Giải vật lí 10 cánh diều bài Tốc độ, độ dich chuyển và vận tốc

I. Tốc độ

Câu hỏi 1: Trong hình 1.2, kim của công tơ mét trên ô tô chỉ vào vạch giữa 80 và 100; Cái kim này đang hiển thị tốc độ trung bình hay tốc độ tức thời của xe?

Hồi đáp: Kim này đang hiển thị tốc độ tức thời của xe

Câu hỏi 2: Một vận động viên chạy 10 000 m hết 36 phút 23 giây 44. Tính vận tốc trung bình của vận động viên đó theo đơn vị m/s.

Hồi đáp: Đổi 36 phút 23 giây 44 = 2183,73 giây

Vận tốc trung bình của vận động viên đó là:
vbệnh lao = S/t = 10000 / 2183,73= 4,58 (m/s)

II. Khoảng cách và chuyển vị

Câu 3: Quãng đường và độ dời của vật có độ lớn như nhau khi nào?

=> Xem hướng dẫn giải

III. Tốc độ

Câu 4: Một ô tô xuất phát từ tỉnh A, đi đến tỉnh B; rồi quay trở lại vị trí xuất phát ở tỉnh A. Xe máy này đã đi được quãng đường bao nhiêu so với vị trí xuất phát?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 1: Một ô tô đang chuyển động trên một đường thẳng. tại thời điểm tĐầu tiên Ô tô cách vị trí xuất phát 5 km. tại thời điểm t2 , ô tô cách vị trí xuất phát 12km. từ tĐầu tiên đến t2, Hỏi độ dời của ô tô đi một đoạn thay đổi bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Vận tốc của một vật là không đổi nếu nó chuyển động với vận tốc không đổi theo một hướng xác định. Tại sao nếu vật chuyển động theo đường cong thì vận tốc của vật thay đổi?

=> Xem hướng dẫn giải

IV. Một số phương pháp đo tốc độ

Câu 6: Phát biểu nào sau đây về vận tốc, quãng đường và độ dời?

À, Tàu đã đi được 200km về hướng Đông Nam

B, Một ô tô đã đi 200 km từ Hà Nội đến Nam Định

C, Một cái thùng được kéo thẳng đứng lên trên mỗi 2m trong một giây

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trên hình 1.5, quãng đường xe qua cổng quang điện được xác định như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: So sánh các phương pháp đo tốc độ đã trình bày ở trên, rút ​​ra một số ưu nhược điểm của chúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Thực hành 2: Kết quả đo thời gian tấm chắn sáng (rộng 10mm) đi qua cổng quang điện được thể hiện trong bảng 1.2

thời gian đo

Đầu tiên

2

3

Thời gian

0,101

0,098

0,102

Từ số liệu ở bảng 1.2, hãy tính thời gian trung bình và sai số tuyệt đối

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng: Lập phương án đo tốc độ xe di chuyển trên giá đỡ bằng các dụng cụ sau: Xe kỹ thuật có bộ xử lý số liệu, giá đỡ.

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải vật lí 10 cánh diều bài Tốc độ, độ dich chuyển và vận tốc Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Vật Lý Lớp 10 Sách CÁNH DIỀU : Vật Lý Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button