Lý thuyết và bài tập chương Từ trường – Tài liệu ôn tập môn Vật lý lớp 11

Bạn đang xem:
Lý thuyết và bài tập chương Từ trường – Tài liệu ôn tập môn Vật lý lớp 11
tại hoami.edu.vn

2 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Trang 2

Bài 5. Chiều dài đoạn dây dẫn Có dòng điện I chạy qua đặt trong từ trường đều B. Làm như sau:

tính toán:

aB= 0,02T ; tôi = 2A ; =5cm ; =30

. Tìm F?

bB= 0,03T ; F=0,06N ; =10cm ; =45

. Tìm tôi?

cI = 5A ; =10cm ;F=0,01N; =90

. Tìm B?

Bài 6. Một đoạn dây dài 20cm, có dòng điện 0,5A chạy qua đặt trong từ trường đều B=0,02T.

Biết đường sức vuông góc với sợi dây dẫn điện và cùng nằm trong mặt phẳng nằm ngang. Lực từ tác dụng lên sợi dây có

Độ lớn và hướng là gì?

Trả lời: 2.10

-3

(N). có phương thẳng đứng.

Bài 7. Một khung dây 0,5A hình vuông cạnh a=20cm. Từ trường co độ lớn 0,15T có hình vuông

vuông góc với mp khung dây, có chiều từ ngoài vào trong. Vẽ hình xác định lực từ và tính độ lớn của các

lực từ tác dụng lên các cạnh.

HUYỆN : 0,015N

Bài 8. hai vạch đường ray nằm Ngang song song và chia về tôi = 10cm đưa vào từ trường họcđứng yên

bị cảm ứng dụngg từ DI DỜI =0,15T. Một quán ba cây kim kiểu đặt bên trên cá đuối quảng trường góc với đi ra ngoàiy. Kết nối đi ra ngoàiy Chàoy bít tấtTôi nguồn

điện tỷ lệ điện năng động e =12V điện trở lại TRONG r =1Ω ; điện trở lại xì dầu tương đương củaMột quán ba cây kim kiểu, đi ra ngoàiy

dây dẫn là R = 5Ω. Tìm lực từ tác dụng lên thanh kim loại.

Điện thoại: F= 0,03 NỮ

Xem thêm: Văn mẫu lớp 8: Phân tích nhân vật Cô bé bán diêm (Dàn ý + 14 bài văn mẫu)

Bài 9. Hai đường ray nằm ngang, song song và cách đều nhau tôi = 30cm, người ta đặt một thanh kim loại lên hai

đường ray. cho hiện tại chạy qua thanh kim loại với đường ray. hệ số ma sát giữa im lặng là cách tốt nhất cho chúng ta

loại có ray là k=0,2, khối lượng thanh kim loại m=0,5kg. Tìm độ lớn của cả haim tương ứng từ B đến

thanh bắt đầu chuyển động (B vuông góc với mp hai thanh ray)

Điện thoại: 1/15 tỷ

Bài 10. Một đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 20cm, khối lượng m = 10g được treo nằm ngang bằng hai đầu dây.

đoạn AM, BN. Thanh MN đặt trong từ trường đều thẳng đứng hướng lên với B = 0,5T. Khi đưa ra dòng

dòng điện tôi chạy qua, đoạn dây MN dịchychuyển động về vị trí cân bằng mới thì hai sợi dây treo AM và trận đấu kiên nhẫn

góc đối đỉnh = 30

. Xác định tôi và lực căng dây. Lấy g = 10 m/s

2

.

HUYỆN : Một. 0,577A ; b. 0,11547N

Bài 11. Giữa hai cực nam châm có điểm B nằm ngang, Một dây dẫn l đặt nằm ngang vuông góc với

góc với B. Khối lượng của một đơn vị chiều dài là d= 0,01kg/m. Tìm cường độ dòng điện I qua ống dây nếu

Sợi dây lơ lửng và không rơi. Lấy .

