Nghị luận văn học: Phân tích những cảm nhận sâu sắc qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu


Các bài văn mẫu lớp 11

Đề văn: Phân tích những cảm nhận sâu sắc qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu

Đề văn: Phân tích những cảm nhận sâu sắc qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu

Hướng dẫn


Các sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu đều viết bằng tiếng Việt. Trước khi Pháp xâm lược Nam Bộ, ông đã làm thơ và hai tác phẩm dài là Dương Tử Hà Mậu và Lục Vân Tiên. Khi giặc Pháp xâm lược Nam Bộ, ông làm thơ về Trương Định, Phan Tòng, Văn tế nghĩa sĩ và nghĩa sĩ Cần Giuộc (Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc), Ngư Tiều y thuật, Vấn đáp… Tất cả các tác phẩm của Người đều thấm nhuần lý tưởng nhân văn và lý tưởng yêu nước nồng nàn.

Truyện Lục Vân Tiên là một tác phẩm tiêu biểu của văn học Nguyễn Đình Chiểu thời kỳ trước khi Pháp xâm lược, đồng thời cũng là một tác phẩm văn học đặc sắc của nước ta. Ông nhiệt liệt ca ngợi cuộc chiến đấu vì lý tưởng nhân nghĩa, ca ngợi những con người trung nghĩa. Các nhân vật chính của tác phẩm đều tràn đầy tinh thần đấu tranh chống lại mọi áp bức bất công, bảo vệ chính nghĩa, nêu cao đạo lí và lòng nhân đạo ở đời. Ông nhiệt liệt ca ngợi những người trẻ tuổi luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng “phò sinh, giúp nước” thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ, ca ngợi người phụ nữ trung kiên chống lại mọi áp bức của cường quyền, mọi thủ đoạn cưỡng bức, bảo vệ cao thượng. yêu và quý. Thông qua tác phẩm, ông còn ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người xuất thân từ quần chúng nhân dân, tố cáo và lên án hàng loạt những tên lưu manh, ác bá của nhiều loại người trong xã hội. Tuy còn bị hạn chế bởi tư tưởng phong kiến ​​nhưng nội dung tác phẩm Lục Vân Tiên mang đậm tính nhân dân nên tác phẩm được nhân dân Nam Bộ yêu thích.

Xem thêm: Tự luận – Giải thích câu tục ngữ: “Thất bại là mẹ thành công”


Với Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu đã đóng góp vào kho tàng văn học dân tộc một bông hoa thơm. Tuy còn những thiếu sót trong việc miêu tả nhân vật và trau chuốt câu thơ, nhưng Nguyễn Đình Chiểu đã khéo léo thể hiện một cách tinh tế, giản dị, bộc trực tâm hồn Nam Bộ và ngôn ngữ Nam Bộ trong tác phẩm. Nhiều nhân vật của ông có sức sống mãnh liệt trong lòng nhân dân. Một đặc điểm khác của tác phẩm là tính chất tự truyện của nó.

Con đường văn chương của Nguyễn Đình Chiểu thật huy hoàng. Văn và đời Nguyễn Đình Chiểu là tấm gương sáng nêu cao đạo đức cao đẹp của nhà văn, nêu cao tinh thần phục vụ chính nghĩa, phục vụ sự nghiệp đấu tranh yêu nước của văn học.

trăng sáng


Bạn thấy bài viết Nghị luận văn học: Phân tích những cảm nhận sâu sắc qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Chuyên mục: Văn Mẫu Lớp 11

Nguồn: Họa Mi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button