Quy định về tuyển dụng lao động theo Bộ luật lao động năm 2019

Quyền tự do tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động được coi là quyền tương xứng với quyền tự do làm việc của người lao động. Hai quyền tự do này đảm bảo cho hai chủ thể của quan hệ lao động xích lại gần nhau và hình thành nên một quan hệ lao động (HĐLĐ) ổn định, có mục tiêu rõ ràng.

Bộ luật Lao động 2019 ghi nhận quyền tuyển dụng lao động thông qua doanh nghiệp cho thuê lại lao động; Người sử dụng lao động cũng được phép tăng, giảm số lượng lao động phù hợp với nhu cầu thực tế để đảm bảo sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tránh hệ lụy do tuyển dụng lao động hoặc biến động sản xuất. , kinh doanh dẫn đến phải điều chỉnh lực lượng lao động.

Căn cứ Điều 11 Bộ luật Lao động 2019, việc tuyển dụng lao động được quy định như sau:

  • Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển lao động theo nhu cầu của người sử dụng lao động.
  • Người lao động không phải trả chi phí tuyển dụng lao động.

Như vậy, có thể thấy Nhà nước đã đánh giá đúng và quan tâm đúng mức đến yếu tố bảo vệ quyền và lợi ích trong sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động thông qua việc cho phép người sử dụng lao động và người lao động được quyền chủ động trong việc tuyển dụng lao động.

Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung một quy định mới so với Bộ luật Lao động 2012 sửa đổi, bổ sung 2015, 2018 (Điều 11) đó là: Người lao động không phải trả chi phí tuyển dụng. nhân công.

Việc bổ sung quy định mới này là phù hợp với tình hình thực tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

So với Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Lao động 2019 đã đưa ra một quy định hoàn toàn mới liên quan đến trách nhiệm quản lý lao động của người sử dụng lao động.

Căn cứ Điều 12 Bộ luật Lao động 2019, trách nhiệm quản lý lao động của người sử dụng lao động bao gồm:

  • Lập, cập nhật, quản lý, sử dụng Sổ quản lý lao động bản giấy hoặc sổ điện tử và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
  • Khai báo việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, định kỳ báo cáo biến động về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. tỉnh và thông báo cho cơ quan BHXH.
  • Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, với quy định này sẽ giúp cơ quan Nhà nước thuận tiện hơn trong việc quản lý lao động, từ đó tạo điều kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Quy định về tuyển dụng lao động theo Bộ luật lao động năm 2019

Tại Hoami.edu.vn

Chuyên mục: Kiến Thức Doanh Nghiệp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button