Nhà thơ Tố Hữu có viết: “Sống đẹp là thế nào hở bạn? Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.” Anh (chị) hiểu như thế nào về câu thơ đó và hãy trình bày…


Các bài văn mẫu lớp 11

Nhà thơ Tố Hữu viết: “Thế nào là sống đẹp hỡi bạn? Cuộc sống là cho và nhận chỉ cho chính mình.” Em hiểu câu thơ đó như thế nào và xin giải thích…

Nhà thơ Tố Hữu viết: “Thế nào là sống đẹp hỡi bạn? Cuộc sống là cho và nhận chỉ cho chính mình.” Em hiểu câu thơ đó như thế nào và xin giải thích…

Hướng dẫn


Đề cương.

* Khai mạc:

Nêu vấn đề cần nghị luận.

Trích nguyên văn bài thơ Tố Hữu: “Thế nào là sống đẹp?

Nêu ý kiến ​​​​của bạn về vấn đề này.

Có thể giới thiệu vấn đề theo nhiều cách: quy nạp, suy diễn, phản đề.

* Thân bài.

Giải thích thế nào là “sống đẹp”:

Sống có lý tưởng đúng đắn, cao đẹp, phù hợp với thời đại, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân.

Có đời sống tình cảm đàng hoàng, phong phú và hài hòa.


– Hãy hành động đúng đắn.

Phân tích các khía cạnh của lối sống đẹp và giới thiệu một số tấm gương sống đẹp trong đời sống và văn học.

Ví dụ: “Từ ấy” (Tố Hữu), “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” hay “Sống là cống hiến, chết cũng cống hiến” (Tố Hữu), những tấm gương hi sinh vì nghĩa cao cả: Phan Văn Giót. Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu.

– Xác định phương hướng, biện pháp phấn đấu để có thể sống cao đẹp: thường xuyên tu dưỡng tư tưởng đạo đức, lối sống phù hợp với thời đại và chuẩn mực đạo đức xã hội.

Xem thêm: Viết bài văn nghị luận về bạo lực học đường

– Phê phán những quan niệm, lối sống chưa đẹp trong cuộc sống: lối sống ích kỷ, buông thả, có những suy nghĩ và hành động trái với chuẩn mực đạo đức.

* Kết thúc:

– Khẳng định ý nghĩa sống đẹp.

– Liên hệ và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.

trăng sáng


Bạn thấy bài viết Nhà thơ Tố Hữu có viết: “Sống đẹp là thế nào hở bạn? Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.” Anh (chị) hiểu như thế nào về câu thơ đó và hãy trình bày… có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Chuyên mục: Văn Mẫu Lớp 11

Nguồn: Họa Mi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button