …….. 7

1. BiHở?bạn cóhình cMột ……………………………………………………………………………………………… 7

2. BiHở?bạn cólấyuhgHở?Phúc ………………………………………………………………………………………………. số 8

3. BiHở?bạn cóhình ảnhchùa ………………………………………………………………………………………………. số 8

IV. SChúa ơi KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNHTIẾNG ANH ……………………………………………………………………………………………….. số 8

VẼ TRANH. SChúa ơi trung vũcon cú ……………………………………………………………………………………………… 9

BỞI VÌ. THỜI TRANG ………………………………………………………………………………………………… …………. 9

VII. PHƯƠNG ÁN …………………………………………………………………………………………. 9

VIII. TỶ LỆCHƯƠNGTRỐN ………………………………………………………………………………………………. 9

Chương VI. CHẤT LƯỢNGNGÔN NGỮ GIÁ ……………………………………………………………………………………………… 9

I. CỘNG ĐỒNGChúa ơiC. CHẤT LƯỢNGGIÁ NGÀY ……………………………………………………………………………………………….. 9

1. Công tyứ đọngc bhình chụp………………………………………………………………………………………………. 9

Hậu quả củamột công tyứ đọngc cơ bắphình ảnh ………………………………………………………………………………………………. 9

2. Công tyứ đọngccong ……………………………………………………………………………………………… mười

Hậu quả củamột công tyứ đọngccong ……………………………………………………………………………………………….. mười

3. Công tyứ đọngbikhông bán đượcNDlái xelái xemọi ngườiđi hành hươngh ……………………………………………………. 11

4. Công tyứ đọngbikhông bán đượcNDlái xetôi làm theo

……………………………………………………. 11

5. Công tyứ đọngbikhông bán đượcNDlái xetôi làm theo

……………………………………………………………………………………………… thứ mười hai

II. GÓC VÀ CUNG CẤPuhGIỮMÀU ĐỎMỘTC BIMỌI THỨ ……………………………………………………. thứ mười hai

1. Góc và cung trònuhợ hơigiác quan ………………………………………………………………………………………………. thứ mười hai

5/5 - (420 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Sổ #tay #tra #cứu #nhanh #kiến #thức #môn #Toán #học #kì

[rule_3_plain]

#Sổ #tay #tra #cứu #nhanh #kiến #thức #môn #Toán #học #kì

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Giáo viên: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG – Điện thoại: 0967453602 – Facebook: ThayCuongToan

2
Mục lục
PHẦN ĐẠI SỐ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
Chương IV. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ………………………………………………………………………. 4

I. BẤT ĐẲNG THỨC ……………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1. Tính chất của bất đẳng thức ……………………………………………………………………………………………………………. 4
2. Bất đẳng thức Cô si …………………………………………………………………………………………………………………………. 4
3. Bất đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối…………………………………………………………………………………….. 4
4. Một số bất đẳng thức thường dùng khác ………………………………………………………………………………………… 4
II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN …………………………….. 4
1. Dấu của nhị thức bậc nhất ………………………………………………………………………………………………………………. 4
2. Bất phương trình bậc nhất ……………………………………………………………………………………………………………… 5

3. Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn …………………………………………………………………………………………….. 5
III. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN …………………………….. 5
1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn …………………………………………………………………………………………………… 5
2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ……………………………………………………………………………………………… 5
IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN …………………………………………………………………………………… 6
1. Dấu của tam thức bậc hai ……………………………………………………………………………………………………………….. 6
2. Bất phương trình bậc hai một ẩn ……………………………………………………………………………………………………. 6
3. Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai ………………………………………………………………. 6
.u4eb34ba67f2f08894123719b204fb9e8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4eb34ba67f2f08894123719b204fb9e8:active, .u4eb34ba67f2f08894123719b204fb9e8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4eb34ba67f2f08894123719b204fb9e8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4eb34ba67f2f08894123719b204fb9e8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4eb34ba67f2f08894123719b204fb9e8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4eb34ba67f2f08894123719b204fb9e8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh – Ôn tập ngữ pháp môn tiếng AnhChương V. THỐNG KÊ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 7
I. KHÁI QUÁT ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
II. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT ……………………………………………………………………………………… 7
III. BIỂU ĐỒ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1. Biểu đồ hình cột ……………………………………………………………………………………………………………………………… 7
2. Biểu đồ đường gấp khúc …………………………………………………………………………………………………………………. 8
3. Biểu đồ hình quạt ……………………………………………………………………………………………………………………………. 8
IV. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG ………………………………………………………………………………………………………………… 8
V. SỐ TRUNG VỊ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
VI. MỐT …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
VII. PHƯƠNG SAI …………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
VIII. ĐỘ LỆCH CHUẨN ……………………………………………………………………………………………………………………….. 9
Chương VI. LƯỢNG GIÁC ………………………………………………………………………………………………………………………… 9
I. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC …………………………………………………………………………………………………………….. 9
1. Công thức cơ bản…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
Hệ quả của công thức cơ bản ……………………………………………………………………………………………………………….. 9
2. Công thức cộng ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10
Hệ quả của công thức cộng ………………………………………………………………………………………………………………… 10
3. Công thức biến đổi tổng thành tích ………………………………………………………………………………………………. 11
4. Công thức biến đổi theo
…………………………………………………………………………….. 11
5. Công thức biến đổi theo
………………………………………………………………………………………………… 12
II. GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC ĐẶC BIỆT ……………………………………………………………………………………. 12
1. Góc và cung lượng giác …………………………………………………………………………………………………………………. 12

