Khai giảng năm học 2020 – 2021

Khai giảng năm nay tuy với không gian nhỏ hơn nhưng ấm cúng và rất vui.

Chúng mình đón chào năm học mới bằng tâm thế vui tươi và tự tin.

© Copyright by HOAMI since 2010 - All rights reserved
02438737798