Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4 (Cả năm)

Bạn đang xem:
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4 (Cả năm)
tại hoami.edu.vn

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4 được chiase24.com sưu tầm và chọn lọc để gửi tới quý thầy cô. Tài liệu gồm 210 trang, được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh từ tuần 1 đến tuần 35 góp phần hỗ trợ công tác giảng dạy của quý thầy cô giáo.

Ngoài ra, tài liệu còn giúp giáo viên dễ dàng chủ động trong việc chuẩn bị trước khi lên lớp. Sau đây mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4

Ôn tập Toán tuần 1 tiết 1

Ôn tập các số tự nhiên đến 100 000 (tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến ​​thức về đọc, viết, các phép tính về các số tự nhiên trong phạm vi 100 000.

2. Kỹ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố, mở rộng.

3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.

* Tách biệt: Học sinh trung bình chỉ làm 2 trong 4 môn tự chọn; học sinh giỏi làm 3 trong 4 bài tự chọn; Học sinh giỏi thực hiện đầy đủ các yêu cầu.

II. DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập.

2. Học sinh: Nghiên cứu tài liệu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động bồi dưỡng giáo viên

Hoạt động học tập của học sinh

1. Khởi động (5 phút):

– Ổn định tổ chức.

– Giới thiệu nội dung tập huấn.

2. Hoạt động đào tạo:

Một. Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ (5 phút):

– Giáo viên giới thiệu bài tập trên bảng. yêu cầu học sinh trung bình, khá tự chọn đề tài.

– Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

– Phát phiếu bài tập cho các nhóm.

– Hát

– Nghe.

– HS quan sát và chọn đề tài.

– Học sinh lập nhóm.

– Nhận phiếu bầu và làm việc.

b. Hoạt động 2: Ôn tập (20 phút):

Bài 1. Viết (theo mẫu):

a) Bảy mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi tám : 72 428

b) Năm mươi mốt nghìn bảy trăm mười sáu:……………………….

c) Hai mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi mốt :……………………..

d) Mười chín nghìn ba trăm bảy mươi tư : ……………………………………………………

đ) Tám mươi ba nghìn bốn trăm: …………………………………………………….

g) Sáu mươi nghìn không trăm bảy mươi chín : ………………………

h) Chín mươi nghìn không trăm lẻ ba : ……………………………………………………

i) Bảy mươi nghìn sáu trăm sáu mươi bảy:…………………….

Bài 2. Viết (theo mẫu):

Một) 5378 = 5000 + 300 + 70 + 8 b) 7000 + 400 + 30 + 6 = 7436

8217 =…………………….2000 + 500 + 40 + 9 = ………….….

4912 = ……………………..… 1000 + 200 + 30 = …………

2045 = …………..………… 6000 + 100 + 2 = …….…….

5008 =……………………5000 + 40 = …………

Bài 3. Tính rồi tính:

Một) 72438 + 6517 b) 97196 – 35287 c) 25425 x 4 đ) 42785 : 5

……………………..…………. …………. …. …………………….

……………………. ……………………. ……………………. …………………….

……………………. …………………… …………………… ……………….

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức:

Một) 37900 + 24600 x 2 =……………………. b) (37900 + 24600) x 2 =…………………….…

=……………………. = ………….

=……………………. = ………….

c. Hoạt động 3: Chỉnh sửa (10 phút):

– Yêu cầu đại diện các nhóm sửa bài viết trên bảng.

– Giáo viên chốt đúng – sai.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

– Yêu cầu HS tóm tắt nội dung phần luyện tập.

– Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị.

– Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.

– HS nhận xét, chữa bài.

– Học sinh phát biểu.

HỌC TỪ KINH NGHIỆM

……………………

……………………..

……………………..

Ôn tập Toán tuần 1 tiết 2

Ôn tập các số tự nhiên đến 100 000 (tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến ​​thức về đọc, viết, các phép tính về các số tự nhiên trong phạm vi 100 000.

2. Kỹ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố, mở rộng.

3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.