Điện thoại: I=10A

Bài 12. Một Nhạc trưởng thẳng MN chiều dài tôi , khối của 1 đơn vị dài thuộc về

dây điện là d = 0,04kg/m . dây điện treo trong từ trường học cùng một bức tranh vẽ tranh. DI DỜII E

. Cho dòng điện I chạy qua ống dây.

a.Hướng và độ lớn của lực tác dụng I lực căng của dây bằng không.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Phân tích hình tượng con sông Đà

b.Cho MN = 25 centimet, TÔI = 16A buổi chiều từ PHỤ NỮ đến Hoa Kỳ . Yêu lực lượng kéo dài thuộc về mỗi

chuỗi (lấy )

Dòng: I=10A từ M đến N, lực căng T=0.13N

5/5 – (707 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Lý thuyết và bài tập chương Từ trường – Tài liệu ôn tập môn Vật lý lớp 11

Lý thuyết và bài tập chương Từ trường – Tài liệu ôn tập môn Vật lý lớp 11

Hình Ảnh về:
Lý thuyết và bài tập chương Từ trường – Tài liệu ôn tập môn Vật lý lớp 11

Video về:
Lý thuyết và bài tập chương Từ trường – Tài liệu ôn tập môn Vật lý lớp 11

Wiki về
Lý thuyết và bài tập chương Từ trường – Tài liệu ôn tập môn Vật lý lớp 11


Lý thuyết và bài tập chương Từ trường – Tài liệu ôn tập môn Vật lý lớp 11 -

2 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Lý thuyết và bài tập chương Từ trường - Tài liệu ôn tập Vật lý lớp 11 - bg2 41

Trang 2

Bài 5. Chiều dài đoạn dây dẫn Có dòng điện I chạy qua đặt trong từ trường đều B. Làm như sau:

tính toán:

aB= 0,02T ; tôi = 2A ; =5cm ; =30

. Tìm F?

bB= 0,03T ; F=0,06N ; =10cm ; =45

. Tìm tôi?

cI = 5A ; =10cm ;F=0,01N; =90

. Tìm B?

Bài 6. Một đoạn dây dài 20cm, có dòng điện 0,5A chạy qua đặt trong từ trường đều B=0,02T.

Biết đường sức vuông góc với sợi dây dẫn điện và cùng nằm trong mặt phẳng nằm ngang. Lực từ tác dụng lên sợi dây có

Độ lớn và hướng là gì?

Trả lời: 2.10

-3

(N). có phương thẳng đứng.

Bài 7. Một khung dây 0,5A hình vuông cạnh a=20cm. Từ trường co độ lớn 0,15T có hình vuông

vuông góc với mp khung dây, có chiều từ ngoài vào trong. Vẽ hình xác định lực từ và tính độ lớn của các

lực từ tác dụng lên các cạnh.

HUYỆN : 0,015N

Bài 8. hai vạch đường ray nằm Ngang song song và chia về tôi = 10cm đưa vào từ trường họcđứng yên

bị cảm ứng dụngg từ DI DỜI =0,15T. Một quán ba cây kim kiểu đặt bên trên cá đuối quảng trường góc với đi ra ngoàiy. Kết nối đi ra ngoàiy Chàoy bít tấtTôi nguồn

điện tỷ lệ điện năng động e =12V điện trở lại TRONG r =1Ω ; điện trở lại xì dầu tương đương củaMột quán ba cây kim kiểu, đi ra ngoàiy

dây dẫn là R = 5Ω. Tìm lực từ tác dụng lên thanh kim loại.

Điện thoại: F= 0,03 NỮ

Xem thêm: Văn mẫu lớp 8: Phân tích nhân vật Cô bé bán diêm (Dàn ý + 14 bài văn mẫu)

Bài 9. Hai đường ray nằm ngang, song song và cách đều nhau tôi = 30cm, người ta đặt một thanh kim loại lên hai

đường ray. cho hiện tại chạy qua thanh kim loại với đường ray. hệ số ma sát giữa im lặng là cách tốt nhất cho chúng ta

loại có ray là k=0,2, khối lượng thanh kim loại m=0,5kg. Tìm độ lớn của cả haim tương ứng từ B đến

thanh bắt đầu chuyển động (B vuông góc với mp hai thanh ray)

Điện thoại: 1/15 tỷ

Bài 10. Một đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 20cm, khối lượng m = 10g được treo nằm ngang bằng hai đầu dây.

