Phân tích “phần tuyên ngôn” trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị” cho đến hết), nêu rõ: Ý nghĩa sâu sắc của “phần tuyên ngôn” và lập luận chặt chẽ, giọng văn hùng biện đầy sức thuyết phục


Các bài văn mẫu lớp 11

Phân tích “phần tuyên ngôn” trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ “Pháp bỏ chạy, Nhật đầu hàng, vua Bảo Đại thoái vị” cho đến hết), chỉ rõ: Ý nghĩa sâu xa của “phần tuyên ngôn” và lập luận chặt chẽ, giọng văn hùng hồn đầy sức thuyết phục.

Phân tích “phần tuyên ngôn” trong Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ “Pháp bỏ chạy, Nhật đầu hàng, vua Bảo Đại thoái vị” cho đến hết), chỉ rõ: Ý nghĩa sâu xa của “phần tuyên ngôn” và lập luận chặt chẽ, giọng văn hùng hồn đầy sức thuyết phục.

Dạy


TRIỂN KHAI CHI TIẾT

1. Ý nghĩa sâu xa của “lời tuyên ngôn” trong “Tuyên ngôn độc lập”:

a) Ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn Độc lập sâu sắc và tiến bộ:

– Phá xiềng xích thực dân gần 100 năm xây dựng nước Việt Nam độc lập.

– Lật đổ chế độ quân chủ hàng chục năm và thiết lập chế độ dân chủ cộng hòa.

Như vậy, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cùng một lúc giải quyết cả hai nhiệm vụ:

Độc lập cho dân tộc, dân chủ cho nhân dân đưa nước Việt Nam sang một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên Độc lập – Tự do và Chủ nghĩa xã hội Lời răn dạy của Bình Ngô đại cáo xưa do lịch sử để lại nay mới được hóa giải. độc lập dân tộc).

b) Nội dung tuyên bố: đầy đủ, toàn diện, chặt chẽ, dứt khoát:

– Tuyên bố thoát ly và xóa bỏ mọi thứ với Pháp (quan hệ, hiệp ước, đặc quyền).

– Tuyên bố với thế giới nền độc lập, tự do của nước Việt Nam và của dân tộc Việt Nam trên cả ba mặt trận:

Xem thêm: Phân tích tác phẩm “Lãnh đạo” của Nam Cao

Có quyền hưởng tự do và độc lập.

+ Sự thật đã thành một nước tự do và độc lập.

+ Quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

2. Lập luận chặt chẽ, hùng hồn có sức thuyết phục:


a) Lập luận chặt chẽ:

– Tóm tắt sự việc bằng một câu ngắn gọn, súc tích: “Pháp tháo chạy, Nhật đầu hàng, vua Bảo Đại thoái vị”.

– Nêu ý nghĩa lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập bằng hai câu rõ ràng, ngắn gọn.

– Tuyên bố với Pháp: “cắt bỏ mọi quan hệ với Pháp, xóa bỏ mọi hiệp ước mà Pháp đã ký về Việt Nam (quay lại chứ không phải với), xóa bỏ mọi đặc quyền của Pháp ở Việt Nam (từ ngữ dùng chính xác, dứt khoát).

– Tranh thủ Đồng minh (“tin”…, “không thể từ chối công nhận nền độc lập của dân tộc Việt Nam”.

– Khẳng định mạnh mẽ quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam bằng cách dịch sai lặp đi lặp lại (“Một dân tộc đã dũng cảm…; dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”).

Trên đây là những tiền đề lý thuyết và cũng là để tạo không khí đưa bài viết đến cao trào, đến tuyên bố cuối cùng, một lời tuyên bố long trọng với thế giới về ba khía cạnh của một nước Việt Nam tự do. do, độc lập.

Xem thêm: Cảm nghĩ về 2 câu thơ đầu bài Vội vàng của nhà thơ Xuân Diệu

b) Giọng điệu hùng biện: Đoạn lập luận trên còn cho chúng ta thấy rõ giọng điệu hùng hồn qua cách dùng từ, qua phép điệp ngữ, qua lời văn trang trọng và giọng điệu mạnh mẽ, dứt khoát, khẳng định.

Tất cả đã làm nên sức thuyết phục mạnh mẽ của “bản tuyên ngôn” trong bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử này. Đó là do tài năng của tác giả, nhưng cội nguồn sâu xa là ở lòng yêu nước nồng nàn, tha thiết và ý chí tự do độc lập đã trở thành máu thịt của nhà văn.

Thu Trang


Bạn thấy bài viết Phân tích “phần tuyên ngôn” trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị” cho đến hết), nêu rõ: Ý nghĩa sâu sắc của “phần tuyên ngôn” và lập luận chặt chẽ, giọng văn hùng biện đầy sức thuyết phục có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Chuyên mục: Văn Mẫu Lớp 11

Nguồn: Họa Mi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button