* Tách biệt: Học sinh trung bình chỉ làm 2 trong 4 môn tự chọn; học sinh giỏi làm 3 trong 4 bài tự chọn; Học sinh giỏi thực hiện đầy đủ các yêu cầu.

II. DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập.

2. Học sinh: Nghiên cứu tài liệu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động bồi dưỡng giáo viên

Hoạt động học tập của học sinh

1. Khởi động (5 phút):

– Ổn định tổ chức.

– Giới thiệu nội dung tập huấn.

2. Hoạt động đào tạo:

Một. Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ (5 phút):

– Giáo viên giới thiệu bài tập trên bảng. yêu cầu học sinh trung bình, khá tự chọn đề tài.

– Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

– Phát phiếu bài tập cho các nhóm.

– Hát

– Nghe.

– HS quan sát và chọn đề tài.

– Học sinh lập nhóm.

– Nhận phiếu bầu và làm việc.

b. Hoạt động 2: Ôn tập (20 phút):

Bài 1. Viết một số có số bao gồm:

a/ 6 chục nghìn 8 trăm 2 chục 4 đơn vị :……………………

b/ 7 chục nghìn 2 trăm lẻ 1 đơn vị : …………………………………………………….

c/ 9 chục nghìn 5 nghìn 3 chục :………………………………………………

d) 8 chục nghìn 5 đơn vị: …………………………………………………….

…………..

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 – (736 bình chọn)

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 9: Phân tích tâm trạng người lính sau chiến tranh trong bài thơ Ánh trăng

xem thêm thông tin chi tiết về
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4 (Cả năm)

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4 (Cả năm)

Hình Ảnh về:
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4 (Cả năm)

Video về:
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4 (Cả năm)

Wiki về
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4 (Cả năm)


Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4 (Cả năm) -

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4 được chiase24.com sưu tầm và chọn lọc để gửi tới quý thầy cô. Tài liệu gồm 210 trang, được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh từ tuần 1 đến tuần 35 góp phần hỗ trợ công tác giảng dạy của quý thầy cô giáo.

Ngoài ra, tài liệu còn giúp giáo viên dễ dàng chủ động trong việc chuẩn bị trước khi lên lớp. Sau đây mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4

Ôn tập Toán tuần 1 tiết 1

Ôn tập các số tự nhiên đến 100 000 (tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến ​​thức về đọc, viết, các phép tính về các số tự nhiên trong phạm vi 100 000.

2. Kỹ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố, mở rộng.

3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.

* Tách biệt: Học sinh trung bình chỉ làm 2 trong 4 môn tự chọn; học sinh giỏi làm 3 trong 4 bài tự chọn; Học sinh giỏi thực hiện đầy đủ các yêu cầu.

II. DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập.

2. Học sinh: Nghiên cứu tài liệu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động bồi dưỡng giáo viên

Hoạt động học tập của học sinh

1. Khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung tập huấn.

2. Hoạt động đào tạo:

Một. Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu bài tập trên bảng. yêu cầu học sinh trung bình, khá tự chọn đề tài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu bài tập cho các nhóm.

- Hát

- Nghe.

- HS quan sát và chọn đề tài.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu bầu và làm việc.

b. Hoạt động 2: Ôn tập (20 phút):

Bài 1. Viết (theo mẫu):

a) Bảy mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi tám : 72 428

b) Năm mươi mốt nghìn bảy trăm mười sáu:……………………….

c) Hai mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi mốt :……………………..

d) Mười chín nghìn ba trăm bảy mươi tư : ……………………………………………………

đ) Tám mươi ba nghìn bốn trăm: …………………………………………………….

g) Sáu mươi nghìn không trăm bảy mươi chín : ………………………

h) Chín mươi nghìn không trăm lẻ ba : ……………………………………………………

i) Bảy mươi nghìn sáu trăm sáu mươi bảy:…………………….

Bài 2. Viết (theo mẫu):

Một) 5378 = 5000 + 300 + 70 + 8 b) 7000 + 400 + 30 + 6 = 7436

8217 =…………………….2000 + 500 + 40 + 9 = ………….….

4912 = ……………………..… 1000 + 200 + 30 = …………

2045 = …………..………… 6000 + 100 + 2 = …….…….

5008 =……………………5000 + 40 = …………

Bài 3. Tính rồi tính:

Một) 72438 + 6517 b) 97196 – 35287 c) 25425 x 4 đ) 42785 : 5

……………………..…………. …………. …. …………………….

……………………. ……………………. ……………………. …………………….

……………………. …………………… …………………… ……………….

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức:

Một) 37900 + 24600 x 2 =……………………. b) (37900 + 24600) x 2 =…………………….…

=……………………. = ………….

=……………………. = ………….

c. Hoạt động 3: Chỉnh sửa (10 phút):

- Yêu cầu đại diện các nhóm sửa bài viết trên bảng.

- Giáo viên chốt đúng - sai.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu HS tóm tắt nội dung phần luyện tập.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị.

- Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Học sinh phát biểu.

HỌC TỪ KINH NGHIỆM

……………………

……………………..

……………………..

Ôn tập Toán tuần 1 tiết 2

Ôn tập các số tự nhiên đến 100 000 (tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến ​​thức về đọc, viết, các phép tính về các số tự nhiên trong phạm vi 100 000.

2. Kỹ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố, mở rộng.

3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.

* Tách biệt: Học sinh trung bình chỉ làm 2 trong 4 môn tự chọn; học sinh giỏi làm 3 trong 4 bài tự chọn; Học sinh giỏi thực hiện đầy đủ các yêu cầu.

II. DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập.

2. Học sinh: Nghiên cứu tài liệu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động bồi dưỡng giáo viên

Hoạt động học tập của học sinh

1. Khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung tập huấn.

2. Hoạt động đào tạo:

Một. Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu bài tập trên bảng. yêu cầu học sinh trung bình, khá tự chọn đề tài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu bài tập cho các nhóm.

- Hát

- Nghe.

- HS quan sát và chọn đề tài.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu bầu và làm việc.

b. Hoạt động 2: Ôn tập (20 phút):

Bài 1. Viết một số có số bao gồm:

a/ 6 chục nghìn 8 trăm 2 chục 4 đơn vị :……………………

b/ 7 chục nghìn 2 trăm lẻ 1 đơn vị : …………………………………………………….

c/ 9 chục nghìn 5 nghìn 3 chục :………………………………………………

d) 8 chục nghìn 5 đơn vị: …………………………………………………….

…………..

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 - (736 bình chọn)

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 9: Phân tích tâm trạng người lính sau chiến tranh trong bài thơ Ánh trăng

[rule_{ruleNumber}]

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #Toán #lớp #Cả #năm

[rule_3_plain]

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #Toán #lớp #Cả #năm

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4Related posts:

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4 được chiase24.com sưu tầm và chọn lọc nhằm gửi đến quý thầy cô giáo. Tài liệu gồm 210 trang, được biên soạn theo hướng phát triển năng lực học sinh từ tuần 1 đến tuần 35 góp phần hỗ trợ công tác giảng dạy của các thầy cô giáo.

Ngoài ra, tài liệu còn giúp thầy cô giáo dễ dàng chủ động trong việc chuẩn bị trước khi lên lớp. Sau đây, mời quý thầy cô cùng tham khảo.
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4
Rèn Toán tuần 1 tiết 1
Ôn Tập Số Tự Nhiên Đến 100 000 (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh về đọc, viết, các phép tính trên số tự nhiên trong phạm vi 100 000.
2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.
3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.
* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của giáo viên

Hoạt động học tập của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):
– Ổn định tổ chức.
– Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động rèn luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
– Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.
– Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
– Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

– Hát
– Lắng nghe.
– Học sinh quan sát và chọn đề bài.
– Học sinh lập nhóm.
– Nhận phiếu và làm việc.

b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút):

Bài 1. Viết (theo mẫu) :
a) Bảy mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi tám : 72 428
b) Năm mươi mốt nghìn bảy trăm mười sáu : ………………………………….
c) Hai mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi mốt : ………………………………..
d) Mười chín nghìn ba trăm bảy mươi tư : …………………………………………
e) Tám mươi ba nghìn bốn trăm : ………………………………………………….
g) Sáu mươi nghìn không trăm bảy mươi chín : …………………………………
h) Chín mươi nghìn không trăm linh ba : …………………………………………
i) Bảy mươi nghìn sáu trăm sáu mươi bảy : ……………………………………..