đoạn AM, BN. Thanh MN đặt trong từ trường đều thẳng đứng hướng lên với B = 0,5T. Khi đưa ra dòng

dòng điện tôi chạy qua, đoạn dây MN dịchychuyển động về vị trí cân bằng mới thì hai sợi dây treo AM và trận đấu kiên nhẫn

góc đối đỉnh = 30

. Xác định tôi và lực căng dây. Lấy g = 10 m/s

2

.

HUYỆN : Một. 0,577A ; b. 0,11547N

Bài 11. Giữa hai cực nam châm có điểm B nằm ngang, Một dây dẫn l đặt nằm ngang vuông góc với

góc với B. Khối lượng của một đơn vị chiều dài là d= 0,01kg/m. Tìm cường độ dòng điện I qua ống dây nếu

Sợi dây lơ lửng và không rơi. Lấy .

Điện thoại: I=10A

Bài 12. Một Nhạc trưởng thẳng MN chiều dài tôi , khối của 1 đơn vị dài thuộc về

dây điện là d = 0,04kg/m . dây điện treo trong từ trường học cùng một bức tranh vẽ tranh. DI DỜII E

. Cho dòng điện I chạy qua ống dây.

a.Hướng và độ lớn của lực tác dụng I lực căng của dây bằng không.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Phân tích hình tượng con sông Đà

b.Cho MN = 25 centimet, TÔI = 16A buổi chiều từ PHỤ NỮ đến Hoa Kỳ . Yêu lực lượng kéo dài thuộc về mỗi

chuỗi (lấy )

Dòng: I=10A từ M đến N, lực căng T=0.13N

5/5 - (707 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Lý #thuyết #và #bài #tập #chương #Từ #trường #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Vật #lý #lớp

[rule_3_plain]

#Lý #thuyết #và #bài #tập #chương #Từ #trường #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Vật #lý #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

3 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Trang 2

Bài 5. Đoạn dây dẫn chiều dài có dòng điện I chạy qua đặt trong từ trường đều B. Hãy thực hiện các
tính toán:
a.B= 0,02T ; I = 2A ; =5cm ; =30

. Tìm F?
b.B= 0,03T ; F=0,06N ; =10cm ; =45

. Tìm I?
c.I = 5A ; =10cm ;F=0,01N; =90

. Tìm B?
Bài 6. Một đoạn dây dẫn dài 20cm, có dòng điện 0,5A chạy qua đặt trong từ trường đều có B=0,02T.

Biết đường sức từ vuông góc với dây dẫn và đều nằm trong mặt phẳng ngang. Lực từ tác dụng lên dây có
độ lớn và phương như thế nào?
Đáp án: 2.10
-3
(N). có phƣơng thẳng đứng.
Bài 7. Một khung dây cường độ 0,5A hình vuông cạnh a=20cm. Từ trường có độ lớn 0,15T có phương
vuông góc với mp khung dây, có chiều từ ngoài vào trong. Vẽ hình xác định lực từ và tính độ lớn của các
lực từ tác dụng lên các cạnh.
ĐS : 0,015N
Bài 8. Hai thanh ray nằm ngang song song và cách nhau khoảng l = 10cm đặt trong từ trường phẳng đứng
có cảm ứng từ B =0,15T. Một thanh kim loại đặt trên ray và vuông góc với ray. Nối ray này với nguồn
điện có suất điện động E =12V và điện trở trong r =1Ω ; điện trở tương đương của thanh kim loại, ray và
các dây dẫn là R =5Ω. Tìm lực từ tác dụng lên thanh kim loại.
ĐS: F= 0,03 N
.u21bc0a717c1d2d51b8a2538587ee387d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u21bc0a717c1d2d51b8a2538587ee387d:active, .u21bc0a717c1d2d51b8a2538587ee387d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u21bc0a717c1d2d51b8a2538587ee387d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u21bc0a717c1d2d51b8a2538587ee387d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u21bc0a717c1d2d51b8a2538587ee387d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u21bc0a717c1d2d51b8a2538587ee387d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Phân tích nhân vật Cô bé bán diêm (Dàn ý + 14 Mẫu)Bài 9. Hai thanh ray nằm ngang , song song và cách nhau đoạn l = 30cm, một thanh kim loaị đặt lên hai
thanh ray. Cho dòng điện chạy qua thanh kim loại với thanh ray . hệ số ma sát giữa thanh kim
loại với thanh ray là k = 0.2, khối lương thanh kim loại m=0,5kg. Hãy tìm độ lớn của cảm ứng từ B để
thanh bắt đầu chuyển động (B vuông góc với mp hai thanh ray)
ĐS: 1/15T
Bài 10. Đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 20cm, khối lượng m = 10g được treo nằm ngang bằng hai dây
mảnh AM, BN. Thanh MN đặt trong từ trường đều thẳng đứng hướng lên với B = 0,5T. Khi cho dòng
điện I chạy qua, đoạn dây MN dịch chuyển đến vị trí cân bằng mới, lúc đó hai dây treo AM, BN hợp với
phương đứng một góc = 30

