Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 (Cả năm)

Bạn đang xem:
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 (Cả năm)
tại hoami.edu.vn

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 được chiase24.com sưu tầm và chọn lọc để gửi tới quý thầy cô. Tài liệu gồm 211 trang được biên soạn từ tuần 1 đến tuần 35 sẽ góp phần hỗ trợ đắc lực cho quá trình giảng dạy môn Toán lớp 2 của quý thầy cô.

Ngoài ra, tài liệu còn giúp giáo viên dễ dàng chủ động trong việc chuẩn bị trước khi lên lớp. Sau đây mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Tiết dạy buổi chiều môn toán lớp 2

Ôn tập Toán tuần 1 tiết 1

Thực hành chung (Phần 1)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến ​​thức của học sinh về các số đến 100.

2. Kỹ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố, mở rộng.

3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.

* Tách biệt: Học sinh trung bình chỉ làm 2 trong 4 môn tự chọn; học sinh giỏi làm 3 trong 4 bài tự chọn; Học sinh giỏi thực hiện đầy đủ các yêu cầu.

II. DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập.

2. Học sinh: Nghiên cứu tài liệu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động bồi dưỡng giáo viênHoạt động học tập của học sinh
1. Khởi động (5 phút):

– Ổn định tổ chức.

– Giới thiệu nội dung tập huấn.

2. Hoạt động đào tạo:

Một. Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ (5 phút):

– Giáo viên giới thiệu bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề.

– Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

– Phát phiếu bài tập cho các nhóm.

– Hát

– Nghe.

– HS quan sát và chọn đề tài.

– Học sinh lập nhóm.

– Nhận phiếu bầu và làm việc.

b. Hoạt động 2: Ôn tập (20 phút):
Bài 1.a. Điền vào chỗ trống các số có một chữ số:

Bài 1.b. Số lớn nhất có một chữ số là: ………….

Số nhỏ nhất có hai chữ số là: ………….

Số lớn nhất có hai chữ số là: ………….

Bài 1.c. Số liền sau của 49 là : ………….

Số liền trước của 51 là : ………….

Số liền trước của 100 là: ………….

Số liền sau của 99 là: ………….

Kết quả:

Bài 1.b. Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Số nhỏ nhất có hai chữ số là: mười

Số lớn nhất có hai chữ số là: 99

Bài 1.c. Số liền sau của 49 là: 50

Số liền trước của 51 là: 50

Số liền trước của 100 là: 99

Số liền sau của 99 là: 100

Bài 2. Viết (Hình thức):

49 = 40 + 9 74 = …………..

45 = ………….. 62 = …………..

66 = ………….. 38 = …………..

Kết quả:

74 = 70 + 4

45 = 40 + 5 62 = 60 + 2

66 = 60 + 6 38 = 30 + 8

Bài 4. Viết các số sau 45; 54; 36; 63:

a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………………

b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………………

Kết quả:

36; 45; 54; 63

63; 54; 45; 36

c. Hoạt động 3: Chỉnh sửa (10 phút):

– Yêu cầu đại diện các nhóm sửa bài viết trên bảng.

– Giáo viên chốt đúng – sai.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

– Yêu cầu HS tóm tắt nội dung phần luyện tập.

– Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị.

– Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.

– HS nhận xét, chữa bài.

– Học sinh phát biểu.

HỌC TỪ KINH NGHIỆM

……………………..

……………………..

……………………..

Toán thực hành tuần 1 tiết 2

Thực hành chung (Phần 2)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến ​​thức cho học sinh về tích và tổng.

2. Kỹ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố, mở rộng.

3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.

* Tách biệt: Học sinh trung bình chỉ làm 2 trong 4 môn tự chọn; học sinh giỏi làm 3 trong 4 bài tự chọn; Học sinh giỏi thực hiện đầy đủ các yêu cầu.

II. DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập.

2. Học sinh: Nghiên cứu tài liệu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động bồi dưỡng giáo viênHoạt động học tập của học sinh
1. Khởi động (5 phút):

– Ổn định tổ chức.

– Giới thiệu nội dung tập huấn.

2. Hoạt động đào tạo:

Một. Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ (5 phút):

– Giáo viên giới thiệu bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề.

– Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

– Phát phiếu thực hành cho các nhóm.

– Hát

– Nghe.

– HS quan sát và chọn đề tài.

– Học sinh lập nhóm.

– Nhận phiếu bầu và làm việc.

……………………

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Xem thêm: Tiết học chiều Tiếng Việt lớp 2 (Cả năm)

5/5 – (719 phiếu bầu)

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về vai trò của lời khen (3 bài văn mẫu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 (Cả năm)

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 (Cả năm)

Hình Ảnh về:
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 (Cả năm)

Video về:
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 (Cả năm)

Wiki về
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 (Cả năm)


Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 (Cả năm) -

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 được chiase24.com sưu tầm và chọn lọc để gửi tới quý thầy cô. Tài liệu gồm 211 trang được biên soạn từ tuần 1 đến tuần 35 sẽ góp phần hỗ trợ đắc lực cho quá trình giảng dạy môn Toán lớp 2 của quý thầy cô.

Ngoài ra, tài liệu còn giúp giáo viên dễ dàng chủ động trong việc chuẩn bị trước khi lên lớp. Sau đây mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Tiết dạy buổi chiều môn toán lớp 2

Ôn tập Toán tuần 1 tiết 1

Thực hành chung (Phần 1)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến ​​thức của học sinh về các số đến 100.

2. Kỹ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố, mở rộng.

3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.

* Tách biệt: Học sinh trung bình chỉ làm 2 trong 4 môn tự chọn; học sinh giỏi làm 3 trong 4 bài tự chọn; Học sinh giỏi thực hiện đầy đủ các yêu cầu.

II. DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập.

2. Học sinh: Nghiên cứu tài liệu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động bồi dưỡng giáo viênHoạt động học tập của học sinh
1. Khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung tập huấn.

2. Hoạt động đào tạo:

Một. Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ (5 phút):

– Giáo viên giới thiệu bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu bài tập cho các nhóm.

- Hát

- Nghe.

- HS quan sát và chọn đề tài.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu bầu và làm việc.

b. Hoạt động 2: Ôn tập (20 phút):
Bài 1.a. Điền vào chỗ trống các số có một chữ số:

Bài 1.b. Số lớn nhất có một chữ số là: ………….

Số nhỏ nhất có hai chữ số là: ………….

Số lớn nhất có hai chữ số là: ………….

Bài 1.c. Số liền sau của 49 là : ………….

Số liền trước của 51 là : ………….

Số liền trước của 100 là: ………….

Số liền sau của 99 là: ………….

Kết quả:

Bài 1.b. Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Số nhỏ nhất có hai chữ số là: mười

Số lớn nhất có hai chữ số là: 99

Bài 1.c. Số liền sau của 49 là: 50

Số liền trước của 51 là: 50

Số liền trước của 100 là: 99

Số liền sau của 99 là: 100

Bài 2. Viết (Hình thức):

49 = 40 + 9 74 = …………..

45 = ………….. 62 = …………..

66 = ………….. 38 = …………..

Kết quả:

74 = 70 + 4

45 = 40 + 5 62 = 60 + 2

66 = 60 + 6 38 = 30 + 8

Bài 4. Viết các số sau 45; 54; 36; 63:

a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………………

b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………………

Kết quả:

36; 45; 54; 63

63; 54; 45; 36

c. Hoạt động 3: Chỉnh sửa (10 phút):

- Yêu cầu đại diện các nhóm sửa bài viết trên bảng.

- Giáo viên chốt đúng - sai.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu HS tóm tắt nội dung phần luyện tập.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị.

- Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Học sinh phát biểu.

HỌC TỪ KINH NGHIỆM

……………………..

……………………..

……………………..

Toán thực hành tuần 1 tiết 2

Thực hành chung (Phần 2)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến ​​thức cho học sinh về tích và tổng.

2. Kỹ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố, mở rộng.

3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.

* Tách biệt: Học sinh trung bình chỉ làm 2 trong 4 môn tự chọn; học sinh giỏi làm 3 trong 4 bài tự chọn; Học sinh giỏi thực hiện đầy đủ các yêu cầu.

II. DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập.

2. Học sinh: Nghiên cứu tài liệu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động bồi dưỡng giáo viênHoạt động học tập của học sinh
1. Khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung tập huấn.

2. Hoạt động đào tạo:

Một. Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ (5 phút):

– Giáo viên giới thiệu bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu thực hành cho các nhóm.

- Hát

- Nghe.

- HS quan sát và chọn đề tài.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu bầu và làm việc.

……………………

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Xem thêm: Tiết học chiều Tiếng Việt lớp 2 (Cả năm)

5/5 - (719 phiếu bầu)

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về vai trò của lời khen (3 bài văn mẫu)

[rule_{ruleNumber}]

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #Toán #lớp #Cả #năm

[rule_3_plain]

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #Toán #lớp #Cả #năm

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2Related posts:

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 được chiase24.com sưu tầm và chọn lọc nhằm gửi đến quý thầy cô giáo. Tài liệu gồm 211 trang, được biên soạn từ tuần 1 đến tuần 35 sẽ góp phần hỗ trợ công tác giảng dạy môn Toán lớp 2 của các thầy cô giáo.

Ngoài ra, tài liệu còn giúp thầy cô giáo dễ dàng chủ động trong việc chuẩn bị trước khi lên lớp. Sau đây, mời quý thầy cô cùng tham khảo.
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2
Rèn Toán tuần 1 tiết 1
Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về các số đến 100.
2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.
3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.
* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động rèn luyện của giáo viên
Hoạt động học tập của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):

– Ổn định tổ chức.
– Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động rèn luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
– Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.
– Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
– Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
– Hát
– Lắng nghe.
– Học sinh quan sát và chọn đề bài.
– Học sinh lập nhóm.
– Nhận phiếu và làm việc.
b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút):

Bài 1.a. Viết tiếp các số có một chữ số vào ô trống:
Bài 1.b. Số lớn nhất có một chữ số là : ……….
Số bé nhất có hai chữ số là : ……….
Số lớn nhất có hai chữ số là : ……….
Bài 1.c. Số liền sau của 49 là : ……….
Số liền trước của 51 là : ……….
Số liền trước của 100 là : ……….
Số liền sau của 99 là : ……….
Kết quả:
Bài 1.b. Số lớn nhất có một chữ số là : 9
Số bé nhất có hai chữ số là : 10
Số lớn nhất có hai chữ số là : 99
Bài 1.c. Số liền sau của 49 là : 50
Số liền trước của 51 là : 50
Số liền trước của 100 là : 99
Số liền sau của 99 là : 100
Bài 2. Viết (theo mẫu):
49 = 40 + 9 74 = ………..
45 = ……….. 62 = ………..
66 = ……….. 38 = ………..
Kết quả:
74 = 70 + 4
45 = 40 + 5 62 = 60 + 2
66 = 60 + 6 38 = 30 + 8
Bài 4. Viết các số sau 45; 54; 36; 63:
a) Từ bé đến lớn : ……………………………………
b) Từ lớn đến bé : ……………………………………
Kết quả:
36; 45; 54; 63
63; 54; 45; 36
c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):
– Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài.
– Giáo viên chốt đúng – sai.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
– Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.
– Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.
– Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.
– Học sinh nhận xét, sửa bài.
– Học sinh phát biểu.
RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Rèn Toán tuần 1 tiết 2
Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về số hạng, tổng.
2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.
3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.
* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động rèn luyện của giáo viên
Hoạt động học tập của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
– Ổn định tổ chức.
– Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động rèn luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
– Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.
– Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
– Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
– Hát
– Lắng nghe.
– Học sinh quan sát và chọn đề bài.
– Học sinh lập nhóm.
– Nhận phiếu và làm việc.
………………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết
Xem thêm: Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 2 (Cả năm)

5/5 – (719 bình chọn)

Related posts:Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 2 (Cả năm)
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3 (Cả năm)
Giáo án trọn bộ lớp 2 môn Mỹ Thuật – Trọn bộ Giáo án Mĩ thuật lớp 2
Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 4 (Cả năm)

.u6825b1a601036ed02fbc82e65fb1599e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6825b1a601036ed02fbc82e65fb1599e:active, .u6825b1a601036ed02fbc82e65fb1599e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6825b1a601036ed02fbc82e65fb1599e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6825b1a601036ed02fbc82e65fb1599e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6825b1a601036ed02fbc82e65fb1599e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6825b1a601036ed02fbc82e65fb1599e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Đoạn văn nghị luận về vai trò của lời khen (3 mẫu)