Bài 2. Viết (theo mẫu) :
a) 5378 = 5000 + 300 + 70 + 8 b) 7000 + 400 + 30 + 6 = 7436
8217 = …………………….2000 + 500 + 40 + 9 = ………..….
4912 = …………………..… 1000 + 200 + 30 = ……………
2045 = …………..………… 6000 + 100 + 2 = …….…….
5008 = ……………………5000 + 40 = ……………

Bài 3. Đặt tính rồi tính:
a) 72438 + 6517 b) 97196 – 35287 c) 25425 x 4 d) 42785 : 5
……………………… …… ………………. ……………. …. ……………….
……………………. ……………………. …………………. ……………….
……………………. …………………… ………………… ……………….

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức:
a) 37900 + 24600 x 2 = ………………..…. b) (37900 + 24600) x 2 = …………………….…
= ……………………. = ……………………….
= ……………………. = ……………………….

c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):
– Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài.
– Giáo viên chốt đúng – sai.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
– Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.
– Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.

– Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.
– Học sinh nhận xét, sửa bài.
– Học sinh phát biểu.

RÚT KINH NGHIỆM
……………………………………………………
……………………………………………………..
…………………………………………………..
Rèn Toán tuần 1 tiết 2
Ôn Tập Số Tự Nhiên Đến 100 000 (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh về đọc, viết, các phép tính trên số tự nhiên trong phạm vi 100 000.
2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.
3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.
* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của giáo viên

Hoạt động học tập của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):
– Ổn định tổ chức.
– Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động rèn luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
– Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.
– Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
– Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

– Hát
– Lắng nghe.
– Học sinh quan sát và chọn đề bài.
– Học sinh lập nhóm.
– Nhận phiếu và làm việc.

b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút):

Bài 1. Viết số biết số đó gồm :
a/ 6 chục nghìn , 8 trăm ,2 chục và 4 đơn vị : ………………………………
b/ 7 chục nghìn , 2 trăm và 1 đơn vị : ……………………………………….
c/ 9 chục nghìn , 5 nghin và 3 chục : …………………………………………
d/ 8 chục nghìn và 5 đơn vị : ………………………………………………….

…………..
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (736 bình chọn)

Related posts:Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3 (Cả năm)
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 (Cả năm)
Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 4 (Cả năm)
Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm)

.uf4fd63805725876da09f341136398ed4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf4fd63805725876da09f341136398ed4:active, .uf4fd63805725876da09f341136398ed4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf4fd63805725876da09f341136398ed4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf4fd63805725876da09f341136398ed4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf4fd63805725876da09f341136398ed4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf4fd63805725876da09f341136398ed4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Phân tích tâm trạng của người lính sau chiến tranh trong bài thơ Ánh trăng

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #Toán #lớp #Cả #năm

[rule_2_plain]

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #Toán #lớp #Cả #năm

[rule_2_plain]

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #Toán #lớp #Cả #năm

[rule_3_plain]

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #Toán #lớp #Cả #năm

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4Related posts:

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4 được chiase24.com sưu tầm và chọn lọc nhằm gửi đến quý thầy cô giáo. Tài liệu gồm 210 trang, được biên soạn theo hướng phát triển năng lực học sinh từ tuần 1 đến tuần 35 góp phần hỗ trợ công tác giảng dạy của các thầy cô giáo.