. Xác định I và lực căng dây treo. Lấy g = 10 m/s
2
.
ĐS : a. 0,577A ; b. 0,11547N
Bài 11. Giữa hai cực nam châm có B nằm ngang, người ta đặt môt dây dẫn l nằm ngang vuông
góc với B. Khối lượng của một đơn vị chiều dài là d= 0.01kg/m. Tìm cường độ dòng điện I qua dây nếu
dây nằm lơ lững không rơi. Lấy .
ĐS: I=10A
Bài 12. Một dây dẫn thẳng MN chiều dài l , khối lượng của 1 đơn vị dài của
dây là d = 0.04kg/m . dây được treo trong từ trường như hình vẽ. Biết
. Cho dòng điện I chạy qua dây .
a.Định chiều và độ lớn của I để lực căng của các dây treo bằng không.
.u789ed139e1e7f778bae165527c42ce0d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u789ed139e1e7f778bae165527c42ce0d:active, .u789ed139e1e7f778bae165527c42ce0d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u789ed139e1e7f778bae165527c42ce0d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u789ed139e1e7f778bae165527c42ce0d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u789ed139e1e7f778bae165527c42ce0d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u789ed139e1e7f778bae165527c42ce0d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích hình tượng con Sông Đàb.Cho MN = 25cm, I = 16A và có chiều từ N đến M . Tình lực căng của mỗi
dây ( lấy )
ĐS: I=10A chiều từ M đến N, lực căng T=0,13N

5/5 – (707 bình chọn)

Related posts:Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Bài tập cơ học chất điểm – Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 10
Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Tài liệu ôn tập chương 3 môn Toán lớp 11
Bài tập về từ ghép và từ láy lớp 4 – Tài liệu ôn tập lớp 4 môn tiếng Việt

#Lý #thuyết #và #bài #tập #chương #Từ #trường #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Vật #lý #lớp

[rule_2_plain]

#Lý #thuyết #và #bài #tập #chương #Từ #trường #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Vật #lý #lớp

[rule_2_plain]

#Lý #thuyết #và #bài #tập #chương #Từ #trường #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Vật #lý #lớp

[rule_3_plain]

#Lý #thuyết #và #bài #tập #chương #Từ #trường #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Vật #lý #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

3 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Trang 2

Bài 5. Đoạn dây dẫn chiều dài có dòng điện I chạy qua đặt trong từ trường đều B. Hãy thực hiện các
tính toán:
a.B= 0,02T ; I = 2A ; =5cm ; =30

. Tìm F?
b.B= 0,03T ; F=0,06N ; =10cm ; =45

. Tìm I?
c.I = 5A ; =10cm ;F=0,01N; =90

. Tìm B?
Bài 6. Một đoạn dây dẫn dài 20cm, có dòng điện 0,5A chạy qua đặt trong từ trường đều có B=0,02T.

