Dân sinh

Tại phiên khai mạc ngày 11/10 kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 7) Hội đồng nhân dân khóa X, Hội đồng nhân dân TP.HCM đã thông qua nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm mon, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022 – 2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn.

Quy định về mức học phí năm học 2022 – 2023 áp dụng đối với khoảng 01 triệu học sinh là bậc học mầm non và bậc phổ thông (trừ bậc tiểu học), gồm mức học phí đối học sinh công lập và chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh công lập và ngoài công lập.

Mức học phí các cơ sở giáo dục công lập áp dụng theo hai nhóm khu vực: Nhóm 1 là học sinh các trường ở TP.Thủ Đức, các quận nội thành 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân. Nhóm 2 là học sinh các trường ở các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ.

Trong đó, học phí bậc trung học cơ sở tăng cao nhất, từ 60.000 đồng tăng lên 300.000 đ/HS/tháng (tăng 240.000 đ/HS/tháng) so với năm học 2021 – 2022. Các bậc học khác như mầm non, trung học phổ thông có mức tăng 70.000 – 180.000 đ/HS/tháng.

Cụ thể như sau:

Bậc mầm non: Trẻ thuộc nhóm 1 đóng 300.000 đ/HS/tháng. Trẻ thuộc nhóm 2 giữ nguyên mức học phí 120.000 đ/HS/tháng.

Xem Thêm:   Học phí Đại học Giao thông Vận tải TP HCM 2023 - 2024

Trẻ các lớp mẫu giáo nhóm 1 đóng 300.000 đ/HS/tháng; nhóm 2 giữ nguyên mức học phí 100.000 đ/HS/tháng.

Bậc trung học cơ sở (bao gồm hệ giáo dục thường xuyên): nhóm 1 học phí 300.000 đ/HS/tháng; nhóm 2 học phí 70.000 đ/HS/tháng.

Bậc trung học phổ thông (gồm hệ giáo dục thường xuyên): nhóm 1 đóng 300.000 đ/HS/tháng; nhóm 2 đóng 200.000 đ/HS/tháng.

Mức học phí mới áp dụng năm học 2022 - 2023.
Mức học phí mới áp dụng năm học 2022 – 2023.

Hội đồng nhân dân TP.HCM cũng thông qua mức hỗ trợ học phí cho học sinh công lập và ngoài công lập từ năm học 2022 – 2023. Các mức hỗ trợ tương đương với phần chênh lệch tăng thêm của học phí các bậc học theo khu vực.

Cụ thể, bậc mầm non, hỗ trợ 100.000 đồng/học sinh/tháng đối với các lớp nhà trẻ, 140.000 đ/HS/tháng đối với lớp mẫu giáo. Bậc trung học cơ sở (gồm hệ giáo dục thường xuyên) mức hỗ trợ học phí là 240.000 đ/HS/tháng đối với nhóm 1 và hỗ trợ 70.000 đ/HS/tháng đối với nhóm 2.

Đối với bậc trung học phổ thông (gồm hệ giáo dục thường xuyên), mức hỗ trợ học phí là 180.000 đ/HS/tháng đối nhóm 1 và 100.000 đ/HS/tháng đối với nhóm 2.

Hội đồng nhân dân TP.HCM cũng nhận định, việc đề xuất tăng học phí sau hai năm dịch bệnh Covid-19 là vấn đề hết sức nhạy cảm. Tuy nhiên, quy định khung học phí năm học 2022 – 2023 theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP hiện tại quy định mức sàn thu học phí đối với các địa bàn dân cư thành thị và nông thôn tương đương với nhóm 1 và nhóm 2 là 100.000 – 300.000 đ/HS/tháng đối với tất cả các bậc học.

Xem Thêm:   HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ 2022

Tuy nhiên, theo ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, so sánh mức chênh lệch của khung mức thu năm học 2022 – 2023 đề xuất so với mức thu trước đây thì khung thu học phí đang đề xuất thực hiện là đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng đóng góp của người học. Việc thu học phí góp phần tăng nguồn thu cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh thuộc các diện chính sách có điều kiện được đi học, tạo được đồng thuận của các tầng lớp xã hội.

Cũng theo ông Nam, căn cứ vào mức học phí cùng chính sách hỗ trợ học phí nêu trên, học sinh sẽ đóng học phí theo mức cũ đã được áp dụng từ năm học 2019 – 2020 đến nay.

Trước đó, ngày 20/9/2022, trong tờ trình Ủy ban nhân dân TP.HCM về dự thảo hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết mức thu học phí trong năm học 2022 – 2023 nếu được Ủy ban nhân dân chấp thuận và Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, sẽ không tăng.

Năm học 2021 - 2022, TP.HCM có chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho toàn bộ học sinh TP.HCM với tổng ngân sách gần 1.000 tỷ đồng.
Năm học 2021 – 2022, TP.HCM có chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho toàn bộ học sinh TP.HCM với tổng ngân sách gần 1.000 tỷ đồng.

Năm học 2021 – 2022, TP.HCM đã có Chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM năm học 2021 – 2022. Cụ thể, ở học kỳ I, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua nghị quyết miễn toàn bộ học phí cho học sinh các bậc từ nhà trẻ, mẫu giáo đến phổ thông công lập và hỗ trợ học sinh các cơ sở giáo dục khác (trừ các trường có vốn đầu tư nước ngoài), theo đề xuất của Ủy ban nhân dân Thành phố; ngân sách hỗ trợ là 427 tỷ đồng. Ở học kỳ II, TP.HCM có chính sách hỗ trợ học phí cho hơn 1,3 triệu học sinh, với tổng ngân sách 533 tỷ đồng.

Xem Thêm:   [Review] Trường Mầm Non Hoàng Mai 1 – Hồ Chí Minh

Như vậy, năm học 2021 – 2022, toàn bộ học sinh trên địa bàn TP.HCM (trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) đều được miễn học phí và hỗ trợ đặc thù.

Bài viết được đề xuất