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #Toán #lớp #Cả #năm

[rule_2_plain]

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #Toán #lớp #Cả #năm

[rule_2_plain]

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #Toán #lớp #Cả #năm

[rule_3_plain]

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #Toán #lớp #Cả #năm

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2Related posts:

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 được chiase24.com sưu tầm và chọn lọc nhằm gửi đến quý thầy cô giáo. Tài liệu gồm 211 trang, được biên soạn từ tuần 1 đến tuần 35 sẽ góp phần hỗ trợ công tác giảng dạy môn Toán lớp 2 của các thầy cô giáo.

Ngoài ra, tài liệu còn giúp thầy cô giáo dễ dàng chủ động trong việc chuẩn bị trước khi lên lớp. Sau đây, mời quý thầy cô cùng tham khảo.
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2
Rèn Toán tuần 1 tiết 1
Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về các số đến 100.
2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.
3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.
* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động rèn luyện của giáo viên
Hoạt động học tập của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):

– Ổn định tổ chức.
– Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động rèn luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
– Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.
– Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
– Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
– Hát
– Lắng nghe.
– Học sinh quan sát và chọn đề bài.
– Học sinh lập nhóm.
– Nhận phiếu và làm việc.
b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút):

Bài 1.a. Viết tiếp các số có một chữ số vào ô trống:
Bài 1.b. Số lớn nhất có một chữ số là : ……….
Số bé nhất có hai chữ số là : ……….
Số lớn nhất có hai chữ số là : ……….
Bài 1.c. Số liền sau của 49 là : ……….
Số liền trước của 51 là : ……….
Số liền trước của 100 là : ……….
Số liền sau của 99 là : ……….
Kết quả:
Bài 1.b. Số lớn nhất có một chữ số là : 9
Số bé nhất có hai chữ số là : 10
Số lớn nhất có hai chữ số là : 99
Bài 1.c. Số liền sau của 49 là : 50
Số liền trước của 51 là : 50
Số liền trước của 100 là : 99
Số liền sau của 99 là : 100
Bài 2. Viết (theo mẫu):
49 = 40 + 9 74 = ………..
45 = ……….. 62 = ………..
66 = ……….. 38 = ………..
Kết quả:
74 = 70 + 4
45 = 40 + 5 62 = 60 + 2
66 = 60 + 6 38 = 30 + 8
Bài 4. Viết các số sau 45; 54; 36; 63:
a) Từ bé đến lớn : ……………………………………
b) Từ lớn đến bé : ……………………………………
Kết quả:
36; 45; 54; 63
63; 54; 45; 36
c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):
– Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài.
– Giáo viên chốt đúng – sai.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
– Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.
– Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.
– Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.
– Học sinh nhận xét, sửa bài.
– Học sinh phát biểu.
RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Rèn Toán tuần 1 tiết 2
Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về số hạng, tổng.
2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.
3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.
* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động rèn luyện của giáo viên
Hoạt động học tập của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
– Ổn định tổ chức.
– Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động rèn luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
– Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.
– Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
– Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
– Hát
– Lắng nghe.
– Học sinh quan sát và chọn đề bài.
– Học sinh lập nhóm.
– Nhận phiếu và làm việc.
………………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết
Xem thêm: Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 2 (Cả năm)

5/5 – (719 bình chọn)

Related posts:Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 2 (Cả năm)
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3 (Cả năm)
Giáo án trọn bộ lớp 2 môn Mỹ Thuật – Trọn bộ Giáo án Mĩ thuật lớp 2
Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 4 (Cả năm)

.u6825b1a601036ed02fbc82e65fb1599e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6825b1a601036ed02fbc82e65fb1599e:active, .u6825b1a601036ed02fbc82e65fb1599e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6825b1a601036ed02fbc82e65fb1599e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6825b1a601036ed02fbc82e65fb1599e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6825b1a601036ed02fbc82e65fb1599e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6825b1a601036ed02fbc82e65fb1599e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Đoạn văn nghị luận về vai trò của lời khen (3 mẫu)

Chuyên mục: Giáo dục
#Giáo #án #buổi #chiều #môn #Toán #lớp #Cả #năm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button