Giải Tin học 10 kết nối bài 34: Nghề phát triển phần mềm

khởi động

Theo bạn, phát triển phần mềm không chỉ là viết mã bằng một ngôn ngữ lập trình nhất định để máy tính có thể hiểu và giải quyết một vấn đề thực sự.

Hồi đáp:

Phát triển phần mềm bao gồm nhiều thứ hơn là chỉ viết mã bằng ngôn ngữ lập trình.

1. Phát triển phần mềm

Hoạt động 1:

Nhiều em muốn biết lập trình để làm phần mềm ứng dụng. Vậy bạn có biết các công đoạn sản xuất phần mềm?

Hồi đáp:

Phát triển phần mềm bao gồm các công việc: điều tra, khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống; lập trình, thử nghiệm; chuyển khoản; quản lý và bảo trì dự án.

Câu hỏi: Theo bạn, điều nào sau đây là đúng về phát triển phần mềm?

A. Phát triển phần mềm là lập trình.

B. Phát triển phần mềm là một quá trình bao gồm nhiều công việc và hoạt động.

C. Phát triển phần mềm là một quá trình bao gồm nhiều nhiệm vụ và hoạt động, có thể lặp đi lặp lại.

D. Phát triển phần mềm là quản lý dự án phần mềm.

Hồi đáp

Chọn câu trả lời C. Phát triển phần mềm là một quá trình bao gồm nhiều nhiệm vụ và hoạt động, có thể lặp đi lặp lại.

2. Kiến thức và kỹ năng của nhà phát triển phần mềm

Hoạt động 2:

Theo bạn, câu nói “tất cả các nhà phát triển phần mềm đều có vai trò như nhau” đúng hay sai?

Hồi đáp

Tuyên bố sai. Vì phát triển phần mềm bao gồm nhiều công việc khác nhau, mỗi người đảm nhận một công việc, một vai trò.

Câu hỏi: Ghép một hoạt động phát triển phần mềm ở cột bên trái với chất lượng phù hợp ở cột bên phải.

Công việc

phẩm chất

1) Lập trình (viết mã)

2) Phân tích và thiết kế hệ thống

3) Quản lý dự án

a) Cẩn thận, tỉ mỉ.

b) Có khả năng học hỏi, hiểu biết về nghiệp vụ của lĩnh vực dự tuyển.

c) Có kiến ​​thức tốt về toán học và thuật toán.

d) Nắm vững ngôn ngữ lập trình.

e) Hiểu biết về công nghệ.

g) Có tầm nhìn, kỹ năng tổ chức và điều phối các nguồn lực.

Hồi đáp:

1 – a, c, đ

2 – b, c

3 – e, g

3. Công việc phát triển phần mềm

Hoạt động 3:

Bạn có biết làm thế nào để trở thành một nhà phát triển phần mềm? Bạn nghĩ những cơ hội nghề nghiệp nào dành cho các nhà phát triển phần mềm?

Hồi đáp

Để trở thành lập trình viên phần mềm, các em có thể bắt đầu bằng các khóa đào tạo về lập trình, phát triển phần mềm tại các trung tâm, trường dạy nghề hoặc các công ty, tập đoàn, dần dần tích lũy kinh nghiệm. kinh nghiệm qua công việc thực tế.

Cơ hội của nhà phát triển phần mềm:

 • Lập trình ứng dụng
 • Phát triển giao diện người dùng
 • Phát triển ứng dụng web, phần mềm hệ thống hoặc quản lý hệ thống thông tin, kho dữ liệu…
 • Lập trình trí tuệ nhân tạo/máy học
 • Sự phát triển trò chơi
 • Phát triển ứng dụng di động

Câu hỏi:

Câu hỏi 1. Làm thế nào để bạn đánh giá các cơ hội việc làm trong tương lai để phát triển phần mềm?

Hồi đáp

Cơ hội nghề nghiệp cho các nhà phát triển phần mềm rất đa dạng. Nhu cầu về nguồn nhân lực phát triển phần mềm không ngừng tăng lên cùng với sự phát triển của ứng dụng khoa học công nghệ.

Câu 2. Theo bạn, sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin ra trường có thể làm những công việc gì? Cho những đơn vị nào?

Hồi đáp

Sinh viên tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin có thể làm các công việc sau:

 • Lập trình ứng dụng
 • Phát triển giao diện người dùng
 • Phát triển các ứng dụng trên nền web, phần mềm hệ thống hoặc quản trị hệ thống thông tin, kho dữ liệu.
 • Lập trình trí tuệ nhân tạo/học máy
 • Sự phát triển trò chơi
 • Phát triển ứng dụng di động

Lập trình viên phần mềm có thể làm việc cho các công ty, tập đoàn công nghệ như FPT, Viettel, VNPT…

Mô tả quy trình phát triển phần mềm

Luyện tập

Câu hỏi 1. Mô tả quy trình phát triển phần mềm.

=> Xem hướng dẫn giải

Theo mình để học phát triển phần mềm cần chuẩn bị tốt…

Câu 2: Theo bạn, để học ngành phát triển phần mềm, bạn cần chuẩn bị tốt những môn học nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Em hãy liệt kê một số phần mềm ứng dụng mà em biết.

Câu 3: Em hãy liệt kê một số phần mềm ứng dụng mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

Tại khu vực bạn đang sinh sống hoặc các tỉnh/thành phố lân cận, trường đại học…

Vận dụng

Câu hỏi 1. Tại khu vực bạn sống hoặc các tỉnh/thành phố lân cận có trường đại học nào đào tạo nghề phát triển phần mềm? Khối thi liên quan đến phát triển phần mềm của trường là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Tại tỉnh/TP nơi tôi cư trú có Trung tâm dạy nghề phát triển phần mềm…

Câu 2: Tỉnh/TP nơi bạn ở có trung tâm đào tạo phát triển phần mềm nào không? Liệt kê một vài khóa học tiêu biểu mà họ cung cấp. Chia sẻ thông tin bạn tìm thấy với bạn.

=> Xem hướng dẫn giải

Có doanh nghiệp nào ở tỉnh/thành phố nơi bạn cư trú không?

Câu 3. Tỉnh/TP nơi bạn ở có doanh nghiệp nào chuyên phát triển phần mềm không? Họ có cung cấp các chương trình đào tạo cho những người muốn trở thành nhà phát triển phần mềm của công ty không?

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải Tin học 10 kết nối bài 34: Nghề phát triển phần mềm Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Tin Học Lớp 10 : Tin Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button