Nêu ngắn gọn mâu thuẫn cơ bản trong vở kịch Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ. Cho biết tính chất tiến bộ của nội dung tư tưởng trong tác phẩm


Các bài văn mẫu lớp 9

Nêu ngắn gọn mâu thuẫn cơ bản trong vở kịch Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ. Nêu tính chất tiến bộ của nội dung tư tưởng trong tác phẩm

Nêu ngắn gọn mâu thuẫn cơ bản trong vở kịch Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ. Nêu tính chất tiến bộ của nội dung tư tưởng trong tác phẩm

Dạy


Nội dung cơ bản của vở kịch “Tôi và Chúng ta” của Lưu Quang Vũ là cuộc đấu tranh thầm lặng nhưng dai dẳng và không kém phần quyết liệt giữa cái mới (những tư tưởng tiến bộ, cách mạng) và cái cũ, chủ yếu dựa trên những quy tắc, luật lệ lạc hậu, bảo thủ nhưng khá vững chắc. Trong đoạn trích này, những tư tưởng tiến bộ mà Giám đốc Hoàng Việt đề ra chưa thành hiện thực nhưng với cơ sở thực tiễn, hệ thống lý luận chặt chẽ và sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân, có thể thấy những tư tưởng đó nhất định sẽ trở thành hiện thực , mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người lao động, đưa nhà máy ngày càng phát triển. phát triển theo hướng mới.


Mâu thuẫn cơ bản của vở kịch tôi và chúng tôi Trong đoạn trích chính là sự mâu thuẫn giữa tư tưởng, cách làm ăn mới với cơ chế, cách làm ăn cũ, lạc hậu. Đây là một vấn đề quan trọng và rất phổ biến vì nó xảy ra ở mọi nơi, mọi lúc. Không thay đổi được cơ chế quản lý, không kích thích được người lao động hăng hái tham gia công việc, đóng góp công sức vì sự nghiệp chung thì mọi khẩu hiệu kêu gọi cũng sẽ trống rỗng.

Xem thêm: Bài văn nghị luận về tinh thần tự học lớp 9 hay nhất – 3 bài văn tự học ngắn hay nhất cho học sinh

Cách miêu tả cuộc đấu tranh với tương quan lực lượng như vậy cho thấy khả năng của tác giả trong việc phản ánh đúng quy luật phát triển của xã hội. Khi cái mới chưa chứng minh được ưu thế và sức mạnh của mình thì rất dễ bị cô lập. Cản trở sự vận động của cái mới là những tư tưởng cũ kỹ, bảo thủ, lạc hậu. Những người đại diện cho lối tư duy cũ kỹ đó một phần xuất phát từ tư tưởng vụ lợi, nhưng chủ yếu, họ là những người có lối tư duy lỗi thời, đã trở nên khô khan. Họ sợ mọi sự thay đổi, không phải vì sợ cái mới sẽ làm giảm đi những lợi ích vật chất mà họ quen được hưởng, mà chính vì thói quen ỷ lại, không dám chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì. Cũng như người quen đi trên đường nhỏ, nay sợ ra đường lớn, đã tự ái hoặc trở thành chướng ngại cho xã hội.

Thu Trang


Bạn thấy bài viết Nêu ngắn gọn mâu thuẫn cơ bản trong vở kịch Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ. Cho biết tính chất tiến bộ của nội dung tư tưởng trong tác phẩm có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Chuyên mục: Văn Mẫu Lớp 9

Nguồn: Họa Mi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button