Biết đường sức từ vuông góc với dây dẫn và đều nằm trong mặt phẳng ngang. Lực từ tác dụng lên dây có
độ lớn và phương như thế nào?
Đáp án: 2.10
-3
(N). có phƣơng thẳng đứng.
Bài 7. Một khung dây cường độ 0,5A hình vuông cạnh a=20cm. Từ trường có độ lớn 0,15T có phương
vuông góc với mp khung dây, có chiều từ ngoài vào trong. Vẽ hình xác định lực từ và tính độ lớn của các
lực từ tác dụng lên các cạnh.
ĐS : 0,015N
Bài 8. Hai thanh ray nằm ngang song song và cách nhau khoảng l = 10cm đặt trong từ trường phẳng đứng
có cảm ứng từ B =0,15T. Một thanh kim loại đặt trên ray và vuông góc với ray. Nối ray này với nguồn
điện có suất điện động E =12V và điện trở trong r =1Ω ; điện trở tương đương của thanh kim loại, ray và
các dây dẫn là R =5Ω. Tìm lực từ tác dụng lên thanh kim loại.
ĐS: F= 0,03 N
.u21bc0a717c1d2d51b8a2538587ee387d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u21bc0a717c1d2d51b8a2538587ee387d:active, .u21bc0a717c1d2d51b8a2538587ee387d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u21bc0a717c1d2d51b8a2538587ee387d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u21bc0a717c1d2d51b8a2538587ee387d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u21bc0a717c1d2d51b8a2538587ee387d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u21bc0a717c1d2d51b8a2538587ee387d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Phân tích nhân vật Cô bé bán diêm (Dàn ý + 14 Mẫu)Bài 9. Hai thanh ray nằm ngang , song song và cách nhau đoạn l = 30cm, một thanh kim loaị đặt lên hai
thanh ray. Cho dòng điện chạy qua thanh kim loại với thanh ray . hệ số ma sát giữa thanh kim
loại với thanh ray là k = 0.2, khối lương thanh kim loại m=0,5kg. Hãy tìm độ lớn của cảm ứng từ B để
thanh bắt đầu chuyển động (B vuông góc với mp hai thanh ray)
ĐS: 1/15T
Bài 10. Đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 20cm, khối lượng m = 10g được treo nằm ngang bằng hai dây
mảnh AM, BN. Thanh MN đặt trong từ trường đều thẳng đứng hướng lên với B = 0,5T. Khi cho dòng
điện I chạy qua, đoạn dây MN dịch chuyển đến vị trí cân bằng mới, lúc đó hai dây treo AM, BN hợp với
phương đứng một góc = 30

. Xác định I và lực căng dây treo. Lấy g = 10 m/s
2
.
ĐS : a. 0,577A ; b. 0,11547N
Bài 11. Giữa hai cực nam châm có B nằm ngang, người ta đặt môt dây dẫn l nằm ngang vuông
góc với B. Khối lượng của một đơn vị chiều dài là d= 0.01kg/m. Tìm cường độ dòng điện I qua dây nếu
dây nằm lơ lững không rơi. Lấy .
ĐS: I=10A
Bài 12. Một dây dẫn thẳng MN chiều dài l , khối lượng của 1 đơn vị dài của
dây là d = 0.04kg/m . dây được treo trong từ trường như hình vẽ. Biết
. Cho dòng điện I chạy qua dây .
a.Định chiều và độ lớn của I để lực căng của các dây treo bằng không.
.u789ed139e1e7f778bae165527c42ce0d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u789ed139e1e7f778bae165527c42ce0d:active, .u789ed139e1e7f778bae165527c42ce0d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u789ed139e1e7f778bae165527c42ce0d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u789ed139e1e7f778bae165527c42ce0d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u789ed139e1e7f778bae165527c42ce0d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u789ed139e1e7f778bae165527c42ce0d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích hình tượng con Sông Đàb.Cho MN = 25cm, I = 16A và có chiều từ N đến M . Tình lực căng của mỗi
dây ( lấy )
ĐS: I=10A chiều từ M đến N, lực căng T=0,13N

5/5 – (707 bình chọn)

Related posts:Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Bài tập cơ học chất điểm – Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 10
Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Tài liệu ôn tập chương 3 môn Toán lớp 11
Bài tập về từ ghép và từ láy lớp 4 – Tài liệu ôn tập lớp 4 môn tiếng Việt

Chuyên mục: Giáo dục
#Lý #thuyết #và #bài #tập #chương #Từ #trường #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Vật #lý #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button