Phân tích bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng Ghen

Đề bài: Em hãy phân tích bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng Ghen

Bài làm


Ăng Ghen là nhà chính trị, nhà triết học nổi tiếng, ông tham gia nhiều vào hoạt động chính trị và là người bạn thân của Các Mác, chính vì thế ông viết lên tác phẩm này để nói lên nỗi lòng và trình bày thành tựu vĩ đại của Các Mác.

Bài văn đã nói lên những cảm xúc và thành tựu quan trọng của Các mác trong lịch sử, ông có vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của nhân loại, những thành tựu to lớn mà ông đạt được đều có ý nghĩa đối với xã hội, ông luôn tìm ra được những thành tựu và mở ra thời kỳ mới cho lịch sử nhân loại.

Ông có vai trò trong việc tìm ra những quy luật phát triển của loài người, ông có ý nghĩa quan trọng hơn đối với việc phát triển tổ chức, nhà nước.

Hơn nữa ông còn tìm ra được những quy luật và sự vận động của giá trị thặng dư, những giá trị đó được ông tích lũy, tạo nên những thành quả to lớn trong lịch sử nhân loại, chính vì vậy trong tác phẩm ông đã nói lên những thành quả mà ông đạt được trong lịch sử nhân loại, những giá trị đó to lớn, mang nhiều ý nghĩa giá trị cho nhân loại.

>> Xem thêm:  Nghị luận về câu ngạn ngữ: Gieo thói quen, gặt tính cách

Trong tác phẩm, những thành tựu to lớn mà Các Mác đạt được đều được Ăng Ghen thể hiện rõ nét, chi tiết qua từng câu chữ, những thành tựu đó đem đến thành tựu to lớn và những giá trị quan trọng trong toàn bộ tác phẩm.


Những giá trị cốt lõi trong tác phẩm đều được ông thể hiện qua từng câu chữ, ông có vai trò quan trọng trong sự nghiệp giải phóng của dân tộc, những thành tựu mà ông đạt được mang những giá trị to lớn, cốt lõi, để lại những giá trị tinh hoa cho cả đất nước, dân tộc. Ông hiểu hơn được những giá trị của cuộc sống, dùng phương thức và tạo nên những giá trị trong cuộc sống, ông còn tìm ra sự kết hợp những lý thuyết và thông qua đó ông tìm ra được những giá trị đích thực của cuộc sống.

Ông còn là người tiên phong trong sự nghiệp giải phóng của dân tộc, chính vì thế ông có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển, gìn giữ đất nước ngày càng giàu đẹp, có những giá trị cốt lõi, tư tưởng và văn hóa riêng.

Ông đóng góp những vấn đề quan trọng của cuộc sống con người, có vai trò trong trong việc sáng lập và tổ chức nên thành phần công nhân, nó góp phần làm nên sự nghiệp phát triển của đất nước. Trong tác phẩm ông nói lên được những cảm xúc, tâm trạng và nỗi niềm của mình đối với vị lãnh tụ của dân tộc, ông có nhiều đóng góp quan trọng, to lớn.

>> Xem thêm:  Dàn ý bài phân tích tính nhân đạo trong tập Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh

Mang những giá trị riêng, to lớn cho toàn bộ tác phẩm, mỗi chi tiết đều được xây dựng tinh tế, để thể hiện được những thành tựu to lớn, quan trọng trong sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Ông không chỉ làm nên những giá trị, những tinh hoa cho dân tộc mà cả cuộc đời của ông cũng gắn bó và làm nên được những giá trị to lớn của cả dân tộc Việt Nam.

Tác phẩm đã mang đến cho người đọc những giá trị thành tựu to lớn cho cả dân tộc, ông có vai trò quan trọng làm nên giá trị cho lịch sử của cả dân tộc.


  Ghi Nguồn bài viết: Phân tích bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng Ghen – Tại – Hoami.edu.vn

  Chuyên Mục Văn Mẫu Lớp 11

  Xem Thêm:   Dàn ý bài mô tả tâm trạng tác giả qua hai khổ cuối bài Tràng giang

  Bài viết được đề xuất

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *