Giáo án trọn bộ lớp 6 môn Lịch sử – Giáo án môn Sử lớp 6 cả năm

Bạn đang xem:
Giáo án trọn bộ lớp 6 môn Lịch sử – Giáo án môn Sử lớp 6 cả năm
tại hoami.edu.vn

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

* Hoạt động 1: 8p

– GV trình bày theo SGK.

? Có phải từ khi xuất hiện con người, cây cối, động vật xung quanh chúng ta mới có hình dạng như ngày nay?

(Cỏ dại: hạt -> cây nhỏ -> cây lớn.

Con người: vượn -> người tối cổ -> người tinh khôn…)

GV: Sự vật, con người, làng xóm, phố phường, đất nước mà ta nhìn thấy đều trải qua quá trình hình thành, phát triển và biến đổi, nghĩa là đều có quá khứ => quá khứ đó là lịch sử.

? Vì vậy, bạn có ý nghĩa gì bởi lịch sử?

– HS trả lời:

– GV: Ở đây chúng ta chỉ giới hạn tìm hiểu lịch sử loài người, từ khi loài người xuất hiện trên trái đất (cách đây mấy triệu năm) đã trải qua các giai đoạn man rợ, đói nghèo do bị áp bức, bóc lột, dần dần trở thành một nền văn minh tiến bộ, công bằng.

? Sự khác biệt giữa lịch sử của một con người và lịch sử của xã hội loài người là gì.?

(- Lịch sử của một con người là quá trình sinh, trưởng, lão, tử.

– Lịch sử xã hội loài người không ngừng phát triển, là sự thay thế xã hội cũ bằng xã hội mới văn minh, tiến bộ hơn.

– GVKL: Lịch sử mà chúng ta học là lịch sử của xã hội loài người, học về mọi hoạt động của con người từ khi xuất hiện cho đến ngày nay.

GV dạy tiếp theo SGK.

Xem thêm: KHTN Lớp 6 Bài 4: Đo Độ Dài – Giải Sách KHTN Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo trang 18

– Thầy: Vậy chúng ta có phải học lịch sử không? Và học LS để làm gì…

* Thao tác 2: 15p

GV hướng dẫn HS quan sát kênh hình 1- SGK và trả lời.

? Lớp học ở trường làng ngày xưa và lớp học ở trường trẻ em ngày nay có gì khác nhau? Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?

(Khung cảnh, lớp học, thầy trò, bàn ghế rất khác nhau, sở dĩ có sự khác biệt này là do xã hội loài người ngày càng tiến bộ, điều kiện học tập tốt hơn, trường lớp khang trang hơn..)

? Vậy chúng ta có cần biết không? Tại sao lại có sự thay đổi đó.

(Cần biết: Quá khứ, ông bà, tổ tiên, DT của chúng ta sống ra sao? Có đổi thay là do bàn tay khối óc của con người…)

– GVKL: Không phải ngẫu nhiên mà có sự thay đổi đó, mà phải trải qua những thay đổi theo thời gian khi xã hội ngày càng tiến bộ, con người văn minh hơn, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ… con người tạo ra những thay đổi. thay đổi điều đó.

? Theo bạn, học lịch sử để làm gì?

– HS trả lời:

? Gọi HS lấy ví dụ trong cuộc sống gia đình, quê hương, để thấy rõ sự cần thiết của việc tìm hiểu lịch sử

– GVKL: Học lịch sử không chỉ biết nguồn gốc tổ tiên mà còn biết nhân loại đã làm gì trong quá khứ để xây dựng xã hội ngày nay.

Xem thêm: Bài viết số 3 lớp 9 đề 1: Kể về một lần em xem trộm nhật ký của bạn

– Lịch sử quan trọng với con người, chúng ta cần học lịch sử. Vậy dựa vào đâu để biết và dựng lại LS…

* Hoạt động 3: 13p

– Thầy: Thời gian có qua đi nhưng dấu vết của gia đình, quê hương vẫn còn lưu lại.

? Vì sao tôi biết gia đình tôi, quê hương tôi hôm nay?

(Nghe kể chuyện, xem tranh ảnh, hiện vật…)

– GV cho HS quan sát H2.

? Bia ở Văn Miếu Quốc Tử Giám làm bằng gì?

(Trong đá)

– Giáo viên: Đó là một cổ vật do người xưa để lại.

? Trên bia viết gì?

(Trên bia ghi họ tên, năm sinh, địa chỉ và năm đỗ tiến sĩ.)

– Giáo viên khẳng định: Đó là hiện vật do người xưa để lại, căn cứ vào những ghi chép trên tấm bia, chúng tôi biết được họ tên, địa chỉ và công trạng của Tiến sĩ.

– GV yêu cầu HS kể chuyện “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” hoặc “Thánh Gióng”.

(Lịch sử tổ tiên ta đã phải đấu tranh với thiên nhiên và giặc ngoại xâm.)

– GV khẳng định: Truyện này là truyền thuyết được truyền miệng từ đời này sang đời khác (do nước ta chưa có chữ viết), các sử gia gọi là truyền khẩu.

? Dựa vào đâu để biết lịch sử?

– GV chốt: lịch sử là môn khoa học dựng lại những hoạt động của con người trong quá khứ. Mỗi chúng ta phải học và biết lịch sử. Phải làm quen với các tài liệu lịch sử.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Phân tích nhân vật Việt trong Những đứa con trong gia đình

– GV giải thích câu nói: “Giảng viên là người thầy của cuộc đời”.

1/ Lịch sử là gì?.

Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Lịch sử là một môn khoa học, có nhiệm vụ tìm hiểu và khôi phục lại quá khứ của con người và xã hội loài người.

2/ Học lịch sử để làm gì.

Hiểu được cội nguồn tổ tiên, quê hương, dân tộc, hiểu được quá trình đấu tranh, lao động sáng tạo của dân tộc mình và của cả nhân loại trong quá khứ để xây dựng nên một xã hội văn minh như ngày nay.

Để hiểu những gì chúng ta đang thừa hưởng từ tổ tiên trong quá khứ và biết phải làm gì cho tương lai.

3/ Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử.

Dựa trên 3 nguồn:

+ Truyền miệng (truyện dân gian.)

+ Hiện vật (di vật, di vật, cổ vật do người xưa để lại.)

+ Chữ viết tay (văn bản viết.).

5/5 – (336 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Giáo án trọn bộ lớp 6 môn Lịch sử – Giáo án môn Sử lớp 6 cả năm

Giáo án trọn bộ lớp 6 môn Lịch sử – Giáo án môn Sử lớp 6 cả năm

Hình Ảnh về:
Giáo án trọn bộ lớp 6 môn Lịch sử – Giáo án môn Sử lớp 6 cả năm

Video về:
Giáo án trọn bộ lớp 6 môn Lịch sử – Giáo án môn Sử lớp 6 cả năm

Wiki về
Giáo án trọn bộ lớp 6 môn Lịch sử – Giáo án môn Sử lớp 6 cả năm


Giáo án trọn bộ lớp 6 môn Lịch sử – Giáo án môn Sử lớp 6 cả năm -

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

* Hoạt động 1: 8p

- GV trình bày theo SGK.

? Có phải từ khi xuất hiện con người, cây cối, động vật xung quanh chúng ta mới có hình dạng như ngày nay?

(Cỏ dại: hạt -> cây nhỏ -> cây lớn.

Con người: vượn -> người tối cổ -> người tinh khôn...)

GV: Sự vật, con người, làng xóm, phố phường, đất nước mà ta nhìn thấy đều trải qua quá trình hình thành, phát triển và biến đổi, nghĩa là đều có quá khứ => quá khứ đó là lịch sử.

? Vì vậy, bạn có ý nghĩa gì bởi lịch sử?

- HS trả lời:

– GV: Ở đây chúng ta chỉ giới hạn tìm hiểu lịch sử loài người, từ khi loài người xuất hiện trên trái đất (cách đây mấy triệu năm) đã trải qua các giai đoạn man rợ, đói nghèo do bị áp bức, bóc lột, dần dần trở thành một nền văn minh tiến bộ, công bằng.

? Sự khác biệt giữa lịch sử của một con người và lịch sử của xã hội loài người là gì.?

(- Lịch sử của một con người là quá trình sinh, trưởng, lão, tử.

- Lịch sử xã hội loài người không ngừng phát triển, là sự thay thế xã hội cũ bằng xã hội mới văn minh, tiến bộ hơn.

– GVKL: Lịch sử mà chúng ta học là lịch sử của xã hội loài người, học về mọi hoạt động của con người từ khi xuất hiện cho đến ngày nay.

GV dạy tiếp theo SGK.

Xem thêm: KHTN Lớp 6 Bài 4: Đo Độ Dài - Giải Sách KHTN Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo trang 18

– Thầy: Vậy chúng ta có phải học lịch sử không? Và học LS để làm gì…

* Thao tác 2: 15p

GV hướng dẫn HS quan sát kênh hình 1- SGK và trả lời.

? Lớp học ở trường làng ngày xưa và lớp học ở trường trẻ em ngày nay có gì khác nhau? Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?

(Khung cảnh, lớp học, thầy trò, bàn ghế rất khác nhau, sở dĩ có sự khác biệt này là do xã hội loài người ngày càng tiến bộ, điều kiện học tập tốt hơn, trường lớp khang trang hơn..)

? Vậy chúng ta có cần biết không? Tại sao lại có sự thay đổi đó.

(Cần biết: Quá khứ, ông bà, tổ tiên, DT của chúng ta sống ra sao? Có đổi thay là do bàn tay khối óc của con người...)

– GVKL: Không phải ngẫu nhiên mà có sự thay đổi đó, mà phải trải qua những thay đổi theo thời gian khi xã hội ngày càng tiến bộ, con người văn minh hơn, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ… con người tạo ra những thay đổi. thay đổi điều đó.

? Theo bạn, học lịch sử để làm gì?

- HS trả lời:

? Gọi HS lấy ví dụ trong cuộc sống gia đình, quê hương, để thấy rõ sự cần thiết của việc tìm hiểu lịch sử

– GVKL: Học lịch sử không chỉ biết nguồn gốc tổ tiên mà còn biết nhân loại đã làm gì trong quá khứ để xây dựng xã hội ngày nay.

Xem thêm: Bài viết số 3 lớp 9 đề 1: Kể về một lần em xem trộm nhật ký của bạn

– Lịch sử quan trọng với con người, chúng ta cần học lịch sử. Vậy dựa vào đâu để biết và dựng lại LS…

* Hoạt động 3: 13p

– Thầy: Thời gian có qua đi nhưng dấu vết của gia đình, quê hương vẫn còn lưu lại.

? Vì sao tôi biết gia đình tôi, quê hương tôi hôm nay?

(Nghe kể chuyện, xem tranh ảnh, hiện vật...)

- GV cho HS quan sát H2.

? Bia ở Văn Miếu Quốc Tử Giám làm bằng gì?

(Trong đá)

- Giáo viên: Đó là một cổ vật do người xưa để lại.

? Trên bia viết gì?

(Trên bia ghi họ tên, năm sinh, địa chỉ và năm đỗ tiến sĩ.)

- Giáo viên khẳng định: Đó là hiện vật do người xưa để lại, căn cứ vào những ghi chép trên tấm bia, chúng tôi biết được họ tên, địa chỉ và công trạng của Tiến sĩ.

- GV yêu cầu HS kể chuyện “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” hoặc “Thánh Gióng”.

(Lịch sử tổ tiên ta đã phải đấu tranh với thiên nhiên và giặc ngoại xâm.)

- GV khẳng định: Truyện này là truyền thuyết được truyền miệng từ đời này sang đời khác (do nước ta chưa có chữ viết), các sử gia gọi là truyền khẩu.

? Dựa vào đâu để biết lịch sử?

– GV chốt: lịch sử là môn khoa học dựng lại những hoạt động của con người trong quá khứ. Mỗi chúng ta phải học và biết lịch sử. Phải làm quen với các tài liệu lịch sử.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Phân tích nhân vật Việt trong Những đứa con trong gia đình

- GV giải thích câu nói: “Giảng viên là người thầy của cuộc đời”.

1/ Lịch sử là gì?.

Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Lịch sử là một môn khoa học, có nhiệm vụ tìm hiểu và khôi phục lại quá khứ của con người và xã hội loài người.

2/ Học lịch sử để làm gì.

Hiểu được cội nguồn tổ tiên, quê hương, dân tộc, hiểu được quá trình đấu tranh, lao động sáng tạo của dân tộc mình và của cả nhân loại trong quá khứ để xây dựng nên một xã hội văn minh như ngày nay.

Để hiểu những gì chúng ta đang thừa hưởng từ tổ tiên trong quá khứ và biết phải làm gì cho tương lai.

3/ Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử.

Dựa trên 3 nguồn:

+ Truyền miệng (truyện dân gian.)

+ Hiện vật (di vật, di vật, cổ vật do người xưa để lại.)

+ Chữ viết tay (văn bản viết.).

5/5 - (336 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#Giáo #án #trọn #bộ #lớp #môn #Lịch #sử #Giáo #án #môn #Sử #lớp #cả #năm

[rule_3_plain]

#Giáo #án #trọn #bộ #lớp #môn #Lịch #sử #Giáo #án #môn #Sử #lớp #cả #năm

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

3 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

* Hoạt động 1: 8p

– GV trình bày theo SGK.
? Có phải ngay từ khi xuất hiện con người, cỏ cây, loài vật xung quanh ta đẫ có hình dạng như ngày nay không?.
(Cỏ cây: hạt -> cây bé -> lớn.
Con người: vượn -> người tối cổ -> người tinh khôn …)

– GV: Sự vật, con người, làng xóm, phố phường, đất nước mà chúng ta thấy, đều trải qua quá trình hình thành, phát triển và biến đổi nghĩa là đều có 1 quá khứ => quá khứ đó là lịch sử.
? Vậy em hiểu lịch sử nghĩa là gì?
– HS trả lời:
– GV: ở đây, chúng ta chỉ giới hạn học tập LS loài người, từ khi loài người xuất hiện trên trái đất (cách đây mấy triệu năm) qua các giai đoạn dã man, nghèo khổ vì áp bức bóc lột, dần dần trở thành văn minh tiến bộ và công bằng.
? Có gì khác nhau giữa lịch sử 1 con người và LS của XH loài người.?
(- Lịch sử của 1 con người là quá trình sinh ra, lớn lên, già yếu, chết.
– Lịch sử xã hội loài người là không ngừng phát triển, là sự thay thế của một XH cũ bằng một XH mới tiến bộ và văn minh hơn.)
– GVKL: Lịch sử chúng ta học là lịch sử xã hội loài người, tìm hiểu về toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay.

– GV giảng tiếp theo SGK.
.uef6942bfa72ea43d69eeed9114ba85a8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uef6942bfa72ea43d69eeed9114ba85a8:active, .uef6942bfa72ea43d69eeed9114ba85a8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uef6942bfa72ea43d69eeed9114ba85a8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uef6942bfa72ea43d69eeed9114ba85a8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uef6942bfa72ea43d69eeed9114ba85a8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uef6942bfa72ea43d69eeed9114ba85a8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 4: Đo chiều dài – Giải sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo trang 18– GV: Vậy chúng ta có phải học lịch sử không? Và học LS để làm gì…
* Hoạt động 2: 15p
– GV hướng dẫn HS quan sát kênh hình 1- SGK và trả lời.
? So sánh lớp học trường làng ngày xưa và lớp học hiện nay của các em có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?
(Khung cảnh, lớp học, thầy trò, bàn ghế có sự khác nhau rất nhiều, sở dĩ có sự khác nhau đó là do XH loài người ngày càng tiến bộ, điều kiện học tập tốt hơn, trường lớp khang trang hơn..)
? Vậy chúng ta có cần biết không? Tại sao có sự thay đổi đó.
(Cần biết: Quá khứ, tổ tiên, ông cha ta, DT mình sống như thế nào? Có sự thay đổi đó là do bàn tay khối óc của con người làm nên…)
– GVKL: Không phải ngẫu nhiên có sự thay đổi đó mà phải trải qua những thay đổi theo thờp gian XH tiến lên, con người văn minh hơn, cùng với sự phát.triển của KH công nghệ…con người tạo nên những sự thay đổi đó.
? Theo em, học lịch.sử để làm gì?
– HS trả lời:
? Gọi HS lấy VD trong cuộc sống gia đình, quê hương, để thấy rõ sự cần thiết phải hiểu biết lịch sử
– GVKL: Học lịch sử không chỉ biết được cội nguồn của tổ tiên ông cha mình, mà còn biết những gì loài người làm nên trong quá khứ để xây dựng XH ngày nay.
.ue62b7b693a7127536deec6a77a1d541a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue62b7b693a7127536deec6a77a1d541a:active, .ue62b7b693a7127536deec6a77a1d541a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue62b7b693a7127536deec6a77a1d541a { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue62b7b693a7127536deec6a77a1d541a .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue62b7b693a7127536deec6a77a1d541a .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue62b7b693a7127536deec6a77a1d541a:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài viết số 3 lớp 9 đề 1: Kể về một lần trót xem trộm nhật kí của bạn– Môn LS có ý nghĩa quan trọng đối với con người, chúng ta học lịch sử là rất cần thiết. Vậy dựa vào đâu để biết và dựng lại LS…
* Hoạt động 3: 13p
– GV: Thời gian trôi qua song những dấu tích của gia đình, quê hương vẫn được lưu lại.
? Vì sao em biết được gia đình, quê hương em ngày nay.
(Nghe kể, xem tranh ảnh, hiện vật…)
– GV cho HS quan sát H2.
? Bia tiến sĩ ở Văn Miếu quốc tử giám làm bằng gì.?
(Bằng đá)
– GV: Nó là hiện vật người xưa để lại.
? Trên bia ghi gì.
(Trên bia ghi tên tuổi, năm sinh, địa chỉ và năm đỗ của tiến sĩ.)
– GV khẳng định: Đó là hiện vật người xưa để lại, dựa vào những ghi chép trên bia đá, chúng ta biết được tên tuổi, địa chỉ, công trạng của tiến sĩ.
– GV yêu cầu HS kể chuyện “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” hay “Thánh Gióng”.
(Lịch sử ông cha ta phải đấu tranh với thiên nhiên và giặc ngoại xâm.)
– GV khẳng định: Câu chuyện này là truyền thuyết được truyền miệng từ đời này qua đời khác (từ khi nước ta chưa có chữ viết) sử học gọi đó là truyền miệng.
? Căn cứ vào đâu để biết được lịch sử?
– GVCC bài: lịch sử là một khoa học dựng lại những hoạt động của con người trong quá khứ. Mỗi chúng ta phải học và biết lịch sử. Phải nắm được các tư liệu Lịch sử.
.u3addf87ca035ebe74efdfb6d8897c5fc { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3addf87ca035ebe74efdfb6d8897c5fc:active, .u3addf87ca035ebe74efdfb6d8897c5fc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3addf87ca035ebe74efdfb6d8897c5fc { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3addf87ca035ebe74efdfb6d8897c5fc .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3addf87ca035ebe74efdfb6d8897c5fc .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3addf87ca035ebe74efdfb6d8897c5fc:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích nhân vật Việt trong Những đứa con trong gia đình– GV giải thích danh ngôn: “LS là thầy dạy của cuộc sống”.

1/ Lịch sử là gì.
– Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ.
– Lịch sử là 1 khoa học, có nhiệm vụ tìm hiểu và khôi phục lại quá khứ của con người và xã hội loài người.
2/ Học lịch sử để làm gì.
Để hiểu được cội nguồn của tổ tiên, quê hương, dân tộc mình, để hiểu cuộc sống đấu tranh và lao động sáng tạo của dân tộc mình và của cả loài người trong quá khứ xây dựng nên xã hội văn minh như ngày nay.
Để hiểu được những gì chúng ta đang thừa hưởng của ông cha trong quá khứ và biết mình phải làm gì cho tương lai.
3/Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử.
– Dựa vào 3 nguồn tư liệu:
+ Truyền miệng (các chuyện dân gian.)
+ Hiện vật (những di tích, di vật, cổ vật người xưa để lại.)
+ Chữ viết (các văn bản viết.).

5/5 – (336 bình chọn)

Related posts:Giáo án trọn bộ lớp 6 môn Vật lý – Giáo án môn Vật lý lớp 6 cả năm
Giáo án trọn bộ lớp 9 môn Lịch sử – Giáo án môn Sử cả năm lớp 9
Giáo án trọn bộ lớp 7 môn tiếng Anh – Giáo án môn Anh lớp 7 cả năm
Giáo án môn Tin học lớp 5 cả năm – Giáo án trọn bộ lớp 5 môn Tin học

#Giáo #án #trọn #bộ #lớp #môn #Lịch #sử #Giáo #án #môn #Sử #lớp #cả #năm

[rule_2_plain]

#Giáo #án #trọn #bộ #lớp #môn #Lịch #sử #Giáo #án #môn #Sử #lớp #cả #năm

[rule_2_plain]

#Giáo #án #trọn #bộ #lớp #môn #Lịch #sử #Giáo #án #môn #Sử #lớp #cả #năm

[rule_3_plain]

#Giáo #án #trọn #bộ #lớp #môn #Lịch #sử #Giáo #án #môn #Sử #lớp #cả #năm

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

3 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

* Hoạt động 1: 8p

– GV trình bày theo SGK.
? Có phải ngay từ khi xuất hiện con người, cỏ cây, loài vật xung quanh ta đẫ có hình dạng như ngày nay không?.
(Cỏ cây: hạt -> cây bé -> lớn.
Con người: vượn -> người tối cổ -> người tinh khôn …)

– GV: Sự vật, con người, làng xóm, phố phường, đất nước mà chúng ta thấy, đều trải qua quá trình hình thành, phát triển và biến đổi nghĩa là đều có 1 quá khứ => quá khứ đó là lịch sử.
? Vậy em hiểu lịch sử nghĩa là gì?
– HS trả lời:
– GV: ở đây, chúng ta chỉ giới hạn học tập LS loài người, từ khi loài người xuất hiện trên trái đất (cách đây mấy triệu năm) qua các giai đoạn dã man, nghèo khổ vì áp bức bóc lột, dần dần trở thành văn minh tiến bộ và công bằng.
? Có gì khác nhau giữa lịch sử 1 con người và LS của XH loài người.?
(- Lịch sử của 1 con người là quá trình sinh ra, lớn lên, già yếu, chết.
– Lịch sử xã hội loài người là không ngừng phát triển, là sự thay thế của một XH cũ bằng một XH mới tiến bộ và văn minh hơn.)
– GVKL: Lịch sử chúng ta học là lịch sử xã hội loài người, tìm hiểu về toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay.

