Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35

Bạn đang xem:
Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35
tại hoami.edu.vn

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3 từ vòng 1 đến vòng 35 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, hệ thống lại kiến ​​thức chuẩn bị cho kỳ thi IOE Tiếng Anh lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các bạn xem chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Phần 1: Cool Pair Matching_Ghép một hình ảnh hoặc một từ tiếng Việt với từ tương đương trong tiếng Anh.

Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3

Phần 2:

1. Alice……. Con mèo.

A. bạn B. anh ấy C. cô ấy D. có

2. ….. của tôi là Jenny.

A. bạn B. tên C. trò chơi D. tên

3. Bob: – Xin chào. Tên tôi là Bob. Mary:-……., Bob.

A. Rất vui được gặp bạn B. Hẹn gặp lại sau

C. Tạm biệt D. Chúc ngủ ngon

4. Tôi ….. Andy

A. là B. am C. là D. bạn

5. Đứng……, làm ơn.

A. xuống B. lên C. trong D. trên

6. Anh…….. Dài

A. là B. được C. là D. am

7. Tạm biệt……..

A. Rất vui được gặp bạn. B. Hẹn gặp lại sau
C. Chào buổi sáng D. Chào buổi tối

8. ……tới……bạn, Nam.

A. Đẹp – gặp B. Tốt – chào
C. Bạn – tôi D. Anh ấy – cô ấy

9. Ngồi……., làm ơn.

A. xuống B. lên C. trong D. trên

Xem thêm: Tập làm văn lớp 2: Tả một loài cây mà em biết (38 bài)

10. ………… tên của bạn?

A. Cái gì B. Cái gì C. Như thế nào D. Tại sao

Phần 3: Điền vào chỗ trống

Điền vào mỗi chỗ trống MỘT từ hoặc MỘT chữ cái để tạo thành một câu hoàn chỉnh hoặc một câu có nghĩa

1. EI _ HT

2. Tên tôi _ _ Peter

3. TAB _ E

4. TRƯỜNG – B _ GỖ

5. TH _ EE

6. T _ cảm ơn bạn rất nhiều

7. Chào, Alice. Tôi _ _ Tommy

8. DẠY _ RẺ

9. Chào Mary. Làm thế nào _ _ _ bạn?

10. Xin chào. Làm thế nào _ _ _ bạn?

Vòng 2:

Phần 1: Tìm mật ong- Trả lời câu hỏi.

Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3

Phần 2: giáo viên đang đến

Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo đúng thứ tự để tạo thành một câu hoàn chỉnh hoặc một từ hoàn chỉnh

Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3

Phần 3: khỉ thông minh

Bạn hãy giúp chú khỉ treo những tấm biển dưới ô bên phải từ 1 đến 10

Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3

Vòng 3:

Phần 1: Kết hợp cặp tuyệt vời

Nối một bức tranh hoặc một từ tiếng Việt với từ tương đương trong tiếng Anh.

Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3

Phần 2: Điền vào chỗ trống

Điền vào mỗi chỗ trống MỘT từ hoặc MỘT chữ cái để tạo thành một câu hoàn chỉnh hoặc một câu có nghĩa

1. Cái gì đây?

2. Lis _ en to me, please.

3. Hãy hát như _ ng.

4. St _ thứ lên!

5. Hẹn gặp lại _ _ _ 6.Tạm biệt. Hẹn gặp lại _.

7. Đây có phải là một penc _ l?

8. Đây là _ búp bê.

9. _ băng ra đón bạn.

10. Không, đó là n _ t.

Phần 3: Lái xe an toàn

Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3

Vòng 4:

Phần 1: Đánh bại thủ môn

Bộ tài liệu luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ tài liệu luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ tài liệu luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3

Phần 2: Tìm mật ong

Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ tài liệu luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3

Phần 3: khỉ thông minh

Bạn hãy giúp chú khỉ treo những tấm biển dưới ô bên phải từ 1 đến 10

Bộ tài liệu luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ tài liệu luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

5/5 – (667 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35

Hình Ảnh về:
Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35

Video về:
Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35

Wiki về
Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35


Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 -

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3 từ vòng 1 đến vòng 35 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, hệ thống lại kiến ​​thức chuẩn bị cho kỳ thi IOE Tiếng Anh lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các bạn xem chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Phần 1: Cool Pair Matching_Ghép một hình ảnh hoặc một từ tiếng Việt với từ tương đương trong tiếng Anh.

Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3

Phần 2:

1. Alice……. Con mèo.

A. bạn B. anh ấy C. cô ấy D. có

2. ..... của tôi là Jenny.

A. bạn B. tên C. trò chơi D. tên

3. Bob: - Xin chào. Tên tôi là Bob. Mary:-……., Bob.

A. Rất vui được gặp bạn B. Hẹn gặp lại sau

C. Tạm biệt D. Chúc ngủ ngon

4. Tôi ..... Andy

A. là B. am C. là D. bạn

5. Đứng……, làm ơn.

