Giải vật lí 10 cánh diều bài Chuyển động biến đổi

Câu hỏi 1: Một ô tô có gia tốc trong khoảng cách dừng là -7,0 m/s2 . Tính quãng đường dừng lại nếu lúc bắt đầu trượt ô tô này đang đi với vận tốc 108 km/h.

Hồi đáp:

tôi có2 -v0 2 =2.aS
=> 0-1082=2(-7).S
=> S= 833 (m)
Vậy ô tô đi được 833m thì dừng lại.

Câu hỏi 2: Tại hiện trường vụ tai nạn trên một đoạn đường, cảnh sát tìm thấy một vết trượt dài 50m. Thử nghiệm trên đường này cho thấy chiếc xe có khả năng tăng tốc trong khoảng cách dừng là -6,5 m/s2.Biết tốc độ cho phép của loại ô tô này chạy trên đoạn đường đó là 90 km/h. Xe này có chạy quá tốc độ không?

Hồi đáp:

tôi có2-v2 = 2aS
=> 0- v2 = 2.(-6,5). 50
=> v2= 650
=> v = 25,5 (m/s)
Vậy xe đó không chạy quá tốc độ cho phép

Bạn đang xem bài viết Giải vật lí 10 cánh diều bài Chuyển động biến đổi Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Vật Lý Lớp 10 Sách CÁNH DIỀU : Vật Lý Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button