Nghỉ dịch ở nhà làm gì nhỉ?

Trong thời gian dài nghỉ dịch Covid-19, các bạn ở nhà sẽ làm gỉ nhỉ?

Chúng mình cùng xem các bạn ở Trường mầm non Họa Mi đã làm những công việc gì giúp đỡ gia đình nhé!

© Copyright by HOAMI since 2010 - All rights reserved
02438737798