Phương pháp xác định giao điểm, giao tuyến, thiết diện trong không gian

Bạn đang xem:
Phương pháp xác định giao điểm, giao tuyến, thiết diện trong không gian
tại hoami.edu.vn

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

3. Cho tam giác ABC và Mmột điểmtôi S miên phioc mp (ABC) tôimột điểmtôi TÔI sưu tầmthương tâmN SA .

Hoa Kỳmột chiềungàyHởng Một không song songHở?Tôi AC cHởt the cĐúngnh AB, trước công nguyên dựa theoứ đọng tuh tĐúngTôi J , KY.

Tìm lưu lượng truy cậpkhông bán đượcncvà cHở?p mp sau:

Một. mp (Tôi, một) và mp (SAC)

b. mp (Tôi, một) và mp (SAB)

c. mp (Tôi, một) và mp (SBC)

GIỮcô ấyTôi

Một. Tìm lưu lượng truy cậpkhông bán đượcncmột mp ( I,a) vHở?tôi mp (SAC ) :

Chúng ta có:

TÔI

SA Nhưng SA

(SAC)

TÔI

(SAC)

TÔI

(Tôi, một)

TÔI là điểmmặt bằng chungmột hai mp (Tôi, một) (SAC)

TRONG (ABC), Một không song songHở?Tôi AC

GỖChúa ơiTôi ô = một

AC

Ô

AC Nhưng AC

(SAC)

Ô

(SẮC )

Ô

(Tôi, một)

Ô là điểmmặt bằng chungmột hai mp (Tôi, một) (SAC)

VẼ TRANHHởbạn: IO là ngã tưkhông bán đượcncmột hai mp (Tôi, một) (SAC)

b. Tìm lưu lượng truy cậpkhông bán đượcncmột mp ( I,a) vHở?tôi MP (SAB) : Được JI

c. Tìm lưu lượng truy cậpkhông bán đượcncmột mp ( I,a) vHở?i mp (SBC )

Chúng ta có : KỲ là điểmmặt bằng chungmột hai mp (Tôi, một) mp(SBC )

trong mp (SAC) gChúa ơiTôi L = IO

SC

LỜI ĐỀ NGHỊ

SC Nhưng SC

(SBC)

LỜI ĐỀ NGHỊ

(SBC)

LỜI ĐỀ NGHỊ

IO Nhưng IO

(tôi, một)

LỜI ĐỀ NGHỊ

( tôi, một )

LỜI ĐỀ NGHỊ là điểmmặt bằng chungmột hai mp (Tôi, một) (SBC)

VẼ TRANHHởy: KL là ngã tưkhông bán đượcncmột hai mp (Tôi, một)(SBC)

4. cho bđiểm tốttôi A , B , C , DỄ không giống nhauHở?tôi trong tôiomp

Xem thêm: Soạn bài Làm phi công trang 91 – Tiếng Việt lớp 3 tập 2 – Tuần 29

Một. Chỉ mộtứ đọngthông minh ABđĩa CD chéo nhau

b. Trên các đoạnthứ nHởng ABđĩa CD tôikhông thường xuyêntlĐó là điểmtôi M, NỮ để có thểuhngàyHởng MN cHởt lấyuhng

quần quèHởng BD tĐúngTôi TÔI . hđiểm kémtôi TÔI sưu tầmocNgmpncmột hai mp (CMN)(BCD)

GIỮcô ấyTôi

Một. Chỉ mộtứ đọngChứng minh AB và CD cắt nhau:

GIỮcô ấy SHở ABđĩa CD không vượt qua nhau

Do đó có mp (

) chứ đọngMột ABđĩa CD

A , B , C , DỄ DÀNG NHở?m trong mp (

) mâu thuẫnNgiờcô ấy sưu tầmykhông bán đượct

VẼ TRANHHởbạn: ABđĩa CD chéo nhau

b. Điểmmét vuôngoc,ng mp:

TÔI

MN Nhưng MN

(ABD)

TÔI

(ABD)

TÔI

MN Nhưng MN

(CMN)

TÔI

(CMN)

TÔI

BD Nhưng BD

(BCD)

TÔI

(BCD)

ngã tư giao thôngncmột hai mp (CMN) (BCD) là CI

5. Đưa cho tam giác quan ABC NHở?tôi TRONG mp ( P) Một Được tôimột chiềung quần quèHởng NHở?tôi TRONG mp ( P)

Không

song songHở?Tôi ABAC . S LÀMmột điểmtôi sống bên ngoài tôiHở?tHởng (P)MỘT’ LÀMmột điểmdoanh thuoc SA .