– GV giảng tiếp theo SGK.
.uef6942bfa72ea43d69eeed9114ba85a8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uef6942bfa72ea43d69eeed9114ba85a8:active, .uef6942bfa72ea43d69eeed9114ba85a8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uef6942bfa72ea43d69eeed9114ba85a8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uef6942bfa72ea43d69eeed9114ba85a8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uef6942bfa72ea43d69eeed9114ba85a8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uef6942bfa72ea43d69eeed9114ba85a8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 4: Đo chiều dài – Giải sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo trang 18– GV: Vậy chúng ta có phải học lịch sử không? Và học LS để làm gì…
* Hoạt động 2: 15p
– GV hướng dẫn HS quan sát kênh hình 1- SGK và trả lời.
? So sánh lớp học trường làng ngày xưa và lớp học hiện nay của các em có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?
(Khung cảnh, lớp học, thầy trò, bàn ghế có sự khác nhau rất nhiều, sở dĩ có sự khác nhau đó là do XH loài người ngày càng tiến bộ, điều kiện học tập tốt hơn, trường lớp khang trang hơn..)
? Vậy chúng ta có cần biết không? Tại sao có sự thay đổi đó.
(Cần biết: Quá khứ, tổ tiên, ông cha ta, DT mình sống như thế nào? Có sự thay đổi đó là do bàn tay khối óc của con người làm nên…)
– GVKL: Không phải ngẫu nhiên có sự thay đổi đó mà phải trải qua những thay đổi theo thờp gian XH tiến lên, con người văn minh hơn, cùng với sự phát.triển của KH công nghệ…con người tạo nên những sự thay đổi đó.
? Theo em, học lịch.sử để làm gì?
– HS trả lời:
? Gọi HS lấy VD trong cuộc sống gia đình, quê hương, để thấy rõ sự cần thiết phải hiểu biết lịch sử
– GVKL: Học lịch sử không chỉ biết được cội nguồn của tổ tiên ông cha mình, mà còn biết những gì loài người làm nên trong quá khứ để xây dựng XH ngày nay.
.ue62b7b693a7127536deec6a77a1d541a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue62b7b693a7127536deec6a77a1d541a:active, .ue62b7b693a7127536deec6a77a1d541a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue62b7b693a7127536deec6a77a1d541a { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue62b7b693a7127536deec6a77a1d541a .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue62b7b693a7127536deec6a77a1d541a .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue62b7b693a7127536deec6a77a1d541a:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài viết số 3 lớp 9 đề 1: Kể về một lần trót xem trộm nhật kí của bạn– Môn LS có ý nghĩa quan trọng đối với con người, chúng ta học lịch sử là rất cần thiết. Vậy dựa vào đâu để biết và dựng lại LS…
* Hoạt động 3: 13p
– GV: Thời gian trôi qua song những dấu tích của gia đình, quê hương vẫn được lưu lại.
? Vì sao em biết được gia đình, quê hương em ngày nay.
(Nghe kể, xem tranh ảnh, hiện vật…)
– GV cho HS quan sát H2.
? Bia tiến sĩ ở Văn Miếu quốc tử giám làm bằng gì.?
(Bằng đá)
– GV: Nó là hiện vật người xưa để lại.
? Trên bia ghi gì.
(Trên bia ghi tên tuổi, năm sinh, địa chỉ và năm đỗ của tiến sĩ.)
– GV khẳng định: Đó là hiện vật người xưa để lại, dựa vào những ghi chép trên bia đá, chúng ta biết được tên tuổi, địa chỉ, công trạng của tiến sĩ.
– GV yêu cầu HS kể chuyện “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” hay “Thánh Gióng”.
(Lịch sử ông cha ta phải đấu tranh với thiên nhiên và giặc ngoại xâm.)
– GV khẳng định: Câu chuyện này là truyền thuyết được truyền miệng từ đời này qua đời khác (từ khi nước ta chưa có chữ viết) sử học gọi đó là truyền miệng.
? Căn cứ vào đâu để biết được lịch sử?
– GVCC bài: lịch sử là một khoa học dựng lại những hoạt động của con người trong quá khứ. Mỗi chúng ta phải học và biết lịch sử. Phải nắm được các tư liệu Lịch sử.
.u3addf87ca035ebe74efdfb6d8897c5fc { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3addf87ca035ebe74efdfb6d8897c5fc:active, .u3addf87ca035ebe74efdfb6d8897c5fc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3addf87ca035ebe74efdfb6d8897c5fc { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3addf87ca035ebe74efdfb6d8897c5fc .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3addf87ca035ebe74efdfb6d8897c5fc .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3addf87ca035ebe74efdfb6d8897c5fc:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích nhân vật Việt trong Những đứa con trong gia đình– GV giải thích danh ngôn: “LS là thầy dạy của cuộc sống”.

1/ Lịch sử là gì.
– Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ.
– Lịch sử là 1 khoa học, có nhiệm vụ tìm hiểu và khôi phục lại quá khứ của con người và xã hội loài người.
2/ Học lịch sử để làm gì.
Để hiểu được cội nguồn của tổ tiên, quê hương, dân tộc mình, để hiểu cuộc sống đấu tranh và lao động sáng tạo của dân tộc mình và của cả loài người trong quá khứ xây dựng nên xã hội văn minh như ngày nay.
Để hiểu được những gì chúng ta đang thừa hưởng của ông cha trong quá khứ và biết mình phải làm gì cho tương lai.
3/Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử.
– Dựa vào 3 nguồn tư liệu:
+ Truyền miệng (các chuyện dân gian.)
+ Hiện vật (những di tích, di vật, cổ vật người xưa để lại.)
+ Chữ viết (các văn bản viết.).

5/5 – (336 bình chọn)

Related posts:Giáo án trọn bộ lớp 6 môn Vật lý – Giáo án môn Vật lý lớp 6 cả năm
Giáo án trọn bộ lớp 9 môn Lịch sử – Giáo án môn Sử cả năm lớp 9
Giáo án trọn bộ lớp 7 môn tiếng Anh – Giáo án môn Anh lớp 7 cả năm
Giáo án môn Tin học lớp 5 cả năm – Giáo án trọn bộ lớp 5 môn Tin học

Chuyên mục: Giáo dục
#Giáo #án #trọn #bộ #lớp #môn #Lịch #sử #Giáo #án #môn #Sử #lớp #cả #năm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button