Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động

Các nhà làm luật luôn quan tâm, chú trọng bảo vệ quyền lợi của NLĐ, tránh trường hợp NSDLĐ lợi dụng quyền quản lý, nắm tư liệu sản xuất trong tay gây thiệt hại cho NLĐ.

So với BLLĐ 2012, sửa đổi, bổ sung 2015, 2018, BLLĐ 2019 đã bổ sung các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo sai sự thật hoặc các thủ đoạn khác để lừa dối người lao động. hoặc để tuyển dụng lao động nhằm mục đích buôn bán người hoặc bóc lột trong các hành vi bị cấm.

Căn cứ Điều 8 Bộ luật Lao động 2019, các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động bao gồm:

  • Phân biệt đối xử trong việc làm.
  • Lạm dụng nhân viên, lao động cưỡng bức.
  • Quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
  • Lợi dụng danh nghĩa học nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người học nghề, tập nghề vào các hoạt động vi phạm pháp luật.
  • Sử dụng lao động chưa qua đào tạo hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với những nghề, công việc yêu cầu sử dụng lao động đã qua đào tạo hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
  • Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo sai sự thật hoặc thủ đoạn khác nhằm lừa dối người lao động, tuyển chọn người lao động nhằm mục đích mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc lợi dụng hoạt động dịch vụ việc làm đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện hành vi trái pháp luật .
  • Sử dụng trái phép lao động chưa thành niên.

Những quy định rõ ràng, cụ thể nêu trên nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người lao động; theo quy định của pháp luật hình sự.

Một trong những quy định của Bộ luật Lao động 2019 là phân biệt đối xử trong lao động. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Bộ luật Lao động 2012 sửa đổi, bổ sung 2015, 2018.

Căn cứ Khoản 8 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019:

Phân biệt đối xử lao động là hành vi phân biệt đối xử, loại trừ hoặc ưu tiên dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc xã hội, dân tộc, giới tính, tuổi tác, tình trạng thai sản, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, tín ngưỡng, quan điểm chính trị, khuyết tật, trách nhiệm gia đình hoặc về dựa trên tình trạng nhiễm HIV hoặc do việc thành lập, tham gia và hoạt động của công đoàn hoặc tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có ảnh hưởng đến bình đẳng về việc làm hoặc cơ hội nghề nghiệp.

Phân biệt đối xử, loại trừ hoặc ưu tiên xuất phát từ yêu cầu cụ thể của công việc và các hành vi duy trì và bảo vệ việc làm cho những người lao động yếu thế không bị coi là phân biệt đối xử.

Việc quy định rõ ràng về phân biệt đối xử trong lao động giúp cơ quan chức năng có cơ sở pháp lý rõ ràng để xử lý những cá nhân, tổ chức có hành vi phân biệt đối xử, phân biệt đối xử trong lao động nếu có, qua đó bảo vệ họ khỏi bị tổn hại. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động

Tại Hoami.edu.vn

Chuyên mục: Kiến Thức Doanh Nghiệp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button