A. xuống B. lên C. trong D. trên

6. Anh…….. Dài

A. là B. được C. là D. am

7. Tạm biệt……..

A. Rất vui được gặp bạn. B. Hẹn gặp lại sau
C. Chào buổi sáng D. Chào buổi tối

8. ……tới……bạn, Nam.

A. Đẹp – gặp B. Tốt – chào
C. Bạn - tôi D. Anh ấy - cô ấy

9. Ngồi……., làm ơn.

A. xuống B. lên C. trong D. trên

Xem thêm: Tập làm văn lớp 2: Tả một loài cây mà em biết (38 bài)

10. ………… tên của bạn?

A. Cái gì B. Cái gì C. Như thế nào D. Tại sao

Phần 3: Điền vào chỗ trống

Điền vào mỗi chỗ trống MỘT từ hoặc MỘT chữ cái để tạo thành một câu hoàn chỉnh hoặc một câu có nghĩa

1. EI _ HT

2. Tên tôi _ _ Peter

3. TAB _ E

4. TRƯỜNG – B _ GỖ

5. TH _ EE

6. T _ cảm ơn bạn rất nhiều

7. Chào, Alice. Tôi _ _ Tommy

8. DẠY _ RẺ

9. Chào Mary. Làm thế nào _ _ _ bạn?

10. Xin chào. Làm thế nào _ _ _ bạn?

Vòng 2:

Phần 1: Tìm mật ong- Trả lời câu hỏi.

Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3

Phần 2: giáo viên đang đến

Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo đúng thứ tự để tạo thành một câu hoàn chỉnh hoặc một từ hoàn chỉnh

Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3

Phần 3: khỉ thông minh

Bạn hãy giúp chú khỉ treo những tấm biển dưới ô bên phải từ 1 đến 10

Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3

Vòng 3:

Phần 1: Kết hợp cặp tuyệt vời

Nối một bức tranh hoặc một từ tiếng Việt với từ tương đương trong tiếng Anh.

Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3

Phần 2: Điền vào chỗ trống

Điền vào mỗi chỗ trống MỘT từ hoặc MỘT chữ cái để tạo thành một câu hoàn chỉnh hoặc một câu có nghĩa

1. Cái gì đây?

2. Lis _ en to me, please.

3. Hãy hát như _ ng.

4. St _ thứ lên!

5. Hẹn gặp lại _ _ _ 6.Tạm biệt. Hẹn gặp lại _.

7. Đây có phải là một penc _ l?

8. Đây là _ búp bê.

9. _ băng ra đón bạn.

10. Không, đó là n _ t.

Phần 3: Lái xe an toàn

Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3

Vòng 4:

Phần 1: Đánh bại thủ môn

Bộ tài liệu luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ tài liệu luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ tài liệu luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3

Phần 2: Tìm mật ong

Bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ tài liệu luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3

Phần 3: khỉ thông minh

Bạn hãy giúp chú khỉ treo những tấm biển dưới ô bên phải từ 1 đến 10

Bộ tài liệu luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3
Bộ tài liệu luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

5/5 - (667 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Luyện #thi #IOE #tiếng #Anh #lớp #vòng #đến #vòng

[rule_3_plain]

#Luyện #thi #IOE #tiếng #Anh #lớp #vòng #đến #vòng

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

5 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3Vòng 1:Vòng 2:Vòng 3:Vòng 4:Related posts:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, cũng như hệ thống lại kiến thức chuẩn bị cho các vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35
Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3
Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Section 2:
1. Alice ……. A cat.
A. you B. he C. she D. has

2. My ….. is Jenny.
A. your B. name C. game D. name’s
3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.
A. Nice to meet you B. See you later
C. Goodbye D. Good night
4. I ….. Andy
A. are B. am C. is D. you
5. Stand ……, please.

A. down B. up C. in D. on
6. You …….. Long
A. is B. be C. are D. am
7. Goodbye ……..
A. Nice to meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening
8. …… to …… you, Nam.
A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she
9. Sit ……., please.
A. down B. up C. in D. on
.u21adc95d145f503b709606075f8af829 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u21adc95d145f503b709606075f8af829:active, .u21adc95d145f503b709606075f8af829:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u21adc95d145f503b709606075f8af829 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u21adc95d145f503b709606075f8af829 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u21adc95d145f503b709606075f8af829 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u21adc95d145f503b709606075f8af829:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 2: Tả về một loài cây mà em biết (38 mẫu)10. ……… your name?
A. What B. What’s C. How’s D. Why’s
Section 3: Fill the blank
Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful
1. EI _ HT
2. My name _ _ Peter
3. TAB _ E
4. SCHOOL – B _ G
5. TH _ EE
6. T _ ank you very much
7. Hi, Alice. I _ _ Tommy
8. TEACH _ R
9. Hello, Mary. How _ _ _ you?
10. Hi. How _ _ _ you?
Vòng 2:
Section 1: Find the honey- Answer the question.
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Section 2: The teacher is coming
Put the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Section 3: Smart monkey
Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Vòng 3:
Section 1: Cool Pair Matching
Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Section 2: Fill the blank
Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful
1. Wh _ t is this?
2. Lis _ en to me, please.
3. Let’s sing a s _ ng.
4. St _ nd up!
5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.
7. Is this a penc _ l?
8. This is _ doll.
9. _ ice to meet you.
10. No, it is n _ t.
Section 3: Safe Driving
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Vòng 4:
Section 1: Defeath the Goal Keeper
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Section 2: Find the honey
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Section 3: Smart monkey
Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

