Một ngày của bé

Thời gian & Hoạt động

07h15 – 08h30: Đón trẻ & Ăn sáng

08h30 – 09h30: Điểm danh & Giờ học chính

09h30 – 10h00: Hoạt động vui chơi

10h00 – 10h30: Vệ sinh & Ăn trưa

11h00 – 12h00: Chơi nhẹ & Uống sữa

12h00 – 14h30: Ngủ trưa

14h30 – 15h30: Ăn chiều & Ăn quả

15h30 – 16h00: Ôn bài & Vui chơi

16h00 – 17h00: Trẻ ra về

 

© Copyright by HOAMI since 2010 - All rights reserved
02438737798