Ngoài ra, tài liệu còn giúp thầy cô giáo dễ dàng chủ động trong việc chuẩn bị trước khi lên lớp. Sau đây, mời quý thầy cô cùng tham khảo.
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 4
Rèn Toán tuần 1 tiết 1
Ôn Tập Số Tự Nhiên Đến 100 000 (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh về đọc, viết, các phép tính trên số tự nhiên trong phạm vi 100 000.
2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.
3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.
* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của giáo viên

Hoạt động học tập của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):
– Ổn định tổ chức.
– Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động rèn luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
– Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.
– Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
– Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

– Hát
– Lắng nghe.
– Học sinh quan sát và chọn đề bài.
– Học sinh lập nhóm.
– Nhận phiếu và làm việc.

b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút):

Bài 1. Viết (theo mẫu) :
a) Bảy mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi tám : 72 428
b) Năm mươi mốt nghìn bảy trăm mười sáu : ………………………………….
c) Hai mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi mốt : ………………………………..
d) Mười chín nghìn ba trăm bảy mươi tư : …………………………………………
e) Tám mươi ba nghìn bốn trăm : ………………………………………………….
g) Sáu mươi nghìn không trăm bảy mươi chín : …………………………………
h) Chín mươi nghìn không trăm linh ba : …………………………………………
i) Bảy mươi nghìn sáu trăm sáu mươi bảy : ……………………………………..

Bài 2. Viết (theo mẫu) :
a) 5378 = 5000 + 300 + 70 + 8 b) 7000 + 400 + 30 + 6 = 7436
8217 = …………………….2000 + 500 + 40 + 9 = ………..….
4912 = …………………..… 1000 + 200 + 30 = ……………
2045 = …………..………… 6000 + 100 + 2 = …….…….
5008 = ……………………5000 + 40 = ……………

Bài 3. Đặt tính rồi tính:
a) 72438 + 6517 b) 97196 – 35287 c) 25425 x 4 d) 42785 : 5
……………………… …… ………………. ……………. …. ……………….
……………………. ……………………. …………………. ……………….
……………………. …………………… ………………… ……………….

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức:
a) 37900 + 24600 x 2 = ………………..…. b) (37900 + 24600) x 2 = …………………….…
= ……………………. = ……………………….
= ……………………. = ……………………….

c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):
– Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài.
– Giáo viên chốt đúng – sai.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
– Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.
– Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.

– Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.
– Học sinh nhận xét, sửa bài.
– Học sinh phát biểu.

RÚT KINH NGHIỆM
……………………………………………………
……………………………………………………..
…………………………………………………..
Rèn Toán tuần 1 tiết 2
Ôn Tập Số Tự Nhiên Đến 100 000 (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh về đọc, viết, các phép tính trên số tự nhiên trong phạm vi 100 000.
2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.
3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.
* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của giáo viên

Hoạt động học tập của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):
– Ổn định tổ chức.
– Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động rèn luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
– Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.
– Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
– Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

– Hát
– Lắng nghe.
– Học sinh quan sát và chọn đề bài.
– Học sinh lập nhóm.
– Nhận phiếu và làm việc.

b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút):

Bài 1. Viết số biết số đó gồm :
a/ 6 chục nghìn , 8 trăm ,2 chục và 4 đơn vị : ………………………………
b/ 7 chục nghìn , 2 trăm và 1 đơn vị : ……………………………………….
c/ 9 chục nghìn , 5 nghin và 3 chục : …………………………………………
d/ 8 chục nghìn và 5 đơn vị : ………………………………………………….

…………..
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (736 bình chọn)

Related posts:Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3 (Cả năm)
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 (Cả năm)
Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 4 (Cả năm)
Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm)

.uf4fd63805725876da09f341136398ed4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf4fd63805725876da09f341136398ed4:active, .uf4fd63805725876da09f341136398ed4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf4fd63805725876da09f341136398ed4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf4fd63805725876da09f341136398ed4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf4fd63805725876da09f341136398ed4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf4fd63805725876da09f341136398ed4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Phân tích tâm trạng của người lính sau chiến tranh trong bài thơ Ánh trăng

Chuyên mục: Giáo dục
#Giáo #án #buổi #chiều #môn #Toán #lớp #Cả #năm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button