5/5 – (412 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Phương pháp xác định giao điểm, giao tuyến, thiết diện trong không gian

Phương pháp xác định giao điểm, giao tuyến, thiết diện trong không gian

Hình Ảnh về:
Phương pháp xác định giao điểm, giao tuyến, thiết diện trong không gian

Video về:
Phương pháp xác định giao điểm, giao tuyến, thiết diện trong không gian

Wiki về
Phương pháp xác định giao điểm, giao tuyến, thiết diện trong không gian


Phương pháp xác định giao điểm, giao tuyến, thiết diện trong không gian -

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Phương pháp xác định giao tuyến, giao điểm, hình cắt trong không gian - bg2 27

3. Cho tam giác ABC và Mmột điểmtôi S miên phioc mp (ABC) tôimột điểmtôi TÔI sưu tầmthương tâmN SA .

Hoa Kỳmột chiềungàyHởng Một không song songHở?Tôi AC cHởt the cĐúngnh AB, trước công nguyên dựa theoứ đọng tuh tĐúngTôi J , KY.

Tìm lưu lượng truy cậpkhông bán đượcncvà cHở?p mp sau:

Một. mp (Tôi, một) và mp (SAC)

b. mp (Tôi, một) và mp (SAB)

c. mp (Tôi, một) và mp (SBC)

GIỮcô ấyTôi

Một. Tìm lưu lượng truy cậpkhông bán đượcncmột mp ( I,a) vHở?tôi mp (SAC ) :

Chúng ta có:

TÔI

SA Nhưng SA

(SAC)

TÔI

(SAC)

TÔI

(Tôi, một)

TÔI là điểmmặt bằng chungmột hai mp (Tôi, một) (SAC)

TRONG (ABC), Một không song songHở?Tôi AC

GỖChúa ơiTôi ô = một

AC

Ô

AC Nhưng AC

(SAC)

Ô

(SẮC )

Ô

(Tôi, một)

Ô là điểmmặt bằng chungmột hai mp (Tôi, một) (SAC)

VẼ TRANHHởbạn: IO là ngã tưkhông bán đượcncmột hai mp (Tôi, một) (SAC)

b. Tìm lưu lượng truy cậpkhông bán đượcncmột mp ( I,a) vHở?tôi MP (SAB) : Được JI

c. Tìm lưu lượng truy cậpkhông bán đượcncmột mp ( I,a) vHở?i mp (SBC )

Chúng ta có : KỲ là điểmmặt bằng chungmột hai mp (Tôi, một) mp(SBC )

trong mp (SAC) gChúa ơiTôi L = IO

SC

LỜI ĐỀ NGHỊ

SC Nhưng SC

(SBC)

LỜI ĐỀ NGHỊ

(SBC)

LỜI ĐỀ NGHỊ

IO Nhưng IO

(tôi, một)

LỜI ĐỀ NGHỊ

( tôi, một )

LỜI ĐỀ NGHỊ là điểmmặt bằng chungmột hai mp (Tôi, một) (SBC)

VẼ TRANHHởy: KL là ngã tưkhông bán đượcncmột hai mp (Tôi, một)(SBC)

4. cho bđiểm tốttôi A , B , C , DỄ không giống nhauHở?tôi trong tôiomp

Xem thêm: Soạn bài Làm phi công trang 91 - Tiếng Việt lớp 3 tập 2 - Tuần 29

Một. Chỉ mộtứ đọngthông minh ABđĩa CD chéo nhau

b. Trên các đoạnthứ nHởng ABđĩa CD tôikhông thường xuyêntlĐó là điểmtôi M, NỮ để có thểuhngàyHởng MN cHởt lấyuhng

quần quèHởng BD tĐúngTôi TÔI . hđiểm kémtôi TÔI sưu tầmocNgmpncmột hai mp (CMN)(BCD)

GIỮcô ấyTôi

Một. Chỉ mộtứ đọngChứng minh AB và CD cắt nhau:

GIỮcô ấy SHở ABđĩa CD không vượt qua nhau

Do đó có mp (

) chứ đọngMột ABđĩa CD

A , B , C , DỄ DÀNG NHở?m trong mp (

) mâu thuẫnNgiờcô ấy sưu tầmykhông bán đượct

VẼ TRANHHởbạn: ABđĩa CD chéo nhau

b. Điểmmét vuôngoc,ng mp:

TÔI

MN Nhưng MN

(ABD)

TÔI

(ABD)

TÔI

MN Nhưng MN

(CMN)

TÔI

(CMN)

TÔI

BD Nhưng BD

(BCD)

TÔI

(BCD)

ngã tư giao thôngncmột hai mp (CMN) (BCD) là CI

5. Đưa cho tam giác quan ABC NHở?tôi TRONG mp ( P) Một Được tôimột chiềung quần quèHởng NHở?tôi TRONG mp ( P)

Không

song songHở?Tôi ABAC . S LÀMmột điểmtôi sống bên ngoài tôiHở?tHởng (P)MỘT' LÀMmột điểmdoanh thuoc SA .