5/5 – (420 bình chọn)

Related posts:Sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 11 học kì 2
Sơ đồ tư duy môn Toán lớp 5 – Hệ thống kiến thức lớp 5 môn Toán
Sơ đồ tư duy môn Toán lớp 12 – Hệ thống kiến thức lớp 12 môn Toán
Bài giảng điện tử môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Học kì 1)
.uc2d4eba2602c55a65bf02044c003a1b9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc2d4eba2602c55a65bf02044c003a1b9:active, .uc2d4eba2602c55a65bf02044c003a1b9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc2d4eba2602c55a65bf02044c003a1b9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc2d4eba2602c55a65bf02044c003a1b9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc2d4eba2602c55a65bf02044c003a1b9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc2d4eba2602c55a65bf02044c003a1b9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bí kíp chế biến nha đam không bị đắng nấu được chục món tráng miệng ngon mát

#Sổ #tay #tra #cứu #nhanh #kiến #thức #môn #Toán #học #kì

[rule_2_plain]

#Sổ #tay #tra #cứu #nhanh #kiến #thức #môn #Toán #học #kì

[rule_2_plain]

#Sổ #tay #tra #cứu #nhanh #kiến #thức #môn #Toán #học #kì

[rule_3_plain]

#Sổ #tay #tra #cứu #nhanh #kiến #thức #môn #Toán #học #kì

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Giáo viên: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG – Điện thoại: 0967453602 – Facebook: ThayCuongToan

2
Mục lục
PHẦN ĐẠI SỐ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
Chương IV. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ………………………………………………………………………. 4

I. BẤT ĐẲNG THỨC ……………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1. Tính chất của bất đẳng thức ……………………………………………………………………………………………………………. 4
2. Bất đẳng thức Cô si …………………………………………………………………………………………………………………………. 4
3. Bất đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối…………………………………………………………………………………….. 4
4. Một số bất đẳng thức thường dùng khác ………………………………………………………………………………………… 4
II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN …………………………….. 4
1. Dấu của nhị thức bậc nhất ………………………………………………………………………………………………………………. 4
2. Bất phương trình bậc nhất ……………………………………………………………………………………………………………… 5

3. Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn …………………………………………………………………………………………….. 5
III. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN …………………………….. 5
1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn …………………………………………………………………………………………………… 5
2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ……………………………………………………………………………………………… 5
IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN …………………………………………………………………………………… 6
1. Dấu của tam thức bậc hai ……………………………………………………………………………………………………………….. 6
2. Bất phương trình bậc hai một ẩn ……………………………………………………………………………………………………. 6
3. Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai ………………………………………………………………. 6
.u4eb34ba67f2f08894123719b204fb9e8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4eb34ba67f2f08894123719b204fb9e8:active, .u4eb34ba67f2f08894123719b204fb9e8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4eb34ba67f2f08894123719b204fb9e8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4eb34ba67f2f08894123719b204fb9e8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4eb34ba67f2f08894123719b204fb9e8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4eb34ba67f2f08894123719b204fb9e8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh – Ôn tập ngữ pháp môn tiếng AnhChương V. THỐNG KÊ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 7
I. KHÁI QUÁT ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
II. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT ……………………………………………………………………………………… 7
III. BIỂU ĐỒ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1. Biểu đồ hình cột ……………………………………………………………………………………………………………………………… 7
2. Biểu đồ đường gấp khúc …………………………………………………………………………………………………………………. 8
3. Biểu đồ hình quạt ……………………………………………………………………………………………………………………………. 8
IV. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG ………………………………………………………………………………………………………………… 8
V. SỐ TRUNG VỊ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
VI. MỐT …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
VII. PHƯƠNG SAI …………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
VIII. ĐỘ LỆCH CHUẨN ……………………………………………………………………………………………………………………….. 9
Chương VI. LƯỢNG GIÁC ………………………………………………………………………………………………………………………… 9
I. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC …………………………………………………………………………………………………………….. 9
1. Công thức cơ bản…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
Hệ quả của công thức cơ bản ……………………………………………………………………………………………………………….. 9
2. Công thức cộng ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10
Hệ quả của công thức cộng ………………………………………………………………………………………………………………… 10
3. Công thức biến đổi tổng thành tích ………………………………………………………………………………………………. 11
4. Công thức biến đổi theo
…………………………………………………………………………….. 11
5. Công thức biến đổi theo
………………………………………………………………………………………………… 12
II. GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC ĐẶC BIỆT ……………………………………………………………………………………. 12
1. Góc và cung lượng giác …………………………………………………………………………………………………………………. 12

5/5 – (420 bình chọn)

Related posts:Sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 11 học kì 2
Sơ đồ tư duy môn Toán lớp 5 – Hệ thống kiến thức lớp 5 môn Toán
Sơ đồ tư duy môn Toán lớp 12 – Hệ thống kiến thức lớp 12 môn Toán
Bài giảng điện tử môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Học kì 1)
.uc2d4eba2602c55a65bf02044c003a1b9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc2d4eba2602c55a65bf02044c003a1b9:active, .uc2d4eba2602c55a65bf02044c003a1b9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc2d4eba2602c55a65bf02044c003a1b9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc2d4eba2602c55a65bf02044c003a1b9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc2d4eba2602c55a65bf02044c003a1b9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc2d4eba2602c55a65bf02044c003a1b9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bí kíp chế biến nha đam không bị đắng nấu được chục món tráng miệng ngon mát

Chuyên mục: Giáo dục
#Sổ #tay #tra #cứu #nhanh #kiến #thức #môn #Toán #học #kì

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button