Rửa tay – End Cô Vy

Mình cùng rửa tay thường xuyên để tiêu diệt Cô Vy nhé!

Cùng rửa tay xoa xoa xoa xoa đều
Đừng cho tay lên mắt mũi miệng
Và hạn chế đi ra nơi đông người
Đẩy lùi virus Corona, Corona
Luôn nâng cao sức khỏe
Và vệ sinh không gian xung quanh mình
Cùng nâng cao ý thức của xã hội
Đẩy lùi virus Corona, Corona

© Copyright by HOAMI since 2010 - All rights reserved
02438737798