5/5 – (667 bình chọn)

Related posts:Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35
Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35
Bài tập viết lại câu luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5
200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp huyện
.u9d2b9f786f34f09f43073e30ab95f135 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9d2b9f786f34f09f43073e30ab95f135:active, .u9d2b9f786f34f09f43073e30ab95f135:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9d2b9f786f34f09f43073e30ab95f135 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9d2b9f786f34f09f43073e30ab95f135 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9d2b9f786f34f09f43073e30ab95f135 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9d2b9f786f34f09f43073e30ab95f135:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Tôi yêu Sài Gòn trang 109 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 2 – Tuần 31

#Luyện #thi #IOE #tiếng #Anh #lớp #vòng #đến #vòng

[rule_2_plain]

#Luyện #thi #IOE #tiếng #Anh #lớp #vòng #đến #vòng

[rule_2_plain]

#Luyện #thi #IOE #tiếng #Anh #lớp #vòng #đến #vòng

[rule_3_plain]

#Luyện #thi #IOE #tiếng #Anh #lớp #vòng #đến #vòng

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

5 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3Vòng 1:Vòng 2:Vòng 3:Vòng 4:Related posts:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, cũng như hệ thống lại kiến thức chuẩn bị cho các vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35
Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3
Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Section 2:
1. Alice ……. A cat.
A. you B. he C. she D. has

2. My ….. is Jenny.
A. your B. name C. game D. name’s
3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.
A. Nice to meet you B. See you later
C. Goodbye D. Good night
4. I ….. Andy
A. are B. am C. is D. you
5. Stand ……, please.

A. down B. up C. in D. on
6. You …….. Long
A. is B. be C. are D. am
7. Goodbye ……..
A. Nice to meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening
8. …… to …… you, Nam.
A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she
9. Sit ……., please.
A. down B. up C. in D. on
.u21adc95d145f503b709606075f8af829 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u21adc95d145f503b709606075f8af829:active, .u21adc95d145f503b709606075f8af829:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u21adc95d145f503b709606075f8af829 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u21adc95d145f503b709606075f8af829 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u21adc95d145f503b709606075f8af829 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u21adc95d145f503b709606075f8af829:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 2: Tả về một loài cây mà em biết (38 mẫu)10. ……… your name?
A. What B. What’s C. How’s D. Why’s
Section 3: Fill the blank
Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful
1. EI _ HT
2. My name _ _ Peter
3. TAB _ E
4. SCHOOL – B _ G
5. TH _ EE
6. T _ ank you very much
7. Hi, Alice. I _ _ Tommy
8. TEACH _ R
9. Hello, Mary. How _ _ _ you?
10. Hi. How _ _ _ you?
Vòng 2:
Section 1: Find the honey- Answer the question.
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Section 2: The teacher is coming
Put the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Section 3: Smart monkey
Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Vòng 3:
Section 1: Cool Pair Matching
Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Section 2: Fill the blank
Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful
1. Wh _ t is this?
2. Lis _ en to me, please.
3. Let’s sing a s _ ng.
4. St _ nd up!
5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.
7. Is this a penc _ l?
8. This is _ doll.
9. _ ice to meet you.
10. No, it is n _ t.
Section 3: Safe Driving
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Vòng 4:
Section 1: Defeath the Goal Keeper
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Section 2: Find the honey
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Section 3: Smart monkey
Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10
Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

5/5 – (667 bình chọn)

Related posts:Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35
Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35
Bài tập viết lại câu luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5
200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp huyện
.u9d2b9f786f34f09f43073e30ab95f135 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9d2b9f786f34f09f43073e30ab95f135:active, .u9d2b9f786f34f09f43073e30ab95f135:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9d2b9f786f34f09f43073e30ab95f135 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9d2b9f786f34f09f43073e30ab95f135 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9d2b9f786f34f09f43073e30ab95f135 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9d2b9f786f34f09f43073e30ab95f135:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Tôi yêu Sài Gòn trang 109 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 2 – Tuần 31

Chuyên mục: Giáo dục
#Luyện #thi #IOE #tiếng #Anh #lớp #vòng #đến #vòng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button