Ngày hội Trôi nước

Oa… Những chiếc bánh trôi tròn tròn, trắng xinh tự tay chúng mình năn lên thật thích.

Hôm nay chắc chắn chúng mình sẽ có những đĩa bánh thật ngon, thật đẹp đấy.

© Copyright by HOAMI since 2010 - All rights reserved
02438737798