Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I – li- át hay Đăm Săn không còn nhiều ý nghĩa đối với con người hiện đại? Hãy viết đoạn văn ( khoảng 150 chữ) trình bày quan điểm của bạn.

Chương 13: Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại xa xôi như I-li-át hay Đam San đã không còn nhiều ý nghĩa đối với con người hiện đại? Viết đoạn văn (khoảng 150 từ) bày tỏ quan điểm của anh/chị.

Tham khảo 1:

Tôi không đồng ý với ý kiến ​​trên, mặc dù hai tác phẩm sử thi này ra đời trước chúng ta hàng nghìn năm nhưng nội dung sử thi vẫn còn nguyên giá trị trong cuộc sống hôm nay. Hai tập sử thi này đã dạy chúng ta về lòng dũng cảm, dám đấu tranh vì lợi ích của cá nhân và của dân tộc; Đồng thời, một người sống phải có lý tưởng, khát khao và lòng tự trọng. Các anh hùng trong các tác phẩm này đều có lòng tự hào, tự tôn dân tộc và sẵn sàng đứng ra bảo vệ khi bị xâm phạm. Những người anh hùng trong các tác phẩm sử thi trên là tấm gương về lối sống có lí tưởng cao đẹp trong xã hội mà bất cứ cá nhân nào cũng nên học tập.

Tham khảo 2:

Chắc hẳn chúng ta thường nghĩ đọc những cuốn sách ra đời từ hàng ngàn năm trước để làm gì? Điều đó hoàn toàn sai bởi đó là những giá trị tinh hoa mà ông cha ta để lại chứ không riêng gì một cuốn sách. Với quan điểm trên, tôi hoàn toàn không đồng ý bởi hai câu chuyện đó đều có giá trị nội dung sâu sắc: con người phải dũng cảm, đấu tranh vì lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng. Đó là những tấm gương mà chúng ta nên học tập và noi theo.

Tham khảo 3:

Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này. Các tác phẩm văn học xưa đều có những lời răn dạy của tiền nhân nhắc nhở thế hệ trẻ chúng ta phải biết phấn đấu, học tập cái hay, cái tốt, cái đúng. Đó là những giá trị vật chất và tinh thần của dân tộc ta cần được người đời sau gìn giữ và phát huy.

Tham khảo 4:

Tôi không đồng tình với ý kiến ​​trên. Mặc dù thời điểm sử thi và thời điểm hiện tại cách nhau rất xa nhưng việc những sử thi nổi tiếng như Iliad hay ở Việt Nam là sử thi Đăm Săn vẫn được biết đến rộng rãi cho đến tận bây giờ đã chứng tỏ giá trị của sử thi. giá trị nhân văn và nghệ thuật của thể loại này. Hơn nữa, nó đã phản ánh phần nào chân dung cuộc sống và những quan niệm ban đầu của con người về thế giới. Tóm lại, tuy có khác nhau về mốc thời gian nhưng cả sử thi Iliad và sử thi Đam San đều có chung những vấn đề lịch sử của nhân loại trong thời đại anh hùng xa xưa. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong nhận thức của chúng ta về thể loại sử thi trong văn học dân gian nói riêng cũng như văn học dân gian nói chung.

Bạn đang xem bài viết Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I – li- át hay Đăm Săn không còn nhiều ý nghĩa đối với con người hiện đại? Hãy viết đoạn văn ( khoảng 150 chữ) trình bày quan điểm của bạn. Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Văn Mẫu Lớp 10 Sách KẾT NỐI TRI THỨC : Văn Mẫu Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button