Phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động năm 2019

Ngày 20/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2092 và thay thế Bộ luật Lao động 2012. , sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018.

Bộ luật Lao động năm 2019 có nhiều điểm mới quan trọng, tác động lớn đến quan hệ lao động. Trong đó, nổi bật là tăng ngày nghỉ lễ; những điểm mới về lịch nghỉ Tết Nguyên đán; tăng ca theo tháng; cho phép người lao động đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn chỉ cần báo trước theo luật định mà không có lý do chính đáng; Điểm mới về quyền làm thêm giờ của lao động nữ mang thai, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi…

Căn cứ Điều 1 Bộ luật lao động 2019 quy định:

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Có thể thấy, so với quy định của BLLĐ 2012, BLLĐ 2019 đã sử dụng thuật ngữ “tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở” thay cho “tổ chức đại diện tập thể NLĐ”. “.

Khoản 3 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019 quy định rõ, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại người sử dụng lao động nhằm bảo vệ người lao động. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về lao động. Tổ chức đại diện cho người lao động tại cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động năm 2019

Tại Hoami.edu.vn

Chuyên mục: Kiến Thức Doanh Nghiệp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button