Giải Toán 9 Bài 1: Sự xác định đường tròn Tính chất đối xứng của

.IRPP_minimalist { padding:0px; lề: 0; đệm-top:1em!quan trọng; padding-bottom:1em!important; chiều rộng: 100%; hiển thị: khối; trọng lượng phông chữ: in đậm; màu nền: #eaeaea; đường viền: 0!quan trọng; border-left:4px solid #16A085!quan trọng; trang trí văn bản: không; } .IRPP_minimalist:hoạt động, .IRPP_minimalist:hover { độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; trang trí văn bản: không; } .IRPP_minimalist { quá trình chuyển đổi: màu nền 250ms; webkit-transition: màu nền 250ms; độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; } .IRPP_minimalist .ctaText { font-weight:bold; màu:#C0392B; trang trí văn bản: không; cỡ chữ: 16px;float:left; } .IRPP_minimalist .postTitle { color:#9B59B6; trang trí văn bản: gạch dưới!quan trọng; cỡ chữ: 16px; } .IRPP_minimalist:hover .postTitle { trang trí văn bản: gạch dưới!quan trọng; } Xem thêm: Giải Toán 9 Bài 1: Xác định đường tròn Tính chất đối xứng của

Bạn thấy ” Giải Toán 9 Bài 1: Sự xác định đường tròn Tính chất đối xứng của ” có hay không?
Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Chuyên mục: Kỹ Năng

Nguồn: Trường Họa Mi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button