Mèo Già Và Con Chuột Nhắt

Thím Chuột nhắt trẻ người non dạ,

Bị Mèo già vồ đã nguy-nan.

Lẻo mồm còn cứ kêu van:

– Xin ngài sinh phúc kẻo oan phận này,

Thân Chuột nhắt phỏng tầy mấy chút:

Nhặt của rơi, thiệt hụt gì ai!

Hãy khoan lượng nghĩ xin ngài,

Vì tôi đã để cho ai đói nào!

Miệng này phỏng ăn bao nhiêu hạt;

Chỉ cơm rang góc bát là no,

Sá chi thận phận gầy-gò,

Để dành các cậu, các cô thì vừa.

Chuột bị bắt trình thưa như vậy,

Mèo bảo rằng:

………………….; – Lời ấy khó nghe.

Thôi đi, đừng nói nữa đi!

Tao đây chứ phải giống gì mà mong.

Mèo, lại già hẳn không dung-xá,

Rất đang tâm, mi lạ chi ta,

Thôi cho mi xuống làm ma,

Kêu cùng Thập-điện hoạ là có nghe.

Con tao chẳng thiếu chi thực-phẩm.

Mèo nói xong bèn lẩm Chuột ranh.

Chuyện này nghĩa-lý rành rành,

Đầu xanh vẫn thị tinh-ranh khoe mầu.

Già hay tàn-nhẫn biết đâu!


Theo Truyengiaoduc.comXem thêm:  Hội Đồng Chuột

Ghi Nguồn bài viết: Mèo Già Và Con Chuột Nhắt – Tại – Hoami.edu.vn

Chuyên Mục Thơ Hay

Xem Thêm:   Con sáo và phú trưởng giả

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *