Hai Con Dê Cái

Posted by

Khi nào Dê đã ăn no,

Thì Dê hay thích tự-do chơi bời.

Đi tìm những chốn xa-khơi,

Những vùng khuất nẻo, những nơi vắng người,

Núi cao cây cỏ tốt -tươi;

Dưới khe sâu thẳm, đá đôi ba hòn!

Các cô đến đấy nhảy bon,

Chẳng ai ngăn được Dê non chạy quàng.

Một hôm, Dê cái hai nàng,

No-nê bỏ nội cỏ vàng đi dong.

Hai bên bờ suối nước trong,

Tình-cờ đâu lại đi cùng tới bên.

Có cầu nho-nhỏ bên trên,

Đói Cầy họa mới đi len nhau vừa.

Dưới khe dòng nước chảy bừa,

Đứng trên nom xuống nghĩ mà ghê thay!

Nhịp cầu tấm ván lung-lay,

Vậy mà Dê nọ bước ngay một đầu,

Dê kia nào có hãi đâu,

Đưa chân cũng bước đầu cầu bên kia.

Thoát coi nào có khác chi,

Vua Pha-nho với vua Louis hội-đồng,

Hài nàng bước một thong dong,

Giữa cầu thoắt đã đi cùng tới nơi.

Kiêu-căng ai lại nhường ai

Cũng nòi đáo-để, cũng vai anh-hùng.

Cô này cậy cháu nhà tông,

Dê này Bách-lý là ông sáu đời.

Con dòng cháu giống phải chơi!

Cô kia khi ấy tức-thời nghĩ ra:

Tổ-tiên ngũ-đại nhà ta,

Là Dê Tô-vũ ông cha kế-truyền.

Cũng là cháu phượng con tiên,

Hai cô cùng dấn bước lên nhịp cầu.

Nào ai có nhượng ai đâu;

Ganh nhau cho đến đâm đầu xuống khe.

Câu này chẳng những chuyện dê,

Bước đường danh-lợi ngưởi đi cũng đường.


Xem thêm:  Thần Thor thua cuộc

Theo Truyengiaoduc.comGhi Nguồn bài viết: Hai Con Dê Cái – Tại – Hoami.edu.vn

Chuyên Mục Thơ Hay

Xem Thêm:   Sự tích phong bao lì xì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *