Sinh viên sư phạm được hỗ trợ 36,3 triệu đồng/năm học

Bộ GD-ĐT vừa đăng tải dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí đối với học sinh, sinh viên sư phạm.

Trợ cấp sinh hoạt phí 10 tháng/năm học
Cụ thể, Nghị định sẽ áp dụng đối với học sinh, sinh viên, sinh viên sư phạm đi học ngành đào tạo giáo viên hình thức đào tạo chính quy, đào tạo văn bằng tập trung, đào tạo liên kết chính quy được giao nhiệm vụ đào tạo tại các cơ sở đào tạo.

Không áp dụng đối với học viên đào tạo theo phương thức cử tuyển, vừa học vừa làm, đào tạo từ xa, đào tạo theo địa chỉ, học viên cao học, nghiên cứu sinh.
Hình minh họa.
Dự thảo nêu rõ, ngoài học phí, sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí. Nhưng sau khi tốt nghiệp, nếu không làm việc đủ thời gian trong ngành, bạn sẽ phải hoàn trả.
Cụ thể, học sinh, sinh viên sư phạm có thể Nhà nước hỗ trợ học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi sinh viên sư phạm theo học nhưng không vượt quá mức trần học phí do Chính phủ quy định.
Cùng với đó, học sinh, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả sinh hoạt phí trong thời gian học tập tại trường. Mức hỗ trợ sinh hoạt phí được áp dụng thống nhất trong năm học và được điều chỉnh hàng năm theo tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng thực tế của năm trước liền kề với năm học hiện hành do Nhà nước công bố.
Thời gian hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí theo số tháng thực học tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học.
Cơ sở đào tạo giáo viên chịu trách nhiệm trực tiếp chi trả sinh hoạt phí cho học sinh, sinh viên sư phạm.
Kinh phí hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho học sinh, sinh viên sư phạm được UBND tỉnh chi trả trực tiếp cho cơ sở đào tạo giáo viên theo cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ.
Hoàn tiền nếu không làm việc đúng thời gian cam kết
Dự thảo cũng nêu rõ, sau khi tốt nghiệp, học sinh, sinh viên sư phạm làm việc trong ngành giáo dục với thời gian đào tạo ít nhất gấp đôi (kể từ ngày được tuyển dụng) sẽ không phải hoàn trả kinh phí. hỗ trợ tài chính cho học phí và chi phí sinh hoạt.
Sau 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp, học sinh, sinh viên sư phạm không làm việc trong ngành giáo dục hoặc làm việc trong ngành giáo dục không đủ thời gian theo quy định sẽ phải hoàn trả số tiền hỗ trợ học phí. và chi phí sinh hoạt. Thời gian được hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo tại cơ sở đào tạo giáo viên.

Sinh viên sư phạm đang trong thời gian học tập mà bỏ học, chuyển ngành khác, tự trích xuất hoặc bị kỷ luật buộc thôi học phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã hỗ trợ.
Học sinh, sinh viên sư phạm bị đình chỉ học tập sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian này.
Người học được hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định này và còn được hưởng các chính sách ưu đãi, trợ cấp xã hội, học bổng khuyến học, tín dụng sinh viên theo quy định.
Người học nghỉ học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban (không quá 01 lần) hoặc nghỉ học vì lý do khác không phải do kỷ luật, tự buộc thôi học được cơ sở đào tạo giáo viên xem xét cho tiếp tục hành nghề. chính sách hỗ trợ.
Theo dự thảo, mức hoàn trả bao gồm kinh phí hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Tiền hoàn trả được nộp vào ngân sách nhà nước.
Hàng năm, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo danh sách, thông tin cá nhân và kết quả rèn luyện, học tập của học sinh, sinh viên sư phạm cho cơ quan đặt hàng, phân công nhiệm vụ chịu trách nhiệm theo dõi, thu hồi kinh phí hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí.
Dự kiến, chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí đối với sinh viên học ngành đào tạo giáo viên quy định tại Nghị định này sẽ được thực hiện từ năm học 2023-2021.
Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến ​​góp ý của nhân dân về dự thảo Nghị định này đến hết ngày 17 tháng 3 năm 2023.

Bạn thấy bài viết Sinh viên sư phạm được hỗ trợ 36,3 triệu đồng/năm học
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Chuyên mục: Tin Tức

Nguồn: Họa Mi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button