5/5 - (412 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#Phương #pháp #xác #định #giao #điểm #giao #tuyến #thiết #diện #trong #không #gian

[rule_3_plain]

#Phương #pháp #xác #định #giao #điểm #giao #tuyến #thiết #diện #trong #không #gian

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

3. Cho tam giác ABC và một điểm S không thuộc mp (ABC ) , một điểm I thuộc đoạn SA .

Một đường thẳng a không song song với AC cắt các cạnh AB, BC theo thứ tự tại J , K.
Tìm giao tuyến của các cặp mp sau :
a. mp ( I,a) và mp (SAC )
b. mp ( I,a) và mp (SAB )

c. mp ( I,a) và mp (SBC )
Giải
a. Tìm giao tuyến của mp ( I,a) với mp (SAC ) :
Ta có:

I

SA mà SA


(SAC )

I

(SAC )

I

( I,a)
 I là điểm chung của hai mp ( I,a) và (SAC )
Trong (ABC ), a không song song với AC
Gọi O = a

AC

O

AC mà AC

(SAC )

O

(SAC )

O

( I,a)
 O là điểm chung của hai mp ( I,a) và (SAC )
Vậy : IO là giao tuyến của hai mp ( I,a) và (SAC )
b. Tìm giao tuyến của mp ( I,a) với mp (SAB) : là JI
c. Tìm giao tuyến của mp ( I,a) với mp (SBC )
Ta có : K là điểm chung của hai mp ( I,a) và mp (SBC )
Trong mp (SAC) , gọi L = IO

SC

L

SC mà SC

(SBC )

L

(SBC )

L

IO mà IO

( I,a)

L

( I,a )
 L là điểm chung của hai mp ( I,a) và (SBC )
Vậy: KL là giao tuyến của hai mp ( I,a) và (SBC )
4. Cho bốn điểm A ,B ,C , D không cùng nằm trong một mp
.uf37f7f3a5ba403e57dbc050352e5a325 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf37f7f3a5ba403e57dbc050352e5a325:active, .uf37f7f3a5ba403e57dbc050352e5a325:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf37f7f3a5ba403e57dbc050352e5a325 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf37f7f3a5ba403e57dbc050352e5a325 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf37f7f3a5ba403e57dbc050352e5a325 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf37f7f3a5ba403e57dbc050352e5a325:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Bé thành phi công trang 91 – Tiếng Việt Lớp 3 tập 2 – Tuần 29 a. Chứng minh AB và CD chéo nhau
b. Trên các đoạn thẳng AB và CD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho đường thẳng MN cắt đường
thẳng BD tại I . Hỏi điểm I thuộc những mp nào .Xđ giao tuyến của hai mp (CMN) và ( BCD)
Giải
a. Chứng minh AB và CD chéo nhau :
Giả sử AB và CD không chéo nhau
Do đó có mp (

) chứa AB và CD
 A ,B ,C , D nằm trong mp (

) mâu thuẩn giả thuyết
Vậy : AB và CD chéo nhau
b. Điểm I thuộc những mp :

I

MN mà MN

(ABD )

I

(ABD )

I

MN mà MN

(CMN )

I

(CMN )

I

BD mà BD

(BCD )

I

(BCD )
Xđ giao tuyến của hai mp (CMN) và ( BCD) là CI
5. Cho tam giác ABC nằm trong mp ( P) và a là mộtđường thẳng nằm trong mp ( P) và
không
song song với AB và AC . S là một điểm ở ngoài mặt phẳng ( P) và A’ là một điểm thuộc SA .

5/5 – (412 bình chọn)

Related posts:Phương pháp giải toán quan hệ vuông góc trong không gian
Tuyển tập 600 câu vận dụng cao phương pháp tọa độ trong không gian
570 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian
Phương pháp xác định công thức tổng quát của dãy số
.ubd3251423e161f289ddded20b34f33a6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ubd3251423e161f289ddded20b34f33a6:active, .ubd3251423e161f289ddded20b34f33a6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ubd3251423e161f289ddded20b34f33a6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ubd3251423e161f289ddded20b34f33a6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ubd3251423e161f289ddded20b34f33a6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ubd3251423e161f289ddded20b34f33a6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Chính tả bài Ông ngoại trang 35 – Tiếng Việt Lớp 3 tập 1 – Tuần 4

#Phương #pháp #xác #định #giao #điểm #giao #tuyến #thiết #diện #trong #không #gian

[rule_2_plain]

#Phương #pháp #xác #định #giao #điểm #giao #tuyến #thiết #diện #trong #không #gian

[rule_2_plain]

#Phương #pháp #xác #định #giao #điểm #giao #tuyến #thiết #diện #trong #không #gian

[rule_3_plain]

#Phương #pháp #xác #định #giao #điểm #giao #tuyến #thiết #diện #trong #không #gian

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

3. Cho tam giác ABC và một điểm S không thuộc mp (ABC ) , một điểm I thuộc đoạn SA .

Một đường thẳng a không song song với AC cắt các cạnh AB, BC theo thứ tự tại J , K.
Tìm giao tuyến của các cặp mp sau :
a. mp ( I,a) và mp (SAC )
b. mp ( I,a) và mp (SAB )

c. mp ( I,a) và mp (SBC )
Giải
a. Tìm giao tuyến của mp ( I,a) với mp (SAC ) :
Ta có:

I

SA mà SA


(SAC )

I

(SAC )

I

( I,a)
 I là điểm chung của hai mp ( I,a) và (SAC )
Trong (ABC ), a không song song với AC
Gọi O = a

AC

O

AC mà AC

(SAC )

O

(SAC )

O

( I,a)
 O là điểm chung của hai mp ( I,a) và (SAC )
Vậy : IO là giao tuyến của hai mp ( I,a) và (SAC )
b. Tìm giao tuyến của mp ( I,a) với mp (SAB) : là JI
c. Tìm giao tuyến của mp ( I,a) với mp (SBC )
Ta có : K là điểm chung của hai mp ( I,a) và mp (SBC )
Trong mp (SAC) , gọi L = IO

SC

L

SC mà SC

(SBC )

L

(SBC )

L

IO mà IO

( I,a)

L

( I,a )
 L là điểm chung của hai mp ( I,a) và (SBC )
Vậy: KL là giao tuyến của hai mp ( I,a) và (SBC )
4. Cho bốn điểm A ,B ,C , D không cùng nằm trong một mp
.uf37f7f3a5ba403e57dbc050352e5a325 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf37f7f3a5ba403e57dbc050352e5a325:active, .uf37f7f3a5ba403e57dbc050352e5a325:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf37f7f3a5ba403e57dbc050352e5a325 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf37f7f3a5ba403e57dbc050352e5a325 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf37f7f3a5ba403e57dbc050352e5a325 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf37f7f3a5ba403e57dbc050352e5a325:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Bé thành phi công trang 91 – Tiếng Việt Lớp 3 tập 2 – Tuần 29 a. Chứng minh AB và CD chéo nhau
b. Trên các đoạn thẳng AB và CD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho đường thẳng MN cắt đường
thẳng BD tại I . Hỏi điểm I thuộc những mp nào .Xđ giao tuyến của hai mp (CMN) và ( BCD)
Giải
a. Chứng minh AB và CD chéo nhau :
Giả sử AB và CD không chéo nhau
Do đó có mp (

) chứa AB và CD
 A ,B ,C , D nằm trong mp (

) mâu thuẩn giả thuyết
Vậy : AB và CD chéo nhau
b. Điểm I thuộc những mp :

I

MN mà MN

(ABD )

I

(ABD )

I

MN mà MN

(CMN )

I

(CMN )

I

BD mà BD

(BCD )

I

(BCD )
Xđ giao tuyến của hai mp (CMN) và ( BCD) là CI
5. Cho tam giác ABC nằm trong mp ( P) và a là mộtđường thẳng nằm trong mp ( P) và
không
song song với AB và AC . S là một điểm ở ngoài mặt phẳng ( P) và A’ là một điểm thuộc SA .

5/5 – (412 bình chọn)

Related posts:Phương pháp giải toán quan hệ vuông góc trong không gian
Tuyển tập 600 câu vận dụng cao phương pháp tọa độ trong không gian
570 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian
Phương pháp xác định công thức tổng quát của dãy số
.ubd3251423e161f289ddded20b34f33a6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ubd3251423e161f289ddded20b34f33a6:active, .ubd3251423e161f289ddded20b34f33a6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ubd3251423e161f289ddded20b34f33a6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ubd3251423e161f289ddded20b34f33a6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ubd3251423e161f289ddded20b34f33a6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ubd3251423e161f289ddded20b34f33a6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Chính tả bài Ông ngoại trang 35 – Tiếng Việt Lớp 3 tập 1 – Tuần 4

Chuyên mục: Giáo dục
#Phương #pháp #xác #định #giao #điểm #giao #tuyến #thiết #diện #trong